Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 3 โครงการรับตรงพยาบาลทหาร 58 (ทหารอากาศ, กองทับบก, ทหารเรือ) จำนวนคนเปิดอ่าน 32,020 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

วันนี้ The Act. จะมารวมรับตรงพยาบาลจ้า ไม่ใช่พยาบาลธรรมดานะคะ แต่เป็นพยาบาลทหาร อยากรู้แล้วใช่ป๊าล๊า ไม่เสียเวลามาติดตามกันเลย...  

3 โครงการรับตรงพยาบาลทหาร 58 (ทหารอากาศ, กองทับบก, ทหารเรือ)

 


              สวัสดีจ้า... เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันรึป่าว หรือว่ามึนๆ กับการสอบ Final เทอมสุดท้ายอยู่เอ่ย.... อิอิ กลับมาพบกันเช่นเดิมเช่นเคยนะคะ ได้เวลารวม หลายคนถามว่ารวมอะไร? แหม๋ๆ จะรวมอะไรอีกละคะ ก็รวมรับตรงไงจ้า วันนี้ The Act. จะมารวมรับตรงพยาบาลจ้า ไม่ใช่พยาบาลธรรมดานะคะ แต่เป็นพยาบาลทหาร..... อยากรู้แล้วใช่ป๊าล๊า ไม่เสียเวลามาติดตามกันเลย...“รับตรง! วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับแล้ว วันนี้ - 2 เมษายน 2558 ที่เว็บไซต์ https://www.rtanc.ac.th/


>> จำนวนการรับ

จำนวน 85 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.       ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง )

2.       ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 65 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)


>> คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)ของกระทรวงศึกษาธิการ

2.       มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ

·         ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและ     วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน

·         ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

·         ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ใช้PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

3.       มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร

4.       ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

5.       มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรค

สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

 

“รับตรง พยาบาลทหารอากาศ ปี 58”

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558เปิดรับสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สมัครได้ในวันนี้ ถึง 24 เมษายน 2558สำหรับน้องหญิง


>> คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว

2.       เพศหญิง (โสด) อายุระหว่าง 17 - 22ปี

3.       มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ยกเว้นถ้าบิดารับราชการทหารซึ่งมี สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

4.       มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155เซนติเมตร

5.       คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX, GAT, PAT2 และ O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รหัส 01-06)

 

สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

 

“รับตรง พยาบาล ทหารเรือ 58”

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2558


>> คุณสมบัติผู้สมัคร

·         กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต

·         มีคะแนน GPAX และคะแนนสอบ O-NET, GAT, PAT

·         เป็นสตรีโสด อายุ 17—20 ปี

·         มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

·         สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

·         น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.

·         ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม 2

·         ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


 

>> จำนวนการรับ

         จำนวนนักเรียนที่รับต่อปี 60 - 80 คน เป็นทุนส่วนตัว


สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

เว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาล


 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 27/2/2558 15:25:46 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net