Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มาแล้ว! 3 โครงการพิเศษ ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2560 จำนวนคนเปิดอ่าน 2,577 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับตรง 3 โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับ 1 – 30 พ.ย. 59 มีโครงการอะไรบ้าง มาดูกันเลย

 

 

 

มาแล้ว! 3 โครงการพิเศษ ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

                อย่างที่ทราบกันดีว่า ช่วงนี้เป็นเทศกาลแห่งรับตรง ที่ตอนนี้หลาย ๆ มหาวิทยาลัยต่างทยอยเปิดรับ ปล่อยประกาศรับออกมาทั้งรับตรง และ โครงการพิเศษเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับตรง 3 โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับ 1 – 30 พ.ย. 59 มีโครงการอะไรบ้าง มาดูกันเลย


 

>> โครงการเปิดรับ/ คณะ-สาขาวิชา/ จำนวนรับ

1.       โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา >> จำนวนรับ 31 คน

-          คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาภูมิศาสตร์

-          คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

-          คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

-          คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตร 5 ปี)

-          คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

-          วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

-          วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

-          วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

-          วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)


 

2.       โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระพิฆเนศ) >> จำนวนรับ 22 คน

-          คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-          คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาภูมิศาสตร์

-          คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

-          คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-          คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

-          คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

-          วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

-          วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

-          วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

-          วิทยาลัยนานาชาติสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)


 

3.        โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี >> จำนวนรับ 60 คน

-          คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

-          คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

-          คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายสามัญ หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า

2.        GPAX 5 เทอม (ตามสาขากำหนด)

3.       GPA รายวิชา (ตามสาขากำหนด)

4.       มีผลคะแนนสอบ GAT ครั้งที่ 1/60

5.       มีผลคะแนนสอบ O-NET นำผลการสอบที่ได้มารายงานตัว

6.        **คุณสมบัติเฉพาะคณะ ดูรายละเอียดที่ระเบียบการ


 

>> เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

1.       สอบภาคปฏิบัติและทดสอบความสามารถพิเศษ

          *** ยกเว้น โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

2.       สอบสัมภาษณ์

3.       แฟ้มสะสมผลงาน


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร   <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครออนไลน์ ** สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาได้ไม่เกิน 1 อันดับ  <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าสมัคร 500 บาท


 

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร  >> 1 - 13 พ.ย. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  >> 22 พ.ย. 59

3.       สอบข้อเขียน >> 26 พ.ย. 59

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   >> 26 ธ.ค. 59

5.       สอบสัมภาษณ์   >> 8 ม.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   >> 12 ม.ค. 60


 

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร   <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์การสมัคร  <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          หน่วยรับเข้าศึกษา ม.นเรศวร

-          เว็บไซต์ trueplookpanya

-          ภาพประกอบจากอิเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 25/8/2559 17:53:43 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net