Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ (โครงการรับตรง) ปีการศึกษา 2560 จำนวนคนเปิดอ่าน 3,517 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ หลายคนใฝ่ฝัน และครั้งนี้เปิดรับสมัครถึง 14 คณะ รวมจำนวน 1,576 คนเลยทีเดียว

 

 

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ (โครงการรับตรง) ปีการศึกษา 2560


 

 

 

 

                มีข่าวอัพเดทกันออกมาเรื่อย ๆ ค่ะช่วงนี้สำหรับข่าวรับตรงของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการรับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ หลายคนใฝ่ฝัน และครั้งนี้เปิดรับสมัครถึง 14 คณะ รวมจำนวน 1,576 คน
เลยทีเดียว 
น้อง ๆ คนไหนที่ยังลังเลหรือยังไม่ตัดสินใจในคณะหรือสาขาวิชาที่ตัวเองสนใจ ก็มาศึกษาข้อมูลกันได้เลยนะ
เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 30 พ.ย. 59 ช้าไม่ได้แล้วจ้า มาดูรายละเอียดกันเลย....


 

>> จำนวนที่เปิดรับ – คณะ/สาขาวิชา รวมเปิดรับทั้งหมด >> 1,576 คน

1.       คณะนิติศาสตร์  >> รับจำนวน  220  คน

2.       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  >> รับจำนวน  310  คน

3.       คณะรัฐศาสตร์  >> รับจำนวน  135  คน

4.       คณะเศรษฐศาสตร์  >> รับจำนวน  150  คน

5.       คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  >> รับจำนวน  120  คน

6.       คณะศิลปศาสตร์  >> รับจำนวน  40  คน

7.       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  >> รับจำนวน  200  คน

8.       คณะวิศวกรรมศาสตร์  >> รับจำนวน  46  คน

9.       คณะสหเวชศาสตร์  >> รับจำนวน  30  คน

10.    คณะพยาบาลศาสตร์  >> รับจำนวน  50  คน

11.    คณะศิลปกรรมศาสตร์  >> รับจำนวน  65  คน

12.    คณะสาธารณสุขศาสตร์  >> รับจำนวน  60  คน

13.    คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  >> รับจำนวน  50  คน

14.    สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  100  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกสายการเรียน (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

2.       มีผลคะแนน GPAX (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในคณะต่อไปนี้

คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

1.       มีคะแนนความถนัดทั่วไป (GAT) และ/หรือความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

(ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

1.       มีผลคะแนนวิชาสามัญ (วิชาภาษาไทย) ปี 1/60 ของ สทศ. (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

1.       มีคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.       มีผลคะแนนวิชาสามัญ (วิชาภาษาไทย) ปี 1/60 ของ สทศ. (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาคะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือสอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือคะแนน GAT / PAT

และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา และ/หรือคะแนน TU STAR และ/หรือคะแนน SMART-l

(ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

3.       พิจารณาผลตรวจร่างกาย และ/หรือผลทดสอบสุขภาพจิต

 

หมายเหตุ**ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น ซึ่งผู้ที่สมัครโครงการนี้แล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่สมัครในโครงการ

ดังต่อไปนี้ คือ

-          โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

-          โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

-          โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

-          โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา

-          โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

-          โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.

(ค่าย 2)

-          โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)

-          โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-          โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

-          โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

**และผู้สมัครในโครงการนี้ มีสิทธิสมัครได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

-          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าธรรมเนียม ฟรี

-          คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ค่าธรรมเนียม 410 บาท

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าธรรมเนียม 110 บาท

(เปิดระบบการสมัครวันที่ 1 พ.ย. 59 เวลา 09.00 น. และปิดระบบการสมัครวันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 1 – 30 พ.ย. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> 19 ธ.ค. 59

3.       สอบข้อเขียน (ตามแต่ละคณะ) >> 15 ม.ค., 21 ม.ค. และ 22 ม.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการแสดง (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการละคร) >> 14 ก.พ. 60

5.       สอบปฏิบัติการแสดง >> 25 – 26 ก.พ. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิชาความถนัดเฉพาะ >> 9 ม.ค., 20 ม.ค. และ 27 มี.ค. 60

7.       สอบสัมภาษณ์ >> 14 ม.ค., 15 ,ม.ค., 25 มี.ค.และ 2 เม.ย. 60

8.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 30 ม.ค. 60 และ 10 เม.ย. 60

9.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 19 พ.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> ขอบคุณข้อมูลจาก :

-         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 6/10/2559 15:19:14 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net