Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 กางชัด ๆ! รายละเอียดรับตรงแพทย์ กสพท. ปีการศึกษา 2560 จำนวนคนเปิดอ่าน 10,196 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

(12 ก.ค. 59) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีแถลงข่าว และก็ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

กางชัด ๆ! รายละเอียดรับตรงแพทย์ กสพท. ปีการศึกษา 2560

 

 

 


            กลับมาอีกแล้ว จะบอกว่าช่วงนี้หลาย ๆ มหาวิทยาลัยต่างทยอยประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ปี 60 ซึ่งล่าสุด ม.ขอนแก่นก็เพิ่งประกาศรายละเอียดออกมา ทำเอาน้องๆ ต้องอึ้งกับไปคุณสมบัติรับแพทย์ปีนี้ ของ ม.ขอนแก่น ตาม ๆ กัน


            (12 ก.ค. 59) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีการแถลงข่าว และได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พิเศษ ในปีนี้ได้เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหลักสูตรนั้นก็คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุ่มคณะแพทยศาสตร์ 15 คณะ/สถาบัน, กลุ่มคณะทันตแพทยศาสตร์ 7 คณะ/สถาบัน, กลุ่มคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 คณะสถาบัน และกลุ่มคณะเภสัชศาสตร์ 10 คณะ/สถาบัน) รวมปีการศึกษา 2560 มีสถาบันร่วมรับตรง กสพท. ทั้งสิ้น 38 สถาบัน (**ทั้งนี้ อาจจะมีการปรับเพิ่มลดตามเหมาะสม) จะเปิดระบบสมัครสอบวิชาเฉพาะ ในวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559 มาตามดูรายละเอียดกันเลย... 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร/ การคัดเลือก [กสพท.’60]

1.     รับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6หรือ ผู้จบ ม. 6ในปีการศึกษา 2559 (**กลุ่มเด็กซิ่วก็รับนะ)

2.     ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม

3.     ใช้ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท. >> 30%

4.     ใช้ผลคะแนนสอบ 9วิชาสามัญ (7 วิชา) จัดสอบโดย สทศ. >> 70%

5.     ต้องมีผลคะแนนสอบ O - NET รวม 5กลุ่มสาระวิชา ผ่านตามเกณฑ์ที่ กสพท. กำหนด >> ไม่ต่ำกว่า 60 %


 ข้อควรรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ [กสพท.’60]

-          น้อง ๆ ที่จะสมัครกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ และ กลุ่มคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับนักเรียนทุกสายการเรียน

-          สำหรับน้อง ๆ ที่จะสมัครกลุ่มคณะทันตแพทยศาสตร์ และกลุ่มคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องเป็นนักเรียน

           สายวิทยาศาสตร์ เท่านั้น
>> คณะ/ สถาบัน/ จำนวนการรับ [กสพท.’60] 

>> สนามสอบวิชาเฉพาะแพทย์ [กสพท.’60]

1.     กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

2.     จังหวัดเชียงใหม่

3.     จังหวัดขอนแก่น

4.     จังหวัดสงขลา

5.     จังหวัดพิษณุโลก

6.     จังหวัดอุบลราชธานี


 ข้อควรรู้เกี่ยวกับสนามสอบวิชาเฉพาะ [กสพท.’60]

-          ถ้ามีคนสอบเยอะ กสพท. จะพิจารณาเปิดสนามสอบเพิ่ม

-          กสพท. แจ้ง สถานที่สอบอาจจะเป็นคนละที่กับที่น้องแจ้งความจำนงไว้ เพราะฉะนั้นน้องที่สมัครสอบ

          ต้องตรวจสอบสถานที่สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ที่เว็บไซต์ กสพท. 

 

>> รายวิชาสบ และสัดส่วนคะแนนคัดเลือก [กสพท.’60]
 

>> ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก [กสพท.’60]
>> ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02 – 419 – 6446หรือ 02 – 419 – 6463  

เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 - 12.00 น.  และ 14.00 - 16.00น.

