Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เปิด! จำนวนรับ แพทย์ – ทันตะ มหิดลเพื่อชาวชนบท ปี59 จำนวนคนเปิดอ่าน 4,704 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ตารางแสดงจำนวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559

 

 

เปิด! จำนวนรับ แพทย์ – ทันตะ มหิดลเพื่อชาวชนบท ปี59

 

 

                สวัสดีจ้า น้องสายแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์ ก็ไม่มีอะไรมากๆ วันนี้ The Act. ก็มีข้อมูลรับตรง ดีๆ จากรั่วมหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากเช่นเดิม เช่นเคย สำหรับน้องๆ ภาคอีสาน และ ภูมิภาคอื่นๆ ก็ไม่ควรพลาดนะจ๊ะ เพราะจะได้เป็นข้อมูลในการเลือกตัดสินใจสมัครต่อไป ก็...มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559 ที่เปิดรับสมัครพร้อมกันในช่วง  วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น.– 30 กันยายน 2558เวลา 12.00 น. มาดูรายละเอียดกันเลย...


 

ตารางแสดงจำนวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559คณะ/ หลักสูตร/ จังหวัดที่เปิดรับ  

<<มหาวิทยาลัยมหิดล>>

>> หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 11 คน

กลุ่มกาญจนบุรี :กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

กลุ่มนครสวรรค์ :นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

กลุ่มอำนาจเจริญ :อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

-          โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น : ด้านกีฬา และด้านตนตรีแสดงเดี่ยว

-          โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ : จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

-          โครงการรับนักศึกษาชาวไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่จำกัดศาสนา) : จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส


>> หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 12 คน

กลุ่มกาญจนบุรี :กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

กลุ่มนครสวรรค์ :นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

กลุ่มอำนาจเจริญ :อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

-          โครงการพื้นที่ : โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

-          โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น : ด้านกีฬา และด้านตนตรีแสดงเดี่ยว

-          โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ : จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส


>> หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 18 คน

กลุ่มกาญจนบุรี :กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

กลุ่มนครสวรรค์ :นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

กลุ่มอำนาจเจริญ :อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด

-          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

-          โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น : ด้านกีฬา และด้านตนตรีแสดงเดี่ยว

-          โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท<<สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล>>

             เปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ของศูนย์แพทย์ฯ 4 แห่ง ที่เป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 38 คน (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ)

2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 32 คน(จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร)

3.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 32 คน(จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และนครปฐม)

4. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 32 คน(จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ตXคุณสมบัติผู้สมัคร 

-   กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558

-   มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับการสมัครใช้ 4 ภาคการศึกษา และใช้ 6 ภาคการศึกษา สำหรับได้สิทธิ์เข้าศึกษา

-   เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้องมีคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา(GPA) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมฯ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับการสมัครใช้ 4 ภาคการศึกษา และใช้ 6 ภาคการศึกษา สำหรับได้สิทธิ์เข้าศึกษากำหนดการรับสมัคร 


>> ดาวน์โหลดตารางแสดงจำนวนการรับ คลิกที่นี่

>> ดูรายละเอียด - ปฏิทินการรับสมัคร คลิกที่นี่

>> เข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-          กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

-          เนื้อหาบางส่วน p-dome.comศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 20/8/2558 11:22:19 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net