Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 สทศ.จัดสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษ ปี 57 จำนวนคนเปิดอ่าน 2,186 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

 สทศ. เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน ที่ขาดสอบ หรือ ไม่สามารถมาสอบได้ด้วยเหตุสุดวิสัย ทั้งระดับชั้น ป.6  ม.3 และ  ม.6 สามารถสอบรอบพิเศษได้แล้ว

 

 

 สทศ.จัดสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษ ปี 57

 

 

 

           เนื่องจากคะแนน O-NET ในปีการศึกษานี้ มีความสำคัญมาก เพราะการนำเอาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  สทศ.จึงเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน ที่ขาดสอบ หรือไม่สามารถมาสอบได้ ทั้งระดับชั้น ป.6  ม.3  และ ม.6 สามารถ "สอบรอบพิเศษ" ได้แล้วค่ะ

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง (พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

           1.กรณีที่ 1   เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเองได้แก่ ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา ต้องใช้เอกสารและหลักฐาน ดังนี้

            1) ใบคำร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย

            2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง

            3) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้

            4) หลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และแพทย์ผู้รักษาได้มีความเห็นและรับรองว่ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระหว่างวันและเวลาที่มีการสอบ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือพักรักษาตัว ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้

 

          2. กรณีที่ 2  เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน  ได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรค

              ระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา – มารดา แล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้ ต้องใช้เอกสารและหลักฐาน ดังนี้

            1) ใบคำร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย

            2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง

            3) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้

            4) หลักฐานหรือเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานที่สามารถระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้

 

สมัครได้  ตั้งแต่วันที่ 9 - 16  กุมภาพันธ์ 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   วันที่ 25   กุมภาพันธ์  2558

 

วันสอบ   ม.6 และเทียบเท่า วันที่ 4 - 5  มีนาคม  2558

 

วันประกาศผล  วันที่  21  มีนาคม  2558

 

สถานที่สอบ  สนามสอบที่ทาง สทศ. กำหนดใน 10  จังหวัดเท่านั้น ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  ขอนแก่น  อุบลราชธานี  เชียงใหม่  พิษณุโลก  สุราษฎร์ธานี  สงขลา  ชลบุรี  ราชบุรี   และลพบุรี

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   คลิกที่นี่


 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 9/2/2558 13:54:27 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net