Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มทส. สุดปลื้ม บัณฑิตได้งานทำสูงสุดในประเทศ จำนวนคนเปิดอ่าน 1,831 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

อธิการบดี มทส.เป็นปลื้มผลสำรวจ ส.อ.ท.บัณฑิตจบใหม่ได้งานทำอัตราสูงสุดของประเทศ สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้เงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ขณะที่ผู้ใช้บัณฑิตก็พอใจ

 

มทส. สุดปลื้ม บัณฑิตได้งานทำสูงสุดในประเทศ  

 

 

              วันนี้ (10 พ.ย.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)เปิดเผยว่าจากการที่สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ประกาศผลโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558 ต่อสาธารณะผลปรากฏว่า ค่าจ้างขั้นต้นสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์จำแนกตามวุฒิโดยเฉลี่ยรวม พบว่า ระดับปริญญาตรี 14,148 บาทต่อเดือนระดับปริญญาโท 20,403 บาท ต่อเดือน และระดับปริญญาเอก 38,470 บาทต่อเดือน เมื่อจำแนกตามสาขาวิชาโดยในกลุ่มปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดที่อัตรา 16,492 บาท ต่อเดือน ขณะที่ มทส.ได้ดำเนินภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนการผลิตกำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลผลิตบัณฑิตปีละประมาณ2,000 คน

 

 

 

 

               ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่าจากการสำรวจอัตราการได้งานทำและเงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตจบใหม่ภายใน 1 ปีตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด พบว่าบัณฑิตใหม่มทส.จบระดับปริญญาตรี ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย 17,800 บาทต่อเดือนโดยบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่ 18,700 บาทต่อเดือนต่ำสุด คือ ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร เฉลี่ย 15,500 บาทต่อเดือน และสูงสุดคือ แพทยศาสตร์ 38,000 บาทต่อเดือน ซึ่งยังไม่รวมเงินพิเศษของแพทย์และเมื่อนำเปรียบเทียบกับผลการสำรวจดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า บัณฑิตมทส. มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึงร้อยละ 25.8 “ จากรายงานข้อมูลสารสนเทศของ สกอ.ในปี 2553 ยังพบว่า บัณฑิตจาก มทส.มีอัตราการได้งานทำและศึกษาต่อถึงร้อยละ 96 โดยจำแนกเป็นอัตราการได้งานทำร้อยละ 85 และศึกษาต่อร้อยละ 11 ซึ่งถือเป็นอัตราสูงที่สุดของประเทศ นอกจากนั้น จากการการตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit: IQA) ได้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มทส.อยู่ในระดับที่สูงมากซึ่งมีความสอดคล้องกับการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา ก็ยืนยันความพึงพอใจของนักศึกษา มทส. ในระดับที่สูงมากเช่นกันเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจแม้เราจะผลิตบัณฑิตมาเพียง 22 รุ่นแต่จากผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงการที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้สามารถผลิตกำลังคนที่ตรงตามความต้องการของสังคม สถานประกอบการและตลาดแรงงานอย่างแท้จริง “ ศ.ดร.ประสาท กล่าว.  ขอขอบคุณข้อมูลจาก

            เดลินิวส์ออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 13/11/2558 9:24:30 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net