Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง 59 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สอบข้อเขียน) จำนวนคนเปิดอ่าน 2,593 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (514)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการรับตรง(สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้ – 20 ก.พ. 59

 

 

รับตรง 59 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สอบข้อเขียน)

 

 


 

                    สำหรับน้องๆ ที่คิดว่าคะแนนสอบ  GAT/PAT น้อย คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญเน่า ไม่ต้องกังวล เพราะเรามีหนึ่งโครงการที่ไม่ต้องใช้คะแนนเหล่านี้พิจารณา เป็นต้องสอบข้อเขียนที่มหาลัยจัดสอบเพียวๆ  นั้นก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการรับตรง(สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้ – 20 ก.พ. 59 มาดูรายละเอียดกันเลย...


 

>> คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

2.       ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร ของผู้สมัครที่มีวุฒิ ม.6

3.       ผู้สมัครที่กำลังศึกษา ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00

4.       ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00>> คณะที่เปิดที่รับ/จำนวนรับ

1.       จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

·         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 8 สาขา โครงการปกติ รวม 100 คน

·         คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จำนวน 9 สาขา โครงการปกติ รวม 100 คน โครงการสมมทบพิเศษ รวม  145 คน

·         คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 5 สาขา โครงการปกติ รวม 285 คน

·         คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 16 สาขา โครงการปกติ รวม 430 คน โครงการสมมทบพิเศษ รวม 20  คน

·         วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 19 สาขา โครงการปกติ รวม 260 คน โครงการสมมทบพิเศษ รวม  552 คน

·         คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 2 สาขา โครงการปกติ รวม 40 คน


 

2.       จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

·         คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (วิทยาเขตปราจีนบุรี) จำนวน 4 สาขา โครงการปกติ รวม 190 คน

·         คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) จำนวน 2 สาขา โครงการปกติ รวม 180 คน

·         คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) จำนวน 2 สาขา โครงการปกติ รวม 80 คน โครงการสมมทบพิเศษ รวม 40  คน

·         คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตปราจีนบุรี) จำนวน 3 สาขา โครงการปกติ รวม 160 คน


 

3.       จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง

·         คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตระยอง) จำนวน 3 สาขา โครงการปกติ รวม 160 คน

·         คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตระยอง) จำนวน 2 สาขา โครงการปกติ รวม 60 คน โครงการสมมทบพิเศษ รวม 120  คน

·         คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตระยอง) จำนวน 3 สาขา โครงการปกติ รวม 15 คน


 

>> เกณฑ์การคัดเลือก

·         การสอบข้อเขียนโดยคณะ/วิทยาลัยที่จัดสอบ


 

>> แนะนำการสมัคร

1.       น้องๆสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 6 อันดับ คือ สาขาวิชาในโครงการปกติไม่เกิน 3 อันดับ และ สาขาวิชาในโครงการสมทบพิเศษไม่เกิน 3 อันดับ โดยจะเลือกสมัครสาขาวิชาในโครงการใดก่อนก็ได้

2.       ค่าสมัครสอบ เริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาอันดับ 1 เป็นเงิน 300 บาท และอันดับถัดไปสาขาละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี) ทั้งนี้ผู้สมัครจะชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา โดยนำในแจ้งการชำระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และให้ตรวจสอบกำหนดวันที่ชำระเงินด้วย หากเลยกำหนดวันจะไม่สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้


 

 

>> รายละเอียดค่าใช้จ่ายประเภทโครงการต่างๆ

1.       โครงการปกติ กับ โครงการสมทบพิเศษ ส่วนที่เหมือนกัน คือมีมาตรฐานการศึกษา การวัดผลการศึกษาที่เหมือนกัน ส่วนที่แตกต่างกัน คือค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา คือโครงการปกติ จะเสียเงินค่าบำรุงการศึกษา (ไม่รวม ค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยประมาณ ภาคการศึกษาละ 19,000 – 28,000 บาท โครงการสมทบพิเศษ จะเสียเงินค่าบำรุงการศึกษา (ไม่รวม ค่าธรรมเนียมต่างๆ) สูงกว่าโครงการปกติ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

2.       หลักสูตรสองภาษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จะเสียเงินค่าบำรุงการศึกษา(ไม่รวม ค่าธรรมเนียมต่างๆ) ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท

3.       หลักสูตรภาษาอังกฤษ จะเสียเงินค่าบำรุงการศึกษา(ไม่รวม ค่าธรรมเนียมต่างๆ) ภาคการศึกษาละ ประมาณ 60,000 บาท

4.       หลักสูตรนานาชาติ จะเสียเงินค่าบำรุงการศึกษา(ไม่รวม ค่าธรรมเนียมต่างๆ) ภาคการศึกษาละ ประมาณ 80,000 บาท


 

>> กำหนดการรับสมัคร 

 

 

>> กำหนดการสอบ 


 

>> ดูรายละเอียด และ ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์การสมัคร ออนไลน์ <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-          เว็บไซต์ p-domeศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 29/1/2559 9:29:29 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net