Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ม.5 ต้องอ่านให้เคลียร์ ถาม-ตอบ รูปแบบรับตรง 59 จำนวนคนเปิดอ่าน 3,172 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

น้องๆ ม.5 หลายคนคงยังสงสัยและไม่เคลียร์กับระบบรับตรง แบบใหม่ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 ที่จริงระบบรับตรงมหาลัยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอารัยมากมายนัก 

 

 

 

 

           น้องๆ ม.5 หลายคนคงยังสงสัยและไม่เคลียร์กับระบบรับตรง แบบใหม่ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2559 ที่จริงระบบรับตรงมหาลัยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอารัยมากมายนัก วันนี้พี่เลยจะมาขออธิบายเป็นประเด็นถามตอบให้น้องคลายข้อสงสัยและไม่เครียดกับมันจนเกินไป  

 

ประเด็นที่ 1  รูปแบบรับตรงปีการศึกษา 2559  เริ่มใช้กับใคร?

คำตอบ นักเรียน ม.5 ในปีการศึกษา 2557 (จะเป็น นักเรียน ม.6 ในปีการศึกษา 2558 ที่เข้าสู่ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 )


 

ประเด็นที่ 2 วิชาสามัญ 9 วิชา ประกอบด้วยวิชาอะไรบ้าง ใครเป็นผู้จัดสอบ?

คำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา คือ วิชาสามัญ 7 วิชา ที่จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. อยู่แล้ว ส่วนในปีการศึกษา 2559 ให้มีการจัดสอบเพิ่มอีก 2 วิชา ได้แก่

- วิชาคณิตศาสตร์

- วิชาฟิสิกส์

- วิชาเคมี

- วิชาชีววิทยา

- วิชาภาษาอังกฤษ

- วิชาภาษาไทย

- วิชาสังคมศึกษา

- วิชาคณิตศาสตร์ 2 (จัดสอบเพิ่ม)

- วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (จัดสอบเพิ่ม)

 

 

 

ประเด็นที่ 3 วิชาสามัญ 9 วิชา ต้องสอบครบทั้ง 9 วิชาหรือไม่?

คำตอบ นักเรียนไม่จำเป็นต้องสอบทุกรายวิชา โดยนักเรียนสามารถเลือกสอบเฉพาะวิชาที่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะ/สาขาต่างๆ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะประกาศให้นักเรียนทราบผ่าน ‘ระเบียบการรับสมัคร” โครงการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ก็ควรสมัครไว้เผื่อสาขาสำรองด้วย


 

ประเด็นที่ 4 “ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 แตกต่างจาก ระบบรับตรงในปัจจุบัน อย่างไร?

คำตอบ  ระบบรับตรงปีการศึกษา 2559 กับ ระบบรับตรงในปัจจุบัน ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะ ระบบรับตรงในปัจจุบัน ในหลายๆมหาวิทยาลัย ก็ใช้ ข้อสอบกลาง คือ GAT/PAT 7 วิชาสามัญ และ O-NET เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกอยู่แล้ว

 

 

ประเด็นที่ 5 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยยังมีการจัดสอบเอง หรือไม่?

คำตอบ ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยยังมีการจัดสอบเองอยู่เช่นเดิม แต่การจัดสอบเองจะลดลง กรณีที่มี การจัดสอบเองของมหาวิทยาลัย มีความทับซ้อนกับ ข้อสอบกลาง เช่น GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจเปลี่ยนไปใช้ ข้อสอบกลาง เช่น GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกมากขึ้น ในส่วนนี้ให้นักเรียนติดตามจากประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

 

ในส่วน ระบบโควตาและโครงการพิเศษต่างๆ เช่น การรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงโครงการเด็กดีมีที่เรียน ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม


 

ประเด็นที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ในทุกมหาวิทยาลัยต้องใช้ วิชาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกใช่หรือไม่

