Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เคลียร์ชัด! 10 ประเด็นถาม-ตอบ ระบบ Clearing-house ปี59 จำนวนคนเปิดอ่าน 2,414 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

ที่สำคัญยังมีอีกหลายคนที่กำลัง งง! กับคำว่า รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house)? อะไรคือ Clearing-house? แล้วต้องทำยังไง? หลายๆ คำถามที่น้องๆ 

 

 

เคลียร์ชัด! 10 ประเด็นถาม - ตอบ ระบบ Clearing - house ปี59

 

 

                สวัสดีเด็ก 59 ช่วงนี้คงเป็นช่วงที่น้องๆ หลายคน กำลังมั่นตั้งใจ ในการเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หรือ หลายๆ คนกำลังลุ้นๆ กับประกาศผลสอบมากมายที่ได้เดินสายสอบ ที่สำคัญยังมีอีกหลายคนที่กำลัง งง!กับคำว่า รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house)? อะไรคือ Clearing-house? แล้วต้องทำยังไง? หลายๆ คำถามที่น้องๆ หลายๆ คน กำลัง งง หรือ สงสัย สำหรับข้อมูลต่อไปนี้มีคำตอบให้น้องๆ กับ “เคลียร์ชัด!10 ประเด็นถาม-ตอบ ระบบ Clearing-house ปี 59” มาตามดูกันเลย....


 

คำถามที่ 1 : รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) คือ อะไร?

             เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ก็คือ ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) และมีความต้องการเข้าศึกษาในคณะ/มหาวิทยาลัยนั้น ได้เข้ามายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยที่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น เช่น

            กรณีที่ 1 นางสาว ข. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 1 โครงการ ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หากนางสาว ข. ต้องการเข้าศึกษาในโครงการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าว เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นางสาว ข. ต้องยืนยันสิทธิ์

            กรณีที่ 2 นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หากนาย ก. ต้องการเข้าศึกษาในโครงการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาดังกล่าว เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นาย ก. ต้องยืนยันสิทธิ์ โดยต้องเลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 โครงการ จาก 4 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา 

คำถามที่ 2 :  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) จะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearing-house) ทุกคนหรือไม่?

          เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงที่กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) เท่านั้น ทั้งนี้เพราะในบางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) จะเข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) แค่บางโครงการเท่านั้น

          เช่น มหาวิทยาลัย A เปิดรับตรง 20 โครงการ แต่มีเพียง 11 โครงการเท่านั้นที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ดังนั้นผู้ที่จะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearing-house) คือ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรง 11 โครงการของมหาวิทยาลัย A ที่กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearing-house) 


 

 

คำถามที่ 3 : กำหนดยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ได้ช่วงไหนและจะสามรถยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ที่ไหน?

            การยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ทำผ่านระบบออนไลน์ ที่ Website :  ระบบการคัดเลือกรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในช่วงระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559


 

 

คำถามที่ 4 : ผู้ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ใช้อะไรในการยืนยันสิทธิ์ ?

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) จะได้รับรหัสการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) จากมหาวิทยาลัยที่ตนเองผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house)


 

 

คำถามที่ 5 : การยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว เปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ ได้หรือไม่ ?

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) โดยเลือกยืนยันสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในวันที่ สอท. กำหนดการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) คือ ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 ทั้งนี้ สอท .จะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่นักเรียนเข้ายืนยันสิทธิ์

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ได้แก่ โครงการ A โครงการ B โครงการ C และ โครงการ D เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) โครงการ A แล้ว นาย ก. สามารถเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ ไปเลือกโครงการ B ได้ หรือ ไปเลือกโครงการ c ได้ หรือ ไปเลือกโครงการ D ได้ โดยเลือกยืนยันสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง


 

 

คำถามที่ 6 : การยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว สามารถ สละสิทธิ์ ได้หรือไม่ ?

           ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบการยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หาก ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว สามารถ สละสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ สอท. กำหนดการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) คือ ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้อีก

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ได้แก่ โครงการ A โครงการ B โครงการ C และ โครงการ D เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) โครงการ A แล้ว ต่อมานาย ก. เปลี่ยนใจอยากสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ โครงการ A สามารถทำได้ ภายในวันที่ สอท. กําหนดการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) คือ ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้อีก


 

 

คำถามที่ 7 : ผลของการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) คืออะไร?

            โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 เท่านั้น

            ดังนั้นหากผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการที่ตนยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) และจะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อ ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) โครงการใดโครงการหนึ่ง นาย ก. ก็จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น และ นาย ก. จะถูก ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด


 

 

คำถามที่ 8 :  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หากต้องการ สละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearing-house) เพื่อไปใช้สิทธิ์แอดมิชชัน ต้องทำอย่างไร ?

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หากต้องการ สละสิทธิ์รับตรงในระบบเคลียริ่งเฮาส์(Clearing-house)สามารถเลือกทำได้ 2 วิธี คือ

           - วิธีที่ 1 ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 หรือ

           - วิธีที่ 2 เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) เพื่อทำการสละสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559


 

 

คำถามที่ 9 : ผลของ การไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) คืออะไร?

            โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 เท่านั้น

             ดังนั้นหากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) แต่ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ หรือ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อทำการสละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) จะถือว่าผู้นั้น สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) และไม่ถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชันผ่านช่องทางนี้ จึงยังมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันได้

            เช่น นาย ก. ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษารับตรง 4 โครงการ ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) เมื่อถึงช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หากนาย ก. ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ หรือ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อทำการสละสิทธิ์ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house)  จะถือว่า นาย ก. สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงทั้ง 4 โครงการ


 

 

คำถามที่ 10 : ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) แล้ว ยังมีสิทธิ์สมัครรับตรงโครงการอื่นๆที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หรือไม่?

            รับตรง มหาวิทยาลัย A ไม่ตัดสิทธิ์ รับตรง มหาวิทยาลัย B แม้ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) แล้ว ก็ยังมีสิทธิ์สมัครและติดรับตรงโครงการอื่นๆที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ได้

             เช่น นาย ก. ยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 แล้ว ก็ยังมีสิทธิ์สมัครและติดรับตรงโครงการอื่นๆ ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ทั้งที่เปิดรับก่อนและหลังการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน 2559 ได้ทุกโครงการ


 

 

                 เป็นไงบ้าง เคลียร์ชัดๆ แล้วเนอะ กับหลายๆ ประเด็นที่หลายๆ คน งง บอกแล้วว่าส่งที่ The Act. นำมาฝากมันดีจริงๆ และต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ p-dome ที่เขียนได้ชัดเคลียร์ทุกข้อสงสัยจริง The Act.มองว่าเป็นประโยชน์กับน้องๆ มากเลยกับมาฝากนะจ๊ะ

 

 

>> เด็ก59 เช็คด่วน! กำหนดการ-ขั้นตอนรับตรงเคลียริ่งเฮาส์ ปี 59 คลิกที่นี่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-          เว็บไซต์ p-dome

-          สอท.ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 11/12/2558 11:20:22 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net