Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 สอท. แถลงฯแอดมิชชั่น’59 เด็กหลุด 19,212 คน พร้อมประกาศผล 18.00 น. วันนี้ จำนวนคนเปิดอ่าน 1,714 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

วันนี้ (5 มิ.ย. 59) เวลา 11.00 น. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 

 

 

 

สอท. แถลงฯแอดมิชชั่น’59 เด็กหลุด 19,212 คน พร้อมประกาศผล 18.00 น. วันนี้

 

 


                 วันนี้ (5 มิ.ย. 59) เวลา 11.00 น. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แถลงต่อสื่อฯ  “ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่เวลา 18.00น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (www.aupt.or.th) และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลรวม 14 แห่ง ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปสอบสัมภาษณ์ในวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2559 ”


 

               โดยในปีการศึกษา 2559 มีผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 105,046  คน มีมหาวิทยาลัยและสถาบันเข้าร่วมการรับสมัครรวม 88 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 754 คณะ/สาขาวิชา ซึ่งมีรหัสคณะ/สาขาวิชาทั้งสิ้น 4,191 รหัส และมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 85,834 คน จำแนกตามประเภทสถาบันดังนี้

1.       มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกของ ทปอ. 24 แห่ง ปีการศึกษา 2559 มีจำนวนรับ 85,011 คน และมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 68,542 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 81

2.       มหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปีการศึกษา 2559 มีจำนวนรับ 25,695 คน และมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 14,103 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 55

3.       สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น ปีการศึกษา 2559 มีจำนวนรับ 425 คน และมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 346 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 81

4.       สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2559 มีจำนวนรับ 45,085 คน และมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 2,843 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 6

           จากข้อมูลโดยรวม ปีการศึกษา 2559 จำนวนรับการรวมทั้งสิ้น 156,216คน และมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 85,834 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 55


 

จากข้อมูลการรับสมัครพบว่า คณะ/สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 5 อันดับแรก ได้แก่

1.       คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราแข่งขัน 1 : 52

2.       คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ อัตราแข่งขัน 1 : 46

3.       สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อัตราแข่งขัน 1 : 43

4.       คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราแข่งขัน 1 : 40

5.       คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราแข่งขัน 1 : 38


 

ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละคณะ/สาขาวิชา จำนวน 6 ราย

1.       นายชยานันต์ คำหอม ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.89 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

2.       นางสาวชนนิกานต์ แซ่ลี้ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 89.32 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

3.       นางสาวพิชยา โอภาสเสถียร ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.35 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา

4.       นายณัฐชนน ลำจวน ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.83 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.       นางสาวสุภิดา อึ้งอร่าม ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.63 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

6.       นายภาสชัย แก้วสนธิ ได้คะแนนคิดเป็นร้อย 84.67 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ


 

 

                 “สำหรับนักเรียนที่พลาดหวังจากระบบแอดมิชชั่นกลางในปีนี้ ยังมีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนอีกจำนวนหนึ่งที่เปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ขณะนี้ โดยนักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง” รองประธานทปอ. กล่าว


 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-          สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 5/6/2559 14:58:12 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net