Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 พอไหม กับคะแนนที่ได้ มาดูการคิดคะแนน Ad 58 จำนวนคนเปิดอ่าน 9,070 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ม.6 คงกำลังลังเลอยู่ไหมครับว่าจะเลือก โควตารับตรงที่สอบติดแล้ว หรือจะรอรอบ Admissions ที่มีโอกาศติดอยู่เหมือนกัน และคงจะสงสัยว่าคะแนนที่จะได้จะประมาณเท่าไร สำหรับคนที่สอบ GAT-PAT

 

 

พอไหม กับคะแนนที่ได้

มาดูการคิดคะแนน Admissions 58

 

 


 

         น้องๆ ม.6 คงกำลังลังเลอยู่ไหมครับว่าจะเลือก โควตารับตรงที่สอบติดแล้ว หรือจะรอรอบ Admissions ที่มีโอกาศติดอยู่เหมือนกัน และคงจะสงสัยว่าคะแนนที่จะได้จะประมาณเท่าไร สำหรับคนที่สอบ GAT-PAT รอบแรกคงพอจะเดาได้อยู่เหมือนกัน วันนี้จะพาน้องๆมาคล้ายข้อสงสัย ว่าคะแนนของเราจะประมาณเท่าไรกัน ไปดูวิธีการคำนวณคะแนนกันเลยครับ 

 

 

สัดส่วนองค์ประกอบ Admissions 58 

- ส่วนประกอบที่ใช้ในการคิดคะแนน ได้แก่ GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10-50% และ PAT 0-40%

- การกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักระหว่างคะแนนวิชา O-NET วิชา GAT และ/หรือวิชา PAT ให้คิดตามที่คณะ/ประเภท

วิชานั้นๆ กำหนดไว้

- คะแนนทุกวิชาที่นำมาคิดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะ/ประเภทวิชานั้นๆ ได้กำหนดไว้ หากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่รับ

พิจารณา

 

การคิดคะแนนGPAX

ใช้GPAX ร้อยละ 20 GPAX ให้คิดเทียบคะแนนเต็มเป็น 300 คะแนน


วิธีคิด

1. ให้นำ GPAX คูณกับ 75 เพื่อแปลงค่าผลการเรียนเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน

2. ให้นำคะแนน GPAX ที่แปลงค่าเป็นคะแนนแล้วคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด จะได้เป็นคะแนน GPAX


ตัวอย่างผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) = 2.93


วิธีคิด

ขั้นที่ให้นำ GPAX คูณด้วย 75 จะได้คะแนนดังนี้

คะแนนGPAX (2.93 × 75) = 219.75 คะแนน

ขั้นที่นำคะแนน GPAX คูณด้วยค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ คือ 20%

คะแนนGPAX (219.75 × 20) = 4,395 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6,000 คะแนน


วิธีการคิดคะแนนO-NET

1. ให้นำคะแนนสอบวิชา O-NET แต่ละวิชาของผู้สมัครคูณกับ 3 (ยกเว้นวิชา 06 ไม่ต้องคูณ) (กำหนดให้คะแนนเต็ม

แต่ละวิชาเท่ากับ300)

2. นำคะแนนในข้อ 1 คูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด

3. นำคะแนนแต่ละวิชาในข้อ 2 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ O-NET


ตัวอย่าง ผู้สมัครมีคะแนนO-NET ดังนี้

วิชา01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00, 04 = 81.00

05 = 87.00, 06 = 240.00 (เฉพาะวิชา 06 คะแนนเต็ม 300)

 

ขั้นที่ นำคะแนนแต่ละวิชาของผู้สมัครคูณด้วย 3(ยกเว้นวิชา 06 ไม่ต้องคูณ) ดังนี้

คะแนนO-NET วิชา 01 (63.00 × 3) = 189

วิชา02 (75.00 × 3) = 225

วิชา03 (71.00 × 3) = 213

วิชา04 (81.00 × 3) = 243

วิชา05 (87.00 × 3) = 261

วิชา06 (240.00 × 1) = 240

 

ขั้นที่ 2 นำคะแนนที่คูณด้วย 3 คูณด้วยค่าน้ำหนัก ดังนี้

คะแนนO-NET วิชา 01 (189 × 5) = 945

วิชา02 (225 × 5) = 1,125

วิชา03 (213 × 5) = 1,065

วิชา04 (261 × 5) = 1,215

วิชา05 (261 × 5) = 1,305

วิชา06 (240 × 5) = 1,200

ขั้นที่3 นำคะแนน O-NET ที่คูณด้วยค่าน้ำหนักแล้ว มารวมกันดังนี้

คะแนนO-NET (945 + 1,125 + 1,065 + 1,215 + 1,305 + 1,200)

คะแนนรวมO-NET = 6,855 คะแนน (จากคะแนน 9,000 คะแนน)

 

วิธีการคิดคะแนนGAT, PAT

1. นำคะแนนสอบ GAT และ PAT ของผู้สมัครคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด

2. นำคะแนนแต่ละวิชาจากข้อ 1 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ GAT และ/ PAT

 

ตัวอย่างวิธีการคิดคะแนนGAT และ PAT ของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้สอบ ONET

8 กลุ่มสาระฯ คือ รหัส 01,02,03,04,05 และ 06 แต่ละวิชาให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 5 วิชา GAT (รหัส 85) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15 วิชา PAT 2

(รหัส 72) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15 วิชา PAT 3 (รหัส 73) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 20 ผู้สมัครมีคะแนนแต่ละวิชาดังนี้

 

วิธีคิด

ขั้นที่1 นำคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครคูณกับค่าน้ำหนัก

คะแนนGAT (265 × 15) = 3,975 คะแนน

คะแนนPAT 2 (210 × 15) = 3,150 คะแนน

คะแนนPAT 3 (250 × 20) = 5,000 คะแนน

คะแนนรวมGAT และ PAT (3,975 + 3,150 + 5,000) = 12,125 คะแนน

 

การคิดคะแนนรวม

คะแนนรวม= คะแนน GPAX + คะแนน O-NET + คะแนน GAT และ/หรือ คะแนน PAT

 

ตัวอย่าง ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) = 2.93

คะแนนO-NET 01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00, 04 = 81.00

05 = 87.00, 06 = 240.00

คะแนนGAT = 265

คะแนนPAT 2 = 210

คะแนนPAT 3 = 250

เมื่อคิดคะแนนการสมัครคัดเลือกฯ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครจะได้คะแนนรวมดังนี้

 

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา : สอท 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 16/2/2558 13:38:01 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net