Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ปี 59 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,023 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

นั่นเอง ด้วยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ได้เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2559 โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสอบ และดำเนินการคัดเลือกเอง ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 29 ก.พ. 58 ตามรายละเอียดกันเลยจ้า

 

 

รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ปี 59 

 

 

 

 

                   สวัสดีจ้า น้องๆ ม.6 ช่วงนี้หลายๆคนคงจะเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ The Act.ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนสอบผ่านทุกวิชานะคะ เอาหละวันนี้ The Act. ก็มีข่าวสารรับตรงมาฝากน้องๆเช่นเคย รอบนี้เป็นข่าวรับตรงที่มาจากทางภาคเหนือนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเอง ด้วยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2559 โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสอบ และดำเนินการคัดเลือกเอง ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 29 ก.พ. 59 ตามรายละเอียดกันเลยจ้า


>> คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1.       สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

-         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 และ มีผลการเรียนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30 และ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30

-        กรณีสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการ

2.       สาขาแอนนิเมชั้น

-         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์คำนวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 และ มีผลการเรียนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30 และ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30

3.       สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

-         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์คำนวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีผลการเรียนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30 และ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30

·          

>> จำนวนรับนักศึกษา


1.       สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์            จำนวน 20 คน

2.       สาขาวิชาแอนนิเมชั้น                        จำนวน 30 คน

3.       สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ       จำนวน 40 คน


>> ขั้นตอนการสมัคร


1.       สมัครด้วยตัวเอง >> สามารถยื่นใบสมัคร (โหลดได้ที่ https://www.camt.cmu.ac.th)พร้อมติดรูปถ่ายและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้อง 101 – 1 ชั้น 1 อาคาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.       สมัครทางไปรษณีย์ >> ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายและหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดมาที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

3.       ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

4.       เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

-         ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว               

-         รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

-         สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-         สำเนาแสดงผลการเรียน

-         ใบรับรองแพทย์

-         การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL IELTS หรือ TEGS (ถ้ามี)


>> วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน


1.       สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

-         วิชาภาษาอังกฤษ

-         วิชาคณิตศาสตร์

-         วิชาฟิสิกส์

2.       สาขาวิชาแอนนิเมชัน

-         วิชาภาษาอังกฤษ

-         วิชาคณิตศาสตร์

-         วิชาฟิสิกส์

-         ความถนัดทางแอนนิเมชัน และเกม

3.       สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

-         วิชาภาษาอังกฤษ

-         วิชาคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

-         วิชาความถนัดทางการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ


>> กำหนดการรับสมัคร


-         รับสมัคร >> วันนี้ – 29 ก.พ.59

-         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 11 มี.ค.59

-         สอบข้อเขียน >> 19 - 20 มี.ค.59

-         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ >> 31 มี.ค. 59

-         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 11 เม.ย. 59


 

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

เข้าสู่เว็บไซต์การสมัคร คลิกที่นี่    

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

                วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/12/2558 11:00:18 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net