Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ยังสมัครทัน! รับตรง ม.มหิดล (วิทยาเขตอำนาจเจริญ) ปี2560 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,898 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (514)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 สาขาวิชา

 

 

 

ยังสมัครทัน! รับตรง ม.มหิดล (วิทยาเขตอำนาจเจริญ) ปี2560

 

 


 

                มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตอำนาจเจริญ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากเป็นศิษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้ามพลาด!เพราะจะเปิดรับสมัคร 16 ก.ย. 59 นี้จ้า มาดูรายละเอียดกันเลย....


 

1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตอำนาจเจริญ >> จำนวนรับ 30 คน

 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือ จบ ม.6

2.       มี GPAX 4 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       มีผลคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา (คณิตศาสตร์,  ภาษาไทย,  ภาษาอังกฤษ,  สังคมศาสตร์) 

 

>> เกณฑ์การพิจารณา

1.       สอบสัมภาษณ์

2.       แฟ้มสะสมผลงาน

 

>> การสมัคร

1.       ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       ดาวน์โหลดใบสมัคร <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าสมัคร 100 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด

4.       ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ไปที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

เลขที่ 259 หมู่ 13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

 

>> กำหนดการ

1.     รับสมัคร >> วันนี้ - 16 ก.ย. 59

2.     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>  3 ต.ค. 59

3.     สอบสัมภาษณ์  >> 12 ต.ค. 59

4.     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   >> 21 ต.ค. 59


----------------------------------------------------------

 

2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตอำนาจเจริญ >> จำนวนรับ 50 คน


>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.     กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือ

2.     กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา ปวช.3 ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

3.     มีผลคะแนน GPAX 4 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.     ผู้สมัคร หรือ บิดา/มารดา หรือ ผู้ปกครอง ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด (จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีษะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อำนาจเจริญ มุกดาหาร)


>> เกณฑ์การพิจารณา

1.       สอบสัมภาษณ์

2.       แฟ้มสะสมผลงาน


>> การสมัคร

1.       ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       ดาวน์โหลดใบสมัคร <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าสมัคร 100 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด

4.       ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ไปที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เลขที่ 259 หมู่ 13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ


>> กำหนดการ

1.     รับสมัคร   >> วันนี้ - 16 ก.ย. 59

2.     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>  3 ต.ค. 59

3.     สอบสัมภาษณ์   >> 10 ต.ค. 59

4.     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   >> 21 ต.ค. 59


------------------------------------------------------


 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ >> จำนวนรับ 40 คน


>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.     กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า

2.     แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

3.     มีผลคะแนน GPAX 4 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.     มีผลคะแนน O-NET , GAT , PAT 2 , 7 วิชาสามัญ

5.     ผู้สมัคร หรือ บิดา หรือ มารดา  หรือ ผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


>> เกณฑ์การพิจารณา

1.       สอบสัมภาษณ์

2.       แฟ้มสะสมผลงาน


>> การสมัคร

1.       ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       ดาวน์โหลดใบสมัคร <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าสมัคร 100 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด

4.       ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ไปที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

เลขที่ 259 หมู่ 13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ


>> กำหนดการ

1.     รับสมัคร   >> วันนี้ - 16 ก.ย. 59

2.     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>  3 ต.ค. 59

3.     สอบสัมภาษณ์   >> 12 ต.ค. 59

4.     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   >> 21 ต.ค. 59


 

>> เข้าสู่เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-           มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตอำนาจเจริญ

-           เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา

-           ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[แนะนำ!] ตัวช่วยสอบติดโควตา มข. 60
"คอร์สตุลา'59 - ติวเก็งข้อสอบโควตา มข.'60"
น้อง ม. 4 - 5 - 6 คนไหนอยากสอบติดโควตา มข. ห้ามพลาด! เพราะจะได้เจอกับ 3 คอร์สเรียนที่เข้มข้น
 
 
    
พี่ ม.6 : คอร์สเก็งข้อสอบโควตา มข.’60
 
 ฝึกตะลุยโจทย์ทุกรูปแบบด้วยเทคนิคเด็ดๆ
 วิเคราะห์ แก้โจทย์ข้อสอบตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสูง
 ติวเก็งแนวข้อสอบโควตา มข.’60 แบบแน่นๆ แม่นๆ 
-------------------------------------------------
 
 
น้อง ม. 4 : คอร์สเรียนเก่ง พื้นฐานแน่น          
น้อง ม. 5 : คอร์สเก่งกล้า เกรดสุดแกร่ง 
 
 
"ทั้ง 2 คอร์สนี้เหมาะสำหรับ น้อง ม.4 ม. 5 ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ที่ต้องการเตรียมความพร้อม รับเทอม 2  เพื่อทำเกรดเพิ่ม GPA สูงสุด และทำความคุ้นเคยกับข้อสอบโควตา  มข.ล่วงหน้าก่อนใคร" 
 
 
 
 
 
              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สตุลา'59 นี้  "แล้วพบกันในคอร์สตุลา'59"
 ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 7/9/2559 10:41:23 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net