Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,179 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

เปิดแล้ว! รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560 ซึ่งรับสมัครจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ, 20 จังหวัดภาคอีสาน และทั่วประเทศ รวม 400 คน 

 

 

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560


 

 

 

 

                เปิดแล้ว! รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งแบ่งการรับสมัครเป็น รับสมัครจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ, 20 จังหวัดภาคอีสาน และทั่วประเทศ
รวม 400 คน 
(เยอะอะไรเบอร์นั้น!!) สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ติดตามสถาบันแห่งนี้อยู่ รีบตรวจสอบคุณสมบัติกันดูนะคะ
ว่าตรงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยไหม แต่ถ้าเตรียมพร้อมแล้วก็ลุยเลยจ้า... (เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 30 พ.ย. 59 เท่านั้น)
มาดูรายละเอียดกันเลย...


 

>> จำนวนที่เปิดรับ – คณะ/สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น >> 400 คน

1.       คณะนิติศาสตร์ >> รับจำนวน  120  คน (รับจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 80 คน, 20 จังหวัดภาคอีสาน 40 คน)

2.       คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ >> รับจำนวน  80  คน (รับจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 80 คน)

3.       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> รับจำนวน  20  คน (รับจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 20 คน)

4.       คณะศิลปกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  30  คน (รับจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 10 คน)

5.       คณะสาธารณสุขศาสตร์ >> รับจำนวน  75  คน (รับจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 45 คน, ทั่วประเทศ 30 คน)

6.       วิทยาลัยสหวิทยาการ >> รับจำนวน  75  คน (รับจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 45 คน, ทั่วประเทศ 30 คน)


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนในเขตพื้นที่โรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย

น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

(คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

2.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาในเขตพื้นที่โรงเรียน17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง พิษณุโลก

นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย

พิจิตร และอุทัยธานี (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

และวิทยาลัยสหวิทยาการ)

3.       กำลังเรียนในเขตพื้นที่โรงเรียน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ

นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์

หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี (คณะนิติศาสตร์)

4.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาในเขตพื้นที่โรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ (คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ)


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

-          ตามเกณฑ์แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด (ตามระเบียบการท้ายประกาศ)


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาคะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือสอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือคะแนน GAT / PAT

และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา และ/หรือคะแนน TU STAR และ/หรือคะแนน SMART-l

(ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

3.       พิจารณาผลตรวจร่างกาย และ/หรือผลทดสอบสุขภาพจิต

 

หมายเหตุ**ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น ซึ่งผู้ที่สมัครโครงการนี้แล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่สมัครในโครงการ

ดังต่อไปนี้ คือ

-          โครงการรับตรง

-          โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

-          โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

-          โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา

-          โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

-          โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.

(ค่าย 2)

-          โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)

-          โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-          โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

-          โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

**และผู้สมัครในโครงการนี้ มีสิทธิสมัครได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส)

-          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ค่าธรรมเนียม ฟรี

-          คณะนิติศาสตร์ ค่าธรรมเนียม 410 บาท

-          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าธรรมเนียม 110 บาท

-          คณะศิลปกรรมศาสตร์ ค่าธรรมเนียม 410 บาท

 (เปิดระบบการสมัครวันที่ 1 พ.ย. 59 เวลา 09.00 น. และปิดระบบการสมัครวันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 24.00 น.)


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 1 – 30 พ.ย. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> 19 ธ.ค. 59

3.       สอบข้อเขียน (ตามแต่ละคณะกำหนด) >> 22 ม.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 9 ม.ค., 20 ม.ค. และ 27 มี.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 14 ม.ค., 25 มี.ค.และ 2 เม.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 30 ม.ค. 60 และ 10 เม.ย. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 19 พ.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> ขอบคุณข้อมูลจาก :

-         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

-         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 10/10/2559 10:51:55 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net