Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ห้ามพลาด! ทุนจุฬาฯ – ชนบท ปี60 (สมัคร 16 – 31 ส.ค. 59) จำนวนคนเปิดอ่าน 6,893 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (808)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มีน้องหลายคนถามมาเยอะมาก ว่าเมื่อไหร่จะมาสะทีกับโครงการนี้ การรับนักเรียนโครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 59

 

 

 

ห้ามพลาด! ทุนจุฬาฯ – ชนบท ปี 60 (สมัคร 16  – 31 ส.ค. 59)

 

 

 


                มีน้องหลายคนถามมาเยอะมาก ว่าเมื่อไหร่จะมาสะทีกับโครงการนี้ การรับนักเรียนโครงการจุฬาฯ - ชนบท ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 16 – 31 ส.ค. 59 เพราะฉะนั้นน้อง ๆ คนไหนที่สนใจ เตรียมเกรดในการสมัคร (GPAX, GPA) และ เตรียมตัวสอบ GAT/PAT ด้วยนะจ๊ะ ที่สำคัญ เตรียมตัวให้ดี และ เริ่มเตรียมเอกสารได้แล้วนะคะ...


 

>> โครงการจุฬาฯ-ชนบท คณะที่เปิดรับ จำนวน 14 คณะ กว่า 130 ทุน

1.       คณะทันตแพทยศาสตร์ >> รับประมาณ  5  คน

2.       คณะสัตวแพทยศาสตร์  >>  รับประมาณ  10  คน

3.       คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  >>  รับประมาณ  10  คน

4.       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา >>  รับประมาณ  10  คน

5.       คณะวิศวกรรมศาสตร์  >>   รับประมาณ  5  คน

6.       คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับ 4สาขาวิชาดังนี้  (ระบุสาขาที่จะเข้าศึกษา)

-          สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ >>  รับประมาณ  15 คน

-          สาขาวิชากายภาพบำบัด >> รับประมาณ  6  คน

-          สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร >>  รับประมาณ  3  คน

-          สาขารังสีเทคนิค  >>  รับประมาณ  2  คน

7.       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เปิดรับ 3สาขาวิชาดังนี้  (ระบุสาขาที่จะเข้าศึกษา)

-          สาขาวิชาสถิติ  >>  รับประมาณ  2  คน

-          สาขาวิชาการบัญชี  >>  รับประมาณ  2  คน

-          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  >>  รับประมาณ  3  คน

8.       คณะเศรษฐศาสตร์   >>  รับประมาณ  15  คน

-          โดยเป็นทุนจุฬาฯ - ชนบท 10คน  และ ทุนเศรษฐศาสตร์ชนบท  5  คน

9.       คณะรัฐศาสตร์     เปิดรับ 4สาขาวิชาดังนี้ (ระบุสาขาที่จะเข้าศึกษา)

-          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  >> รับประมาณ  2  คน

-          สาขาวิชาการปกครอง  >>  รับประมาณ  2  คน

-          สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   >>  รับประมาณ  2  คน

-          สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  >>  รับประมาณ  2  คน

10.   คณะนิติศาสตร์  >>  รับประมาณ  7  คน

11.   คณะนิเทศศาสตร์  >>  รับประมาณ  6  คน

12.   คณะอักษรศาสตร์เปิดรับ 3  สาขาวิชาดังนี้ (ระบุสาขาที่จะเข้าศึกษา) รับประมาณ 6 คน                                       

-          สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

-          สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา

-          สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต (ระบุวิชาที่เลือกสอบ)                                   

13.   คณะจิตวิทยา >>  รับประมาณ  5  คน

14.   คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา >> รับประมาณ  5  คน


 

>> คุณสมบัติผู้สมัคร

1.     เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.     เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.     เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4.     เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนจากชนบทเพื่อเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ - ชนบท) เห็นควรโดยทั้งภูมิลำเนาและโรงเรียนจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ปีติดต่อกันนับจนถึงวันสมัคร และกำหนดเขตพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการจุฬาฯ-ชนบทเป็นจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

>>เขตพื้นที่ปกติ

-           เขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา

-          เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์

-           เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ

-          เขตภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดและสระแก้ว

 

>>เขตพื้นที่พิเศษ

-          จังหวัดตรัง และจังหวัดน่าน (ซึ่งเป็นจังหวัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันชั้นสูง)

-           จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอแม่ริม (ซึ่งเป็นที่ตั้งพระคำหนักดาราภิรมย์ อันเป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

5.     เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

6.     เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับการเลือกสมัครเข้าศึกษาแต่ละคณะ ดังนี้

7.     ผู้สมัครคณะทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิขาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ควรต่ำกว่า 2.00 ***เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์จะได้มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

8.     ผู้สมัครคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ และจิตวิทยา จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ควรต่ำกว่า 2.00  ***เฉพาะคณะเศรษฐศาสตร์จะได้มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

9.     ผู้สมัครคณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ และครุศาสตร์ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มวิชาสังคมไม่ต่ำกวา 2.75ถ้าศึกษาเน้นหนักด้านคำนวณ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ ถ้าศึกษาเน้นหนักด้านภาษา จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75และกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ควรต่ำกว่า 2.00

10.   เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ

11.   ต้องไม่เป็นผู้ที่บิดา มารดา หรือพี่หรือน้องร่วมบิดา หรือมารดา ได้รับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบทมาก่อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา **ในกรณีที่เป็นพี่น้องร่วมบิดา มารดา หรือร่วมเฉพาะแต่บิดาหรือมารดา สามารถที่จะเป็นผู้สมัครในการสอบคราวเดียวกันได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่ามีผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 1คน คณะกรรมการจะพิจารณาให้เป็นผู้รับทุนเพียงคนเดียว

12.    เป็นผู้มีอุดมการณ์ที่จะทำงานในชนบทด้วยความเสียสละ

13.    ต้องไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช หรือนักพรต หรือมีข้อผูกมัดอยู่กับการรับทุนจากสถาบันอื่น


***หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย


 

>> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-          โทรศัพท์ 0-2218-3704-6 โทรสาร   0-2218-3700

 


>> ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศฯ <<คลิกที่นี่>>

>> ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน <<คลิกที่นี่>>

>> ดาวน์โหลดคำแนะนำการสมัครขอรับทุน <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก

-          หน่วยจุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 17/8/2559 12:00:34 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net