 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ [กสพท.’60]

1.     ปีนี้ กสพท. ปรับเพิ่มค่าสมัครอบวิชาเฉพาะ จากเดิม 750 บาท เป็น 800 บาท และ

        ค่าธรรมเนียมการสมัคร 10 บาท มีการปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมา

2.     ฝากให้น้อง ๆ ศึกษาขั้นตอนในการสมัครสอบวิชาเฉพาะ ในทุกขั้นตอนให้ละเอียด เพราะในแต่ละขั้นตอน

        การสมัครนั้น มีความยุ่งยากมาก ไหนจะต้องแสกนรูป แสกนเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ มากมาย

        (ดีนะพี่ว่าไม่ต้องส่งเอกสารไปที่ กสพท. ให้ยุ่งยาก)

3.     ที่สำคัญในการสมัครครั้งนี้ น้องจะต้องเลือกอันดับคณะ/มหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นแล้วในทุกขั้นตอน

         น้องต้องตั้งใจทำ เพราะถ้าพลาดแล้ว ก็คือพลาดเลย เป็นกำลังใจให้ทุกคน

4.     ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลง คือ มีคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันต่าง ๆ ร่วมรับตรงกับ กสพท.’60 ได้แก่

-          คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยลัยนเรศวร

-          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


5.     จำนวนการรับในปีนี้ มีการปรับเพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ  มากยิ่งขึ้น มีคณะ/สถาบันเข้าร่วมรับตรง กสพท.

         จำนวน 38 คณะ/สถาบัน และ รวมจำนวนรับ ทั้งสิ้น 1,843 คน (*กสพท.’59 มีจำนวน 1,592คน)

6.     จากการแถลงข่าว กสพท. ฝากย้ำน้อง ๆ ที่จะสมัคร

-          ฝากถึงผู้ปกครองอยากให้เด็กเลือกคณะด้วยตัวเอง

-          กรุณทำตามขั้นตอนกติกาการรับสมัครทั้งหมด

-          ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนนะครับ ติดตามสถานะให้ดี

-          รูปถ่ายขอให้ใช้รูปจริง ภาพชัดเจน

-          อ่านระเบียบการฉบับที่ 1 ให้ครบถ้วนชัดเจน

-          บางครั้งข้อผิดพลาดเกิดจากผู้ปกครองดำเนินการให้ อยากให้นักเรียนทำเองจะได้ถูกต้องแม่นยำกว่า!
              "น้อง ๆ ก็ได้เห็นแล้วว่า รับตรง กสพท. ปีการศึกษา 2560 นี้เป็นอย่างไร ตอนนี้ทุกสื่อเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็เริ่มทยอยประชาสัมพันธ์สำหรับข่าวการรับโครงการ กสพท. ที่สำคัญอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวจากทั้ง 2 ส่วน ทั้งจากเว็บไซต์ สทศ. และ กสพท. (กันพลาด) ฝากถึงสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเรียนปี 1 หรือ ที่กำลังจะซิ่ว สำคัญที่สุดอ่นรายละเอียดทำความเข้าใจให้ดีนะคะ... เพราะ กสพท. บังคับว่า ถ้าเรียนบางสาขา จะสมัครกสพท. ต้องลาออกก่อน!! **สำคัญคือศึกษาข้อมูลให้ดี "
>> ดูรายละเอียดการรับแพทย์ กสพท.’60 <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์ กสพท. <<คลิกที่นี่>>

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          งานแถลงข่าวกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)(12 ก.ค. 59)

-          เว็บไซต์ unigang

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                แพทย์ฯ มข. จัดสอบข้อเขียนพร้อมกันทุกโครงการ 22 - 23 ต.ค. 59 เพราะฉะนั้น! เราต้องฟิตและพร้อมจริง ๆ จึงจะสามารถผ่านด่านสอบข้อเขียนไปได้ มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบแพทย์ฯ ไปพร้อมกัน กับโครงการ "ติวสานฝันน้องฉันอยากเป็นหมอ" ปี 7 ที่จะสานฝันของน้องๆ ให้กลายเป็นความจริง ขอเพียงพกความพยายามและความตั้งใจมา (มางานนี้คุ้ม! The Act. จัดติว 5 วิชา!) **น้องๆ ที่จะสอบ MD02, CPIRD, ODOD, DTX, โควตา มข., กสพท. หรือ กลุ่มสายแพทย์ - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาเตรียมพร้อมไปด้วยกัน


 

 

                          การันตีจากปี 59 น้อง The Act. สอบติดหมอ มหา'ลัยดัง 246 คน 

                         ตะลุยโจทย์พิชิตข้อสอบแพทย์ฯ - เภสัชฯ - ทันตฯ

                          เก็งข้อสอบแพทย์ปี 60 โดยอาจารย์มือเซียน

 

 


 

>> รายละเอียด และสมัครติว โครงการสานฝันฯ คลิกที่นี่ <<

 

 

โครงการดีๆ จาก The Act. ที่จะช่วยทำให้ความฝันของน้องๆเป็นจริงได้

 

  >>สมัครติว คอร์ส ตุลา '59<<  

     

>>สมัครติว PAT2<<    

 

 >>สมัครโครงการสานฝัน<< 

>>สมัครโครงการเจาะกึ๋น <<

 


 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 12/7/2559 14:32:53 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net