Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ผลิตแพทย์เพิ่มฯ ม.บูรพา 59 รับทั่วประเทศ จำนวนคนเปิดอ่าน 10,095 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (428)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (406)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ผลิตแพทย์เพิ่มฯ ม.บูรพา 59 รับทั่วประเทศ

 

 

         ช่วงนี้ตอบบอกว่า รับตรงอื่นๆ ให้หายตัวไปก่อน เพราะต้องหลบทางให้ โครงการรับตรงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และล่าสุด เป็นคิวของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับนักเรียน ม.6 จากทั่วประเทศ สมัคร 24 ส.ค. – 24 ก.ย. 58 นี้เท่านั้น สำหรับใครที่สนใจ มาตามดูรายละเอียดกันเลย...


 

>> จำนวนรับ

-   โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) จำนวนรับ 32 คน


 

>> คุณสมบัติผู้สมัคร

-    รับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ

-    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)

-   ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วม ระบบการคัดเลือกนักศึกษารวมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกเว้นได้ลาออกจาก การศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 จะถือว่าศึกษาในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร คลิกที่นี่

2.       เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกที่ (สมัคร 24 ส.ค. - 24 ก.ย. 58)

3.       พิมพ์ใบสมัครออกมาลงรายมือชื่อ และติดรูปถ่าย (ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมายังมหาลัย)

4.       ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารธนชาติ ทุกสาขา


>> เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

1. GPAX             ร้อยละ 5

2. GPA กลุ่มสาระ          อยละ 5

-           กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์        ร้อยละ 1

-           กลุ่มสาระคณิตศาสตร์         ร้อยละ 1

-           กลุ่มสาระภาษาไทย             ร้อยละ 1

-           กลุ่มสาระสังคมศึกษา          ร้อยละ 1

-           กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ               ร้อยละ 1

3. คะแนนสอบข้อเขียน         ร้อยละ 90

-           วิชาฟิสิกส์            ร้อยละ 18

-           วิชาเคมี                ร้อยละ 18

-           วิชาชีววิทยา        ร้อยละ 18

-           วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 18

-           วิชาภาษาอังกฤษ                ร้อยละ 18

4. การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน


 

>> ตารางสอบคัดเลือก

ข้อควรรู้! สำหรับคนสอบติด...

          สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนที่ได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายไว้แล้ว มาสอบสัมภาษณ์ตำมลำดับคะแนนสอบ โดยเรียกเท่ากับที่รับจริงดังนี้

-  โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) รับจำนวน 32 คน เรียกมาสอบสัมภาษณ์ฯ จำนวน 32คน

* ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยจะคัดรายชื่อออกและจะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ไม่ว่ากรณีใด


 

>> กำหนดการรับสมัคร

สมัครสอบ ออนไลน์                              24 ส.ค. - 24 ก.ย. 58

ประกาศสนามสอบผังที่นั่งสอบ               2ต.ค. 58

สอบข้อเขียน                                        17 ต.ค. 58

ประกาศรายชื่อผ่านข้อเขียน                   30 ต.ค. 58

ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์                 30 ต.ค. - 6 พ.ย. 58

ประกาศรายชื่อสอสัมภาษณ์                  10 พ.ย. 58

สอบสัมภาษณ์                                     16 พ.ย. 58

ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา                       23 พ.ย. 58>> ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

>> เข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก

-           หน่วยรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 20/8/2558 15:46:34 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net