Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 โควตารับตรง ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนคนเปิดอ่าน 4,679 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (807)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

โควตารับตรง ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติโควตารับตรง ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติโควตารับตรง ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

 

 

โควตารับตรง ม.แม่โจ้-แพร่

เฉลิมพระเกียรติ

 

 


 

สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนรับ :

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  50คน

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 50คน

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 50คน

4. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้  100คน

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   50คน

6. สาขาวิชาการบัญชี  40คน

7. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  40คน

8. สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว  40คน

9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน 40คน

10. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 40คน

11. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 100คน

12. สาขาวิชาการตลาด 40คน


คุณสมบัติ :

1. กำลังศึกษา ระดับชั้น ม.6หรือ ปวช.3

2. มี GPAX 4-5เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25และ 2.50ตามเกณฑ์แต่ละสาขาวิชาที่กำหนด


กำหนดการคัดเลือก :

รับสมัคร   บัดนี้ - 25มิ.ย. 58

ประกาศผลการพิจารณา      1 ก.ค. 58

 

  

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าไปสมัครผ่านเวปไซต์ www.phrae.mju.ac.th

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ รบ.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. หนังสือยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ๘,๐๐๐ บาท พร้อมกับสำเนาใบชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ เคาร์เตอร์เซอร์วิส

ทั้งนี้ เมื่อเข้ารายงานตัวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ๘,๐๐๐ บาท ดังกล่าวข้างต้น


การพิจารณาจัดสรรโควตา

1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อรับโควตาตามเอกสารประกอบข้างต้นนี้เท่านั้น ในกรณีสาขาวิชาใดที่มีผู้สมัครครบถ้วนตามจำนวนแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับทันที

2. ถ้าหากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือขอสละสิทธิ์โควตา มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ๘,๐๐๐ บาท ที่ได้ชำระไว้แล้ว

3. มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาโควตาให้ทราบภายในวันที่  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาโควตาได้ที่ www.phrae.mju.ac.th

4. มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการรายงานตัวและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาทราบ ตามที่อยู่ที่ติดต่อสะดวกทางไปรษณีย์และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.phrae.mju.ac.th

5. ในกรณีที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายชื่อไปยังสำนักทดสอบกลาง เพื่อตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตามมหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

 

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา : www.phrae.mju.ac.th

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 20/4/2558 12:36:02 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net