Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 อาชีวะ-เอกชน เร่งยกระดับสร้างเด็กรับงานอาเซียน จำนวนคนเปิดอ่าน 1,383 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

วันนี้ (7 ก.ย.) ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 800 คน

 

 

อาชีวะ - เอกชน เร่ง!! ยกระดับสร้างเด็กรับงานอาเซียน

 
 

                    วันนี้ (7 ก.ย.) ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 800 คน ในหัวข้อ “พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน”ซึ่ง ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดอาชีวศึกษาของไทย ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของไทยและอาเซียน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ไปสู่รายได้สูง ซึ่งไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางมานานกว่า 25 ปีแล้ว “ ที่ประชุมมีข้อเสนอว่าอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนต้องจัดทำแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


 


 

 

             โดย 1.มุ่งผลิตกำลังแรงงานในทุกกลุ่มอายุไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวัยเรียนเท่านั้น เพื่อรองรับโครงสร้างประชากรที่มีกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น  2.สร้างให้ผู้เรียนอาชีวะให้มีทักษะอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ  3.การพัฒนากำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในภูมิภาคและในประเทศ ซึ่งต้องการคนที่มีทักษะอาชีพระดับสูงกว่าเดิม การสื่อสารจำเป็นต้องรู้มากกว่าภาษาอังกฤษ อาจต้องรู้ภาษาจีนด้วย รู้วัฒนธรรมคนต่างชาติ รู้เรื่องเทคโนโลยี และการสอนทักษะอาชีพจำเป็นต้องปรับระบบให้ตรงกับสถานประกอบการ ซึ่ง การเรียนการสอนในระบบทวิภาคีมีความจำเป็นมาก และการเตรียมครูเป็นเรื่องจำเป็นที่สุด ต้องมีการพัฒนาครูให้เก่งทั้งด้านเทคโนโลยีและการเรียนการสอนด้วย” เลขาธิการ กอศ.กล่าวและว่า  หลังจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนจะมีการประชุมร่วมเป็นระยะๆ“

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก         

           เดลินิวส์ออนไลน์ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 8/9/2558 15:39:18 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net