Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 10 รับตรง ม.ดัง ปี59 ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ จำนวนคนเปิดอ่าน 23,109 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (807)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว สำหรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ โดย สทศ ที่เปิดระบบให้สมัครช่วง วันนี้ – 20 ต.ค. 58 และเชื่อว่าหลายคนก็ทราบแล้วว่า ในการรับตรงปีการศึกษา 2559 ที่ใช้ 9 วิชาสามัญ

 

 

10 รับตรง ม.ดัง ปี59 ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ

 

 

                เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว สำหรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ โดย สทศ ที่เปิดระบบให้สมัครช่วง วันนี้ – 20 ต.ค. 58 และเชื่อว่าหลายคนก็ทราบแล้วว่า ในการรับตรงปีการศึกษา 2559 ที่ใช้ 9 วิชาสามัญ มีมหาลัยไหน โครงการไหนใช้บ้าง แต่พี่ก็เชื่อยังมีหลายคนที่ยังไม่ทราบ วันนี้ The Act.ก็เลยได้รวมเอารับตรงจาก 10 มหาลัยดัง ที่ใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ สทศ เป็นองค์ประกอบพิจารณาเข้าศึกษา เพราะฉะนั้น ใครที่ยังไม่สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ มาดูกันเลย ว่าคณะที่ตัวเองอยากเรียนจริงๆ ต้องสอบ วิชาอะไรบ้าง....


 

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น(โควตา มข. รอบ ที่ 2 รับทั่วประเทศ)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          รับนักเรียน ม.6 หรือ เด็กซิ่ว ทั่วประเทศ

-          ใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย สทศ. (ตามสาขากำหนด) และ/หรือ

-          ใช้คะแนนสอบ PAT ครั้งที่ 1/2559 (บางสาขาวิชา)

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 13 – 19 ก.พ. 59

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่


 

 

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รับตรง ทั่วประเทศ)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          รับนักเรียนชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ ปวช.3

-          ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ผู้ที่กำลังศึกษาใช้ GPAX รวม 5 ภาคเรียนส่วนผู้ที่สำเร็จศึกษาแล้วใช้ GPAX รวม 6 ภาคเรียน

-          ใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย สทศ.  (ตามสาขากำหนด)

>> ช่วงเวลาการรับสมัครติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่


 

 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับตรงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นม.6 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต ใช้ GPAX 5 ภาคการศึกษา

-          มีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญของ สทศ. ได้แก่ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมีฟิสิกส์ และชีววิทยา

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 9 - 16 ก.พ. 59

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่


 

4. มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลรับตรง)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นม.6

-          ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ.

-          ผู้สมัครสอบต้องมีคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ที่จัดสอบโดย สทศ.

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 2 – 30 พ.ย.58

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่


 

 

5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปี 59)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          กำลังศึกษาในชั้นม.6 สายสามัญ ใช้ GPAX 5 เทอม หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 สายสามัญ ใช้ GPAX 6 เทอม

-          มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ.ปี 59

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 4 – 11 มีนาคม 59

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่


 

 

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รับตรง)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นม.6 สายสามัญทุกแผนการเรียน ใช้ GPAX 5 ภาคการศึกษา

-          มีผลคะแนนการทดสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ปี 59

>> ช่วงเวลาการรับสมัครติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่


 

 

7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับตรง ทั่วประเทศ ปี 59)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          กำลังศึกษาในชั้น ม.6 สายสามัญ

-          มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. ปี 2559

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 2 – 30 พ.ย.58

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่


 

 

8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          กำลังศึกษาในชั้น ม.6 สายสามัญ

-          ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. และ/หรือ ผลคะแนนสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2559

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 11 ม.ค. – 12 ก.พ. 59

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่


 

 

9. มหาวิทยาลัยศิลปากร (รับตรงคณะเภสัชศาสตร์)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นม.6 สายสามัญ ใช้ GPAX 5 ภาคการศึกษา

-          ผู้สมัครต้องมีคะแนนวิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. 5 วิชา คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวิวิทยา

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 1 พ.ย. – 15 ธ.ค.58

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่ 


 

 

10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รับรงทั่วประเทศ 59)

>> คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

-          กำลังศึกษาในขั้นม.6 ทุกแผนการเรียน หรือกำลังศึกษาในชั้น ปวช.ปีที่ 3 ใช้ GPAX 5 ภาคการศึกษา

-          มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ.ปี 59 ในรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

>> ช่วงเวลาการรับสมัคร 1 ต.ต. – 13 พ.ย. 58

>> ดูรายละเอียดและเข้าเว็บไซต์การรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

----------------------------------------------------------------

1 – 20 ตุลาคม 2558

<<สมัครสอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ จัดสอบโดย สทศ คลิกที่นี่>>

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ งานรับเข้าจากทุกมหาวิทยาลัย

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

ฝากทิ้งท้าย.... 

                สำหรับน้องๆ คนไหนที่ ที่อยากจะเรียน มข. หรืออยากจะสอบติดโควตา มข. ห้ามพลาดโครงการดีๆ ตัวช่วยดีๆ ที่ The Act.เตรียมาฝากน้องๆ ในช่วงตุลาคม – พฤศจิกายน ก่อนสอบโควตา มข. 59 มาดูกันเลย...

 

>> The Act. Pre – Quota KKU 59 (ออนไลน์) ฟรี!

                                          

          “The Act.จำลองสนามสอบโควตา มข. 59 ออนไลน์ให้น้องๆ ที่กำลังจะสอบโควตา มข. แบบฟรีๆ เป็นการรวมเอาแนวข้อสอบโควตา มข .59 ที่ออกข้อสอบโดยทีมคณาจารย์ The Act.ผู้มีประสบการณ์ตรง ทั้งติว เก็ง เฉลยข้อสอบโควตา มข. โดยเฉพาะ งานนี้ จับเวลาจริง รู้ผลคะแนนจริง พร้อมประเมินโอกาสติดโควตา มข. ให้เลย ฟรีๆ!” สำหรับน้องคนไหนที่สนใจ

ลงทะเบียนสมัครสอบ วันนี้ – 20 ต.ค.58

เปิดสนามสอบ 25 ต.ค. – 10 พ.ย. 58

<<คลิกดูรายละเอียด  หรือ สมัครสอบ ที่นี่>>


 

 

>> ติวเจาะกึ๋นข้อสอบโควตา มข. 59 (นัดฟันธง!!)

                                          

   “ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการสอบโควตา มข.59 สำหรับน้องๆ คนไหนที่ สมัครสอบข้อเขียนโควตา มข. 59 ไปแล้ว แต่ยังไม่มั่นใจ มาร่วมสร้างความมั่นใจไปด้วยกันกับ โครงการนี้กันเลย.... 2 วันติวแน่นๆ 4 วิชาก่อนสอบ คณิต, อังกฤษ, เคมี และ ฟิสิกส์ งานนี้ The Act.ยกทีมอาจารย์ไปติดให้ถึงที่ ทั้ง จ.อุบลราชธานี และ จ.มหาสารคาม ใกล้ที่ไหน ไปที่นั้นจ้า.... ค่าสมัครติวถูกมากกกก สอบถามเพิ่มเติม โทร 0866-458-5492”

สมัครเข้าร่วมติววันนี้  - 8 พ.ย. 58

วันติว 14 – 15 พ.ย. 58

<<คลิกดูรายละเอียด  หรือ สมัครติว ที่นี่>>      

 

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 16/10/2558 15:58:06 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net