Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 58 จำนวนคนเปิดอ่าน 6,938 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (515)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 58

 

 

 

รับตรง พยาบาลศาสตร์ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 58

 

 


 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

 


1.จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
 รับนักศึกษาจำนวน  ๑๒๐  คน

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๖  ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
- เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการและถือเป็นที่สุด

- มีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง
- ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา
- คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

 


3. การรับสมัคร
- การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรง รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๒  มกราคม  ถึงวันที่  ๑๖ เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  เปิดรับสมัครทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร ๓๗ ชั้น ๓
- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๐  ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

4. หลักฐานประกอบการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ  ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป โดยให้ติดที่ใบสมัคร ๑ รูป ติดที่บัตรประจำตัวผู้สมัคร ๒ รูป
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  จำนวน  ๑  ฉบับ  หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  จำนวน  ๔๐๐.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
5.รายละเอียดและกำหนดการ>>> สอบถามรายละเอียดได้ที่
 อาคาร 37 ชั้น 3  วิทยาลัยพยาบาล และสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1207,02-160-1370

 

 


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 1/4/2558 15:28:35 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net