Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รวมคำถามฮิต! สมัครสอบ GAT/PAT ที่ควรรู้ จำนวนคนเปิดอ่าน 3,354 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

เอาล่ะ... หลังจากที่ สทศ เปิดระบบวันแรก ก็มีคำถามต่างๆ มากมายถามเข้ามา พี่ดุ๊ยดุ่ย ก็เลือกตามคำถามจาก เว็บ สทศ มาสรุปให้น้องๆ ในช่วงนี้เลย... มาดูกัน!

 

 

รวมคำถามฮิต! สมัครสอบ GAT/PAT  

 

 

                สวัสดีเด็ก 59 เป็นไงบ้าง ช่วงนี้เป็นช่วงที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ เปิดให้น้องๆ เด็ก 59 ได้สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ในช่วง 1 – 20 กันยายน 2558 นี้ ได้ข่าวว่า เปิดระบบรับสมัครวันแรกเว็บอืดมาก ก็ด้วยวันแรกของการสมัคร ทาง สทศ แจ้งว่า มีผู้สมัครมากถึง 118,668 คน เยอะมากๆ เพราะฉะนั้นน้องๆ ที่สมัครแล้ว ก็รีบไปชำระเงินค่าสมัคร แล้วมาตรวจสอบข้อมูลซะ แต่ ใครที่ยังไม่สมัครก็ไม่ต้องรีบก็ได้ เพราะ มีเวลาถึง 20 กันยายน นี้ แต่ต้องดึงสติตัวเองตลอดนะว่าต้องเข้ามาสมัคร ถ้าลืมสมัครรอบนี้ ก็อาจจะเสียโอกาสหลายๆโครงการรับตรง

                เอาล่ะ... หลังจากที่ สทศ เปิดระบบวันแรก ก็มีคำถามต่างๆ มากมายถามเข้ามา พี่ดุ๊ยดุ่ย ก็เลือกตามคำถามจาก เว็บ สทศ มาสรุปให้น้องๆ ในช่วงนี้เลย... มาดูกัน!


 

>> รวมคำถามยอดฮิต!สมัครสอบ GAT/PAT  

ถาม : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5 สมัครสอบ GAT/PAT ได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ เพราะการสอบ GAT/PAT ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบ ณ วันสอบว่าต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเป็น ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6ขึ้นไปเท่านั้น


 

ถาม : ถ้าลืมรหัสผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านเข้าระบบต้องทำอย่างไร?

ตอบ : สำหรับผู้ที่ลืมรหัส มี 3 วิธีที่น้องสามารถเลือกดำเนินการดังนี้

วิธีที่ 1 เข้าระบบและเลือกเมนู ผู้สมัครรายเก่า

             เข้าระบบและเลือกเมนู ผู้สมัครรายเก่า ต้องการสอบถามรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน (วิธีนี้ผู้สมัครสอบต้องจำคำถามและคำตอบเมื่อลืมรหัสผ่านได้) ตามภาพ

วิธีที่ 2 โทรศัพท์สอบถามในระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของ สทศ.

โทรศัพท์ที่เบอร์ 02-217-3800 เมื่อมีเสียงตอบรับแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

1.  กด 1 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ GAT/PAT

2.  กด 1 อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

3.  ทำตามขั้นตอน โดยกดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วย #

4.  ระบบจะประมวลผล ถ้าเจอ ระบบจะถามว่า ถ้าทราบรหัสผู้ใช้ กด 1ไม่ทราบ กด 2

·   กรณีกด 1 ระบบจะให้กดรหัสผู้ใช้งาน 10 หลักแล้วตามด้วย # ระบบก็จะแจ้งรหัสผ่านให้

·   กรณีกด 2 ระบบจะให้กด วัน เดือน ปีเกิด แล้วตามด้วย # ระบบก็จะแจ้งรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้


วิธีที่ 3สอบถามที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (วิธีนี้ต้องเสียค่าบริการด้วย)

สอบถามที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (วิธีนี้ต้องเสียค่าบริการด้วย)

1. ผู้สมัครสอบต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้พนักงานและแจ้งความจำนงค์ว่าต้องการขอรหัสผ่าน GAT/PAT ของ สทศ.

2. กรณีพนักงานไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร ให้แจ้งว่า ให้เปิดแผ่นผู้ว่าจ้าง และหา Barcode สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GAT/PAT และให้พนักงานยิง Barcode

3. พนักงานจะแจ้งรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้เป็นแผ่นสลิป พร้อมให้ผู้สมัครสอบเสียค่าบริการ 20บาท (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม)


 

ถาม : หลังจากสมัครสอบไปแล้วถ้าจะเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายวิชา ต้องทำอย่างไร?

