Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ด่วน! 4 โครงการรับตรง พาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรฯ (ศรีราชา) ปี 59 จำนวนคนเปิดอ่าน 2,090 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 โครงการรับตรง 

 

 

ด่วน! 4 โครงการรับตรง พาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรฯ (ศรีราชา) ปี 59

 

 

                       ข่าวนี้แรงมาก ส่งตรงมาไกลจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่เปิดรับสุดๆ ร้อน กับ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 โครงการรับตรง ได้แก่ โครงการรับตรง, โครงการช้างเผือก, โครงการลูกหลานชาวเรือ, โครงการสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่เปิดระบบรับสมัคร วันนี้ - 12 ก.พ. 59 สำหรับน้องๆ ที่สนใจ คุณสมบัติตรงโครงการไหน ก็เลือกเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้


 

>> คุณสมบัติผู้สมัคร(แยกแต่ละโครงการ) 

1.     โครงการรับตรง

·         สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

·         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.20 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ด้านอาชีวศึกษาสายอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

·         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.20 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือด้านอาชีวศึกษาสายอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

·         กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)  และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ รับเฉพาะเพศชายและต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้


 

2.     โครงการช้างเผือก

·         สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

·         มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

·         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ด้านอาชีวศึกษาสายอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

·         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

·         กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)  และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ รับเฉพาะเพศชายและต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้


 

3.     โครงการลูกหลานชาวเรือ

·         ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานกิจการพาณิชนาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรื่อ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเลสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

·         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.20 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ด้านอาชีวศึกษาสายอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

·         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.20 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

·         กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)  และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ รับเฉพาะเพศชายและต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้


 

4.     โครงการสามจังหวัดชายแดนใต้

·         สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

·         เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

·         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ มีการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00 ต้องศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


 

>> โครงการที่เปิดรับ/ จำนวนรับ 

1.     โครงการรับตรง

>> หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

·         กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จำนวน 15 คน

·         กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง จำนวน 10 คน

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 20 คน

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล จำนวน 30 คน

 

 

2.     โครงการช้างเผือก

>> หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

·         กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ จำนวน 15 คน

·         กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จำนวน 15 คน

·         กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง จำนวน 10 คน

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 20 คน

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล จำนวน 30 คน


 

3.     โครงการลูกหลานชาวเรือ

>> หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

·         กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ จำนวน 5 คน

·         กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จำนวน 5 คน

·         กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง จำนวน 5 คน

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 5 คน

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล จำนวน 5 คน


 

4.     โครงการสามจังหวัดชายแดนใต้

       >> หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

·         กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ จำนวน 3 คน


 

>> เกณฑ์การคัดเลือก 

1.     โครงการรับตรง

·         คะแนน GAT/PAT หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(GAT+PAT1+PAT3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ, สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล(GAT+PAT1+PAT2)

·         การสอบสัมภาษณ์

·         การทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ


 

2.     โครงการช้างเผือก

·         คะแนน GAT/PAT หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(GAT+PAT1+PAT3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ, สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล(GAT+PAT1+PAT2)

·         การสอบสัมภาษณ์

·         การทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ


3.     โครงการลูกหลานชาวเรือ

·         คะแนน GAT/PAT หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(GAT+PAT1+PAT3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ, สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล(GAT+PAT1+PAT2)

·         การสอบสัมภาษณ์

·         การทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ


4.     โครงการสามจังหวัดชายแดนใต้

·         คะแนน GAT/PAT หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(GAT+PAT1+PAT3)

·         การสอบสัมภาษณ์


 

>> กำหนดการรับสมัคร 


 


>> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง <<คลิกที่นี่>>

>> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โครงการช้างเผือก <<คลิกที่นี่>>

>> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โครงการลูกหลานชาวเรือ <<คลิกที่นี่>>

>> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โครงการสามจังหวัดชายแดนใต้ <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-          คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

-          เว็บไซต์ p-domeศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 15/1/2559 17:19:04 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net