Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 5 อันดับ มหาลัยค่าเทอมแพงที่สุดของไทย จำนวนคนเปิดอ่าน 9,985 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

เพิ่มคุณภาพในระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติ ก็ต้องมีเม็ดเงินที่ต้องทุ่มไปกับการศึกษาระดับนั้นเหมือนกัน วันนี้ขอนำเสนอ 5 มหาวิทยาลัย ที่มีค่าเทอมสูงสุด 5อันดับของประเทศ

 

 

 

 5 อันดับ มหาวิทยาลัยค่าเทอมแพงที่สุดของไทย

 

 

           มีเรื่องถกเถียงกันบ่อยว่าการศึกษาไทยลงทุนมาก คุณภาพยังด้อยกว่าชาติอื่น แต่ก็ใช่ว่าการศึกษาไทยจะด้อยไปกว่านานาชาติไปชะทั้งหมดทีเดียว เพราะแม้แต่นักศึกษาประเทศเพื่อบ้านยังเลือกมาศึกษาในไทย และแน่นอนว่าเมื่อเพิ่มคุณภาพในระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติได้ ก็ต้องมีเม็ดเงินที่ต้องทุ่มไปกับการศึกษาในระดับนั้นไม่น้อยไปกว่าที่ใดเหมือนกัน วันนี้พี่ The  Act. ขอนำเสนอ 5 สถาบันระดับมหาวิทยาลัย ที่มีค่าเทอมสูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศมาฝากกันค่ะ

 

 

อันดับที่ 5 : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

 

 

          เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติเอกชน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในชื่อ โรงเรียนวิศวกรรม สปอ. (SEATO Graduate School of Engineering) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอิสระในชื่อปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เปิดสอนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย มีศูยน์กลางการบริการงานตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี

 

หลักสูตรที่แพงที่สุด คือ B.Eng. , B.Sc.

ค่าเทอม : 15x,xxxบาท/ เทอม

 

 

อันดับที่ 4: มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)

 

 

          มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันที่มีที่มาจากการเป็นโรงเรียนแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ชื่อว่า “โรงเรียนแพทยากร” ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อุดลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ใช้แทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็น มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หลักสูตรที่แพงที่สุด คือ B.A. Entertainment Media Production

ค่าเทอม : 16x,xxx บาท / เทอม

 

 

 อันดับที่ 3: มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย (Webster)

 

 

          มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้กว่า 100 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วโลก ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์สหรัฐอเมริกา โดยผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สามารถโยกย้ายระหว่างแคมปัสและโอนหน่วยกิตการเรียนได้อย่างง่ายดาย นั่นหมายความว่ามหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย เปิดประตูสู่โอกาสให้คุณย้ายไปเรียนแคมปัสต่างๆ ในเครือที่กระจายอยู่ทั่วโลกได้

 

หลักสูตรที่แพงที่สุด คือ B.A.

ค่าเทอม : 20x,xxxบาท / เทอม


 

อันดับที่ 2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)

 

 

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา เพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง สำหรับประชาชนทั่วไป โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง”เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับการพัฒนาทางการเมืองและความเป็นไปของชาติ ตลอดชนเรื่องของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย นับเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิเช่น นายกรัฐมนตรี ประธานศาล ประธานรัฐสภา นักการเมือง เจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ

 

หลักสูตรที่แพงที่สุด คือB.Eng. double degree (NSWU)

ค่าเทอม : 23x,xxx บาท / เทอม

 

 

อันดับที่ 1: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)

 

 

         พัฒนามาจาก “โรงเรียนอัสสันชัญพานิชยการ” ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 และได้รับวิทยฐานะเป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ” ในปี พ.ศ. 2515 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ย้ายสังกัดมาอยู่ทบวงมหาวิทยาลัยโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ” หรือ Assumption Business Administration College ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเอแบค (ABAC) จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น มหาวิทยาลัย และได้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ”

          เป็นมหาวิทยาลัยในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล มี 3 วิทยาเขต ตั้งอยู่ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ City campus ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบการสอนหลักสูตรนานาชาติ และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย

 

หลักสูตรที่แพงที่สุด  คือ  Aeronautic Engineering – Multi-Crew Pilot

ค่าเทอม : 1,07x,xxx บาท / เทอม


 

ขอบคุณข้อมูลจา : บ้านคุ้มค่าศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 25/6/2558 11:23:12 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net