คำตอบ ไม่จำเป็น แต่ละมหาวิทยาลัย สามารถกำหนดสัดส่วนและองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ใน คณะ/สาขาต่างๆ ได้เอง ขึ้นอยู่กับ แต่ละมหาวิทยาลัย ว่าจะใช้ การจัดสอบเองโดยมหาวิทยาลัย หรือ ใช้ ข้อสอบกลางตัวใดบ้าง เช่น วิชาสามัญ 9 วิชา ,GAT/PAT ,O-NET มาเป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

รูปแบบองค์ประกอบคะแนนในการคัดเลือกผ่านระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น

1.การใช้องค์ประกอบคะแนนคัดเลือกเพียงองค์ประกอบเดียว เช่น ใช้ วิชาสามัญ 9 วิชา เพียงอย่างเดียว , ใช้ GAT/PAT เพียงอย่างเดียว (เช่น ม.มหาสารคาม ใช้ GAT-PAT เพียงอย่างเดียว) , การจัดสอบเองโดยมหาวิทยาลัย เพียงอย่างเดียว (เช่น รับตรงโครงการพิเศษ แพทยศาสตร์ มข. MDX MD02 DTX)

2.การใช้องค์ประกอบคะแนนคัดเลือกหลายองค์ประกอบ เช่น ใช้ วิชาสามัญ 9 วิชา ร่วมกับ GAT/PAT , ใช้ วิชาสามัญ 9 วิชา ร่วมกับ การจัดสอบเองโดยมหาวิทยาลัย , ใช้ GAT/PAT ร่วมกับ การจัดสอบเองโดยมหาวิทยาลัย เป็นต้น

 

 

ประเด็นที่ 7  ระบบรับตรงปีการศึกษา 2559 ในคณะ/สาขา เดียวกัน แต่ต่างมหาวิทยาลัยกัน ต้องใช้ วิชาสามัญ 9 วิชา ในการคัดเลือกผ่านระบบรับตรง เหมือนกันหรือไม่

คำตอบ ไม่จำเป็น แต่ละมหาวิทยาลัย สามารถกำหนดสัดส่วนและองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ใน คณะ/สาขาต่างๆ ได้เอง ขึ้นอยู่กับ แต่ละมหาวิทยาลัย ว่าจะใช้ การจัดสอบเองโดยมหาวิทยาลัย หรือ ใช้ ข้อสอบกลางตัวใดบ้าง เช่น วิชาสามัญ 9 วิชา ,GAT/PAT ,O-NET มาเป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

ตัวอย่างเช่น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย A ใช้ วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ขณะที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย B อาจใช้ วิชาคณิตศาสตร์ 2 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ก็ได้

 

 

ประเด็นที่ 8 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนเลือกสมัครรับตรงได้เพียง มหาลัยเดียว คณะเดียว ใช่หรือไม่

คำตอบ ระบบรับตรงปีการศึกษา 2559 ไม่ใช่การที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มารวมกันรับนิสิต/นักศึกษา แต่เป็นการใช้ข้อสอบที่ออกโดย สทศ. ร่วมกัน (สัดส่วนแล้วแต่มหาลัยกำหนด) คือ การใช้ ข้อสอบกลาง เช่น วิชาสามัญ 9 วิชา ,GAT/PAT ,O-NET ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย

นักเรียนยังสามารถสมัครโครงการรับตรงได้ในทุกคณะ/สาขา ที่แต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดรับและนักเรียนมีคุณสมบัติ องค์ประกอบคะแนนครบ ตามที่ คณะ/สาขา แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

 

 

           หวังว่าคงคลายข้อสงสัยของน้องๆไปได้นะครับ อย่าเพิ่งเครียดกันนะครับ เพราะยังไงมันก็เป็นผลดีกับเรา เพราะไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบเยอะ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง แถมไม่ต้องติวข้อสอบหลายชุดด้วย แต่ที่สำคัญคือ เราต้องทำให้มันดีที่สุดเพราะเราจะไม่มีโอกาศแก้ตัวได้ เพราะจัดสอบเพียงครั้งเดียว

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 30/3/2558 11:22:29 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net