ตอบ :

          >> สมัครสอบแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบใหม่ได้ โดยเลือกวิชาที่จะสอบใหม่ และพิมพ์ใบจ่ายเงินใบล่าสุดไปชำระเงินเท่านั้น หากผู้สมัครสอบสมัครสอบใหม่แต่ใช้ใบชำระเงินใบเดิม สถานะ การชำระเงินของผู้สมัครสอบจะไม่เปลี่ยนแปลงต้องติดต่อ สทศ. ทันที

         >> สมัครสอบและชำระเงินแล้วให้ผู้สมัครสอบสมัครสอบเฉพาะวิชาที่ต้องการเพิ่มเติมเท่านั้น และพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงิน ระบบจะรวมวิชาทุกใบสมัครที่ชำระเงินแล้วให้เองอัตโนมัติ สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องสมัครสอบเพิ่มเติมเท่านั้น

        >> ต้องการเปลี่ยนแปลงรายวิชาภาษาต่างประเทศ (PAT 7) หลังจากชำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครสอบยื่นคำร้องพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนรายวิชามายัง สทศ. สทศ. จะพิจารณาตามความจำเป็น และจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้หากเห็นเหตุสมควร


 

ถาม : ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ หลังการชำระเงินแล้ว ต้องทำอย่างไร?

ตอบ : การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสอบในระบบ แบ่งเป็น

1.  ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบไม่สามารถแก้ไขได้เอง คือ 1) คำนำหน้าชื่อ 2) ชื่อ 3) นามสกุล และ 4) เลขประจำตัวประชาชน ผู้สมัครสอบต้องส่งเอกสารมายัง สทศ. ทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ e-mail : testingservice@niets.or.th สทศ. จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลหลังจากได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ไม่เกิน 2วัน

2.  ข้อมูลอื่นๆ ในระบบ นอกจากข้อมูลตามข้อ 1ผู้สมัครสอบ สามารถแก้ไขข้อมูลได้เองในระบบส่วนบุคคล

** การดำเนินการแก้ไขข้อมูลต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด


 

ถาม : ความต้องการพิเศษคืออะไร?

ตอบ : เนื่องจาก สทศ. ได้จัดการทดสอบให้น้องๆ ที่มีความบกพร่องทางสายตา การได้ยิน และทางร่างกาย โดยแบ่งเป็น 6 ประเภท และมีการเตรียมการ จัดการทดสอบให้ตามความเหมาะสม ดังนี้

          การกรอกข้อมูลกรณีนี้จะอยู่ตรงหัวข้อ "ความต้องการพิเศษ" ดังนั้น ขอให้เลือกประเภทให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และความต้องการของผู้สมัครสอบเอง และตรวจสอบความถูกต้องก่อนการสมัครสอบ สทศ. จะยึดตามข้อมูลที่ผู้สมัครสอบกรอกไว้ในระบบ

          ระวัง!!!ผู้ที่ไม่ได้มีความบกพร่อง แล้วให้ข้อมูลว่าบกพร่องไว้ อาจจะต้องสอบด้วยข้อสอบพิเศษที่ สทศ. จัดไว้ให้ตามที่แจ้งไว้               เป็นยังไง กันบ้าง!นี่เป็นคำถามยอดฮิตจริงๆ ที่มีน้องๆ ถามเข้ามาเยอะมากๆ แล้วพี่ดุ๊ยดุ่ย ได้เข้าไปอ่านเจอในเว็บ สทศ พอดี ก็เลยเก็บมาฝากจ้า... สำหรับน้องๆ คนไหนที่ยังไม่สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 /59 ก็อย่าลืมสมัครนะคะ  คลิกเข้าระบบสมัครที่นี่


 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ สทศ.

 

อย่าลืม… 

                 สำหรับ GAT คือองค์ประกอบที่สำคัญไม่น้อยในการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่.... น้องๆ ไม่ต้องห่วง The Act. มีตัวช่วย กับ โครงการติวเข้มพิชิต GAT เต็ม 100%” ที่จัดเต็มให้น้องๆ 2 วัน กับ ติว GAT  2 ส่วนที่ไม่ควรพลาด GAT – เชื่อมโยง คิดวิเคราะห์ และ GAT – ภาษาอังกฤษ  อยากแน่นในเทคนิคการทำข้อสอบ GAT ต้องมางานนี้จริงๆ 25 - 26 มิ.ย. 59 @ม.ภาคฯ ขอนแก่น

**โครงการนี้ช่วยเด็ก The Act. GAT – เชื่อมโยง เต็ม 150 คะแนนมาแล้ว! ห้ามหลาด...

 


 

<<ดูรายละเอียดคลิกที่นี่>>

 

 

 

 

 

โครงการดีๆ จาก The Act. ที่จะช่วยทำให้ความฝันของน้องๆเป็นจริงได้

 

  >>สมัครติว GAT ปี 9<<  

 

>>สมัครติว PAT5<<   

 

>>สมัครติว PAT2<<    

 

 >>สมัครโครงการสานฝัน<< 

>>สมัครโครงการเจาะกึ๋น <<

 

 


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 2/9/2558 13:52:10 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net