Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง และวิทยาเขตชุมพรฯ จำนวนคนเปิดอ่าน 2,108 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (515)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีการศึกษา 2560

 

 

รับตรง’60 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ลาดกระบัง และวิทยาเขตชุมพรฯ


 

 

 

 

                สายขยันสายลุยเตรียมตัวให้พร้อมเลยจ้า...โอกาสมาถึงแล้วสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจในสายวิศวฯ เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีการศึกษา 2560 (การรับสมัครครั้งนี้ไม่มีการสอบข้อเขียนนะจ้ะ) จะพิจารณาจากคะแนนสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/60 เท่านั้น รู้แล้วก็รีบเลย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 ธ.ค. 59 แต่จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น
มาดูกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ – คณะ/สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

สาขา (ลำดับ) วิชาที่จะดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

1.       สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม >> จำนวนรับ  100  คน

2.       สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รวมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) >> จำนวนรับ  130  คน

3.       สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม >> จำนวนรับ  30  คน

4.       สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ >> จำนวนรับ  20  คน

5.       สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี >> จำนวนรับ  15  คน

6.       สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล >> จำนวนรับ  20  คน

7.       สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร >> จำนวนรับ  40  คน

8.       สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา >> จำนวนรับ  100  คน

9.       สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร >> จำนวนรับ  10  คน

10.    สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี >> จำนวนรับ  15  คน

11.    สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง >> จำนวนรับ  15  ค

12.    สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ >> จำนวนรับ  5  คน

สาขา (ลำดับ) วิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

13.    สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม >> จำนวนรับ  20  คน

14.    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >> จำนวนรับ  40  คน

15.    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ >> จำนวนรับ  70  คน

16.    สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ >> จำนวนรับ  25  คน

17.    สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ >> จำนวนรับ  100  คน

18.    สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม >> จำนวนรับ  25  คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

สาขา (ลำดับ) วิชาที่จะดำเนินการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

19.    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วิทยาเขตชุมพรฯ) >> จำนวนรับ  50  คน

20.    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกสร (วิทยาเขตชุมพรฯ) >> จำนวนรับ  50  คน

21.    สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยาเขตชุมพรฯ) >> จำนวนรับ  50  คน

สาขา (ลำดับ) วิชาที่ไม่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

22.    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ (วิทยาเขตชุมพรฯ) >> จำนวนรับ  50  คน

23.    สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิทยาเขตชุมพรฯ) >> จำนวนรับ  50  คน

หมายเหตุ**ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 3 อันดับ ใน 23 สาขาวิชา โดยเรียงลำดับตามความต้องการ


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า

2.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรม


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนนสอบ GAT/PAT (ครั้งที่ 1/60 เท่านั้น) และ/หรือสอบวิชาสามัญ และ/หรือสอบปฏิบัติ

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์  


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (ชำระเงินผ่านทางธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ทุกสาขาทั่วประเทศ)


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัครทางไปรษณีย์ >> วันนี้ – 19 ธ.ค. 59

2.       ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ >> 11 ม.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 5 ก.พ. 60

4.       ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา >> 10 ก.พ. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทฯ และวิทยาเขตชุมพรฯ

            -         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 10/10/2559 11:08:09 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net