Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เปิด! รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง (โครงการช้างเผือก) ปี 60 จำนวนคนเปิดอ่าน 2,583 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (808)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการพิเศษ (ช้างเผือก) ปีการศึกษา 2560

 

 

เปิด! รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ลาดกระบัง  (โครงการช้างเผือก) ปี 60


 

 

                สายขยันให้ไวเลยค่ะ...คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครโรงเรียนในส่วนภูมิภาค และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  น้อง ๆ ที่รู้แล้วก็รีบ ๆ กันเลยนะ  (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 ก.ย. 59)  มาดูรายละเอียดกันเลย......


 

>> จำนวนที่เปิดรับ

สาขา (ลำดับ) วิชาที่จะดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

1.       สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม >> จำนวนรับ  15  คน

2.       สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) >> จำนวนรับ  50  คน

3.       สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม >> จำนวนรับ  5  คน

4.       สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ >> จำนวนรับ  3  คน

5.       สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี >> จำนวนรับ  15  คน

6.       สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี >> จำนวนรับ  15  คน

7.       สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล >> จำนวนรับ  8  คน

8.       สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร >> จำนวนรับ  4  คน

9.       สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา >> จำนวนรับ  10  คน

10.    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ >> จำนวนรับ  15  คน

11.    สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร >> จำนวนรับ  20  คน

12.    สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง >> จำนวนรับ  5  คน

13.    สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ >> จำนวนรับ  10  คน

สาขา (ลำดับ) วิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

14.    สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม >> จำนวนรับ  3  คน

15.    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >> จำนวนรับ  30  คน

16.    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ >> จำนวนรับ  10  คน

17.    สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ >> จำนวนรับ  2  คน

18.    สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ >> จำนวนรับ  10  คน

19.    สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ >> จำนวนรับ  5  คน

20.    สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม >> จำนวนรับ  5  คน

21.    สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) >> จำนวนรับ  20  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       มีผลคะแนน GPAX ม.4 – ม.5 เป็นอันดับต้นของกลุ่มนักเรียนสายวิทย์

2.       มีผลคะแนน GPA วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.5 ในชั้น ม.4 – ม.5

ยกเว้นสาขาวิชาต่อไปนี้

-          สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีคะแนน  GPA การสอบวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์

และอังกฤษ ในชั้น ม.4 – ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.80 

-          สาขาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม  มีคะแนน  GPA การสอบวิชาคณิตศาสตร์

เคมี ฟิสิกส์ และอังกฤษ ในชั้น ม.4 – ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.85

3.       มีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์ อย่างน้อย 100 คน ของโรงเรียนที่สมัคร คือ

-          นักเรียน 100 คน ขึ้นไปมีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 3 คน คือลำดับที่ 1 – 3

-          นักเรียน 200 คน ขึ้นไปมีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 6 คน คือลำดับที่ 1 – 6

-          นักเรียน 300 คน ขึ้นไปมีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 10 คน คือลำดับที่ 1 – 10


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ (ในวันที่ 18 พ.ย. 59)

2.       พิจารณาการสอบข้อเขียนและทดสอบทักษะ (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม,

วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมปิโตรเคมี และวิศวกรรมเครื่องกล


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       ดาวโหลดใบสมัคร <<คลิกที่นี่>>

3.       ชำระเงินค่าสมัคร และ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (จัดส่งทางไปรษณีย์ ไปหน่วยปริญญาตรี

งานบริหารวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10250)


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัครทางไปรษณีย์ >> วันนี้ – 23 ก.ย. 59

2.       ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ >> 27  ต.ค. 59

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 18 พ.ย. 59 (พร้อมสอบข้อเขียนเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด)

4.       ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา >> 20 ธ.ค. 59


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-         สำนักทะเบียนและประมวลผล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 17/9/2559 11:26:42 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net