Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 โควตาพิเศษ! เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 59 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,185 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (514)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ วันนี้ – 15 ม.ค. 59

 

 

โควตาพิเศษ! สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 59

 

 

                  หลังจากที่น้องๆม.6 กำลังเดินสายสอบในช่วงนี้ แต่ก็มีหลายๆ มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น คณะ/สาขาต่างๆ ก็ทยอยเปิดรับสมัครนักเรียนเช่นเดียวกัน และล่าสุดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศ ซึ่งจะเปิดรับสมัครวันนี้ – 15  ม.ค. 59  เราไปติดตามรายละเอียดการรับสมัครกันเลย


 

>> คุณสมบัติผู้สมัคร/ สาขาที่เปิดรับ

1.       สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-          กำลังศึกษาในชั้นม.6 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในแผนการเรียน วิทย์ – คณิต

-          มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับคนที่จบการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

-          เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75


2.       สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

-          กำลังศึกษาในชั้นม.6 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในแผนการเรียน วิทย์ – คณิต

-          มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับคนที่จบการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

-          เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านมัลติมีเดีย


3.       สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-          กำลังศึกษาในชั้นม.6 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในแผนการเรียน วิทย์ – คณิต

-          มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับคนที่จบการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

-          เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75

-          หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันหรือทำโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


4.       สาขาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

-          กำลังศึกษาในชั้นม.6 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในแผนการเรียน วิทย์ – คณิต

-          มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับคนที่จบการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

-          เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75

-          หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันหรือทำโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

>> ขั้นตอนการสมัคร

1.       สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  www.admission.mfu.ac.th โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

2.       สั่งพิมพ์เอกสาร 5 ฉบับ ได้แก่

-          ใบสมัคร

-          ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท

-          ใบปิดหน้าซองจดหมาย

-          แบบฟอร์มการสอบสัมภาษณ์

-          แบบสอบถามประกอบการสมัคร

3.       นำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 300 บาทไปชำระเงินที่ ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ

4.       จัดส่งเอกสารการสมัคร ต่อไปนี้ไปยังสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง

-          ใบสมัคร ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ

-          สำเนาบัตรประชาชน

-          ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ

-          สำเนาหลักฐานการชำระเงิน

-          สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ

-          แบบฟอร์มตอบรับการสอบสัมภาษณ์

-          แบบสอบถามประกอบการสมัคร


 

>> การสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

1.       สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (Skype/ Facebook) 23 - 27 ม.ค. 59

2.       สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ณ ม.แม่ฟ้าหลวง 27 ม.ค. 59


 

>> กำหนดการรับสมัคร

-          รับสมัคร  >> 30 พ.ย.58 - 15 ม.ค.59

-           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >> 21 ม.ค. 59

-          สอบสัมภาษณ์   >> 27 ม.ค. 59

-          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>  29 ม.ค. 59

-          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >>  17 ก.พ. 59


 

>> ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

>> เข้าสู่เว็บไซต์การสมัคร คลิกที่นี่


 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

            ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 3/12/2558 16:10:06 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net