Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ความในใจของครูไทยต่อสังคม ปี 2558 จำนวนคนเปิดอ่าน 2,066 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาวงการศึกษาของสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อนักเรียนและครูแน่นนอน ดังนั้นลองมาฟังเสียงสะท้อนความคิดเห็นของ “ครู” กันบ้าง

 

 

 ความในใจของครูไทยต่อสังคม ปี 2558

 


          อาชีพ “ครู” นำว่าเป็นอาชีพที่สำคัญและเป็นเกียรติอย่างยิ่งของสังคมไทย เพราะมีหน้าที่สร้างคน สอน ให้รู้วิชาการ ความรู้ หลักการคิด การปฏิบัติตนให้อยู่ได้ในสังคมกับนักเรียนทุกคน ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วงการศึกษาของสังคมไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อนักเรียนและคุณครูแน่นนอน ดังนั้นลองมาฟังเสียงสะท้อนความคิดเห็นของ “ครู” กันบ้าง ประกอบการพัฒนาวิชาชีพให้สอดรับกับความก้าวหน้าของประเทศ จาก“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของครูทั่วประเทศ จำนวน 1,266 คน ระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2558 สรุปผลได้ ดังนี้

 

>> สิ่งที่ครูอยากบอก “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” คือ

อันดับ 1 อยากมีเวลาสอนมากขึ้น ลดภาระงานด้านการประเมิน ตัวชี้วัด เอกสารต่างๆ 83.20%

อันดับ 2 ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ไม่เปลี่ยนนโยบายบ่อย 81.89%

อันดับ 3 ดูแลสวัสดิการ ค่าตอบแทน บำเหน็จบำนาญ การสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับครู 75.32%

อันดับ 4 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง กระจายโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรียนอย่างเท่าเทียม 66.75%

อันดับ 5 เร่งแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูขาดแคลน ไม่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 63.14%


>> สิ่งที่ครูอยากบอก “นายกรัฐมนตรี” คือ

อันดับ 1 ดูแลความเป็นอยู่ครูให้ดีขึ้น ขึ้นเงินเดือน เพิ่มสวัสดิการ ให้การยกย่องเชิดชูเกียรติ 82.78%

อันดับ 2 ขอให้ดูแลบ้านเมืองให้สงบสุข ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดี 79.45%

อันดับ 3 เร่งปฏิรูปการศึกษา พัฒนาการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานและแข่งขันกับนานาประเทศได้ 75.09%

อันดับ 4 แก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ด้อยโอกาส อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มั่วสุม ติดเกมส์ 70.22%

อันดับ 5 สนับสนุนงบประมาณ ทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน 67.60%3.


>> สิ่งที่ครูอยากบอก “คนไทยด้วยกัน” คือ

อันดับ 1 รักและสามัคคี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน 81.04%

อันดับ 2 ช่วยกันดูแลอบรมสั่งสอนเด็ก ให้ความรักความอบอุ่น ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ 78.86%

อันดับ 3 ให้ความสำคัญกับครู เชื่อใจ เชื่อมั่น ยกย่อง ให้เกียรติ 74.18%

อันดับ 4 ผู้ใหญ่ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก 73.99%

อันดับ 5 คนไทยทุกคนควรให้ความสำคัญกับการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 64.36%


ขอบคุณข้อมูลจาก :สวนดุสิตโพลศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 22/7/2558 10:05:11 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net