Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รู้ไหม? ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ม.ไหนเปิดสอนบ้าง! จำนวนคนเปิดอ่าน 9,778 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ด้วยที่กำลังเป็นกระแส และตรงกับความต้องการของน้องๆ ในตอนนี้ The Act. จะได้รวบรวมเอารายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะศึกษาศาสตร์ – ครุศาสตร์ มาฝาก 

 

 

รู้ไหม? ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ม.ไหนเปิดสอนบ้าง!

 

 

        ถ้าถามคณะที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คือคณะอะไร?ก็คงจะเป็นคณะอื่นไปไม่ได้ นอกจาก กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ – ครุศาสตร์ นั้นเอง เพราะจากการประกาศผลแอดมิชชั่น ปี 58 ที่ผ่านมา จะเห็นว่าคณะ/สาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดอันดับ 1 ก็คือ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ม.ขอนแก่น นอกจากนี้ยังมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ที่ยังติดอันดับ 1 ใน 5 ของคณะ/สาขาวิชา ที่มีการแข่งขันสูงที่สุด ในแอดมิชชั่นปีนี้ด้วย ซึ่งทำให้รู้ว่า น้องๆ อยากจะเป็นเรือจ้าง เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เยอะมากจริง

     ด้วยที่กำลังเป็นกระแส และตรงกับความต้องการของน้องๆ ในตอนนี้ The Act.จึงได้รวบรวมเอารายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะศึกษาศาสตร์ – ครุศาสตร์ มาฝาก เพื่อให้น้องๆ ได้ศึกษาข้อมูล – เตรียมตัว การที่จะเข้าเรียนครูได้ จะมีช่องไหน หรือ มีมหาลัยไหนที่เปิดสอนบ้าง ซึ่งกว่า 15 มหาวิทยาลัยรัฐ – ในกำกับ และ เอกชน พร้อมกับ 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เปิดสอนคงจะไม่ใช่เรื่องยากที่น้องๆ จะสามารถสานฝันตัวเองให้สำเร็จ มาดูกันเลยว่าทีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง....


>> กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

·        คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

·        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

·        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

·        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

·        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

·        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

·        คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·        คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ครุศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยนครพนม

·        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

·        วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

·        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

·        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


>> กลุ่มวิทยาลัยราภัฎที่เปิดสอน ได้แก่

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

·        คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

·        คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

·        คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏเลย

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัจราชภัฏสุรินทร์

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

·        คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

·        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัย

·        วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

·        วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เป็นยังไงกันบ้าง มีมากมายหลายสถาบันขนาดนี้ คงเลือกกันไม่ถูก แต่อย่าลืมว่า ถึงจะมีหลายสถาบันที่เปิดรับ แต่ก็ใช่ว่าจะแต่ละสถาบันจะสามารถรับน้องๆ ได้ทุกคน เพราะแต่ละที่ก็มีการกำหนดจำนวนรับ โครงการรับ เกณฑ์การรับต่างๆ มากมาย เพราะฉะนั้นคนที่เตรียมตัวดีที่สุด พร้อมที่สุดสำหรับการสอบคัดเลือก คนๆ ก็ได้มีชัยในคณะที่ตัวเองต้องการ


ฝากทิ้งท้าย! ในรอบโควตา/รับตรง, โครงการพิเศษ ที่เปิดรับนักศึกษาหลายๆ มหาวิทยาลัยที่กำหนดใช้คะแนนสอบ PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) เป็นองค์ประกอบการคัดเลือก ถ้าน้องทำคะแนนสอบ PAT5 ได้สูง โอกาสน้องๆ ก็จะสูงตามไปด้วย ที่สำคัญรอบ Admission ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดรับคณะศึกษาศาสตร์ – ครุศาสตร์ใช้ PAT5 พิจารณามากถึง 30 % งานนี้ห้ามทิ้ง ห้ามพลาด PAT 5 เด็ดขาด

 

The Act. มีตัวช่วยพิเศษ ที่จะมาช่วยสานฝัน และเพิ่มชั่วโมงบินให้กับน้องๆ ได้รู้จักข้อสอบ เทคนิคการพิชิตข้อสอบ PAT 5 มากยิ่งขึ้น!กับโครงการ “ติวเข้ม พิชิต PAT5 เต็ม 100%” ติวสดๆ เข้มๆ 2 วันจัดเต็ม 25 – 26 กรกฎาคม 2558 @ม.ภาคฯ ขอนแก่น สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 


 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

-          เว็บไซต์วิกิพีเดียศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 22/6/2558 13:57:12 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net