Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ม.รัฐ กับ ม.นอกระบบ ต่างกันอย่างไร จำนวนคนเปิดอ่าน 3,357 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

 น้องๆ หลายคนคงสงสัยสินะคะว่า มหาลัยรัฐบาล กับ มหาลัยนอกระบบนี่ต่างกันอย่างไร แล้วถ้ามหาลัยออกนอกระบบแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรกับน้องที่จะเข้าใหม่ไหม

 

 

 เคลียร์ชัด!! ม.รัฐ กับ ม.นอกระบบ ต่างกันอย่างไร ??

 

 

            น้องๆ หลายคนคงสงสัยสินะคะว่า มหาลัยรัฐบาล กับ  มหาลัยนอกระบบ นี่ต่างกันอย่างไร แล้วถ้ามหาลัยออกนอกระบบแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรกับน้องที่จะเข้าใหม่ไหม?? วันนี้พี่มาเคลียร์ข้อสงสัยเหล่านี้ของน้องๆ กันค่ะ พร้อมมีรายชื่อมหาลัยนอกระบบในประเทศไทยมาฝากน้องๆ ด้วย ไปดูกันเลย...

 

 

 >> มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยรัฐ คืออะไร??

 

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(มหาวิทยาลัยนอกระบบ)  จะมีอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการทั้งเรื่องการจัดการทางการเงิน การงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มีกฎระเบียบที่กำหนดโดยสถาบัน เพื่อใช้บริหารจัดการภายใน ในขณะที่

 

มหาวิทยาลัยรัฐ(มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ)  ยังมีสภาพเป็นส่วนราชการ บริหารจัดการสถาบันโดยอ้างอิงกฎ ระเบียบของทางราชการ นอกจากนี้ความเหมือนและความต่างของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับและในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลเหมือนกัน

 

>> ข้อดี

- เพื่อเกิดความคล่องตัวในการบริหารมหาวิทยาลัยมากขึ้น

- เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล

- มหาวิทยาลัยสามารถเปิดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้

- สวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทียบเท่าเอกชน

 

>> ข้อเสีย

- นักการเมืองมีบทบาทในมหาวิทยาลัยมากขึ้น เนื่องจากงบประมาณส่วนหนึ่งยังต้องขอรับการจัดสรรจากรัฐบาล

- ค่าเล่าเรียนอาจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาของผู้มีรายได้น้อยทางอ้อม

- คณะหรือหลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนในการเปิดสอน อาจจะต้องปิดตัวลง

- การบริหารงานของฝ่ายบริหารอาจจะไม่โปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก

- เนื้อหาของร่าง พรบ. มีลักษณะเป็นกฎหมายบริหารจัดการทรัพย์สินที่ดิน ไม่ได้เป็นการบริหารจัดการการศึกษาแต่อย่างใด


>> รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล (มหาวิทยาลัยนอกระบบ)

        ในประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา ในกำกับ 20 แห่ง ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบราชการหรือไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในจำนวนนี้มี 5 แห่งที่เป็นสถาบันในกำกับของรัฐบาลตั้งแต่ก่อตั้ง ส่วนที่เหลือนั้นเป็นสถาบันในกำกับของรัฐบาลโดยการแปรสภาพด้วยผลของกฎหมาย ทั้งนี้มีเฉพาะมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแห่งเดียวที่อยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นจะอยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นราชการส่วนกลาง

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

5.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7.มหาวิทยาลัยมหิดล

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

9.มหาวิทยาลัยบูรพา

10.มหาวิทยาลัยทักษิณ

11.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14.มหาวิทยาลัยพะเยา

15.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

16.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

17.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

20.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :  Eduzonesศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 24/7/2558 9:51:00 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net