Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 โควตาความสามารถพิเศษศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรฯ ปี 60 จำนวนคนเปิดอ่าน 2,309 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (514)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ประกาศรับตรง นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

 

 

โควตาความสามารถพิเศษศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรฯ  ปี 60

 

 


 

 

                ต้อนรับข่าววันนี้  กับประกาศรับตรง  โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โดยวิธีพิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา 2560  (รวม 15 คณะ จำนวนรับ 55 คน)  หากน้อง ๆ คนไหนที่รู้ตัวว่ามีความสามารถทางด้านนี้ก็รีบสมัครกันเลยค่ะ  มาดูรายละเอียดกันเลย......


>> จำนวนที่เปิดรับ

เปิดรับแยกตามคณะ/สาขาวิชา

1.       คณะเกษตร (สายวิทย์ – คณิต) >> รับจำนวน  3  คน ดังนี้

-          สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์

-          สาขาวิชาเคมีการเกษตร

-          สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

-          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

-          สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

2.       คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (สายวิทย์ – คณิต)

-          สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาพยาบาลสัตว์ >> รับจำนวน  1  คน

3.       คณะบริหารธุรกิจ (สายวิทย์ – คณิต/ศิลป์ – คำนวณ)

-          สาขาวิชาการเงิน >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาการจัดการ >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาการจัดการการผลิต >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาการตลาด >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาการบัญชี >> รับจำนวน  1  คน

4.       คณะประมง (สายวิทย์ – คณิต)

-          สาขาวิชาการจัดการประมง >> รับจำนวน  3  คน

-          สาขาวิชาชีววิทยาประมง >> รับจำนวน  1  คน

5.       คณะมนุษยศาสตร์ (ไม่จำกัดสายการเรียน)

-          สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา >> รับจำนวน  1 คน

-          สาขาวิชาดนตรีไทย >> รับจำนวน  1 คน

-          สาขาวิชาดนตรีตะวันตก >> รับจำนวน  1 คน

-          สาขาวิชาภาษาไทย >> รับจำนวน  3 คน

-          สาขาวิชาวรรณคดีไทย >> รับจำนวน  2 คน

6.       คณะวนศาสตร์ (สายวิทย์ – คณิต)

-          สาขาวิชาวนศาสตร์ >> รับจำนวน  1 คน

-          สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ >> รับจำนวน  1 คน

7.       คณะวิทยาศาสตร์ (สายวิทย์ – คณิต) >> รับจำนวน  1 คน

-          เลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ์

8.       คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สายวิทย์ – คณิต) >> รับจำนวน  2 คน

-          เลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ์

9.       คณะศึกษาศาสตร์

-          สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) *ไม่จำกัดแผนการเรียน >> รับจำนวน  3  คน

-          สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (สายวิทย์ – คณิต) >> รับจำนวน  3  คน

10.    คณะเศรษฐศาสตร์

-          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สายวิทย์ – คณิต/ศิลป์ – คำนวณ) >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (สายวิทย์ – คณิต) >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (สายวิทย์ – คณิต) >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร (สายวิทย์ – คณิต) >> รับจำนวน  1  คน

11.    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สายวิทย์ – คณิต)

-          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  2  คน

-          สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม >> รับจำนวน  2  คน

12.    คณะสังคมศาสตร์ (ไม่จำกัดสายการเรียน)

-          สาขาวิชาประวัติศาสตร์ >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชารัฐศาสตร์ >> รับจำนวน  1  คน

13.    คณะสิ่งแวดล้อม (สายวิทย์ – คณิต)

-          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม >> รับจำนวน  5  คน

14.    คณะสัตวแพทยศาสตร์ (สายวิทย์ – คณิต) >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

15.    คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สายวิทย์ – คณิต)

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ >> รับจำนวน  1  คน

-          สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร >> รับจำนวน  1  คน

เปิดรับแยกตามประเภทศิลปวัฒนธรรมที่รับเข้าศึกษา

1.       ประเภทดนตรี

-          ดนตรีไทย คือ ระนาดเอก ระนาดทุ่ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ใน ตะโพนไทย กลองทัด ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ย กลองแขก

>> รับจำนวน  8  คน

-          ดนตรีสากล คือ เครื่องเป่า กีต้าร์ คีย์บอร์ด เปียโน เบส เพอร์คัชชั่น กลองชุด ไวโอลีน

>> รับจำนวน  19  คน

-          ดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองอีสาน คือ พิณ โปรงลาง กลองหาง แคน โหวต

2.       ประเภทนาฏศิลป์ไทย

-          นาฏศิลป์ไทย คือ ละครพระ ละครนาง >> รับจำนวน  8  คน

-          โขน คือ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง ละครพระ ละครนาง >> รับจำนวน  8  คน

3.       ประเภทขับร้อง

-          เพลงไทยเดิม >> รับจำนวน  3  คน

-          เพลงไทยลูกทุ่ง >> รับจำนวน  3  คน

-          ขับร้องประสานเสียง >> รับจำนวน  2  คน>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้ที่ยังไม่จบชั้น ม.6 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียน

ตลอดหลักสูตร โดยไม่รวมผลการทดสอบ O – NET)

2.       มีผลคะแนน GPAX ม.4 – ม.6 (5 – 6 เทอม)

3.       มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม (มีประสบการณ์เข้าร่วมแสดงและแข่งขัน) ดังนี้

-          เล่นเครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองอีสาน

-          นาฏศิลป์ไทย โขน ละคร

-          การร้องเพลงไทยเดิม ไทยลูกทุ่ง และขับร้องประสานเสียง>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาคุณสมบัติและความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

2.       พิจารณาผลคะแนน GAT (คิดเป็นร้อยละ 40) ในปี 1/60 *ตามคณะ/สาขาวิชากำหนด

(สอบ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. 59)

3.       พิจารณาผลคะแนน PAT ปี 1/60 *ตามคณะ/สาขาวิชากำหนด (สอบ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. 59)

4.       พิจารณาจากคะแนนการทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม (ทดสอบในวันที่ 12 ม.ค. 60)

(ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกคณะ/สาขาวิชา ได้ไม่เกิน 3 คณะ/สาขาวิชา ตามลำดับก่อนหลัง)>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานกิจกรรมนิสิต ชั้น 5 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ระหว่างวันที่ 7 – 11 พ.ย. 59)

3.       ค่าธรรมการสมัคร 500 บาท>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 7 – 11 พ.ย. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> 3 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์  >> 17 ก.พ. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 10 มี.ค. 60

5.       รายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมทำสัญญา >> 27 – 31 มี.ค. 60>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก :

-         กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 19/9/2559 14:05:42 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net