Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ม.ธรรมศาสตร์ เปิด!รับตรง สื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) ปี60 จำนวนคนเปิดอ่าน 727 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

 

ม.ธรรมศาสตร์ เปิด!รับตรง สื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) ปี60 


 

 

                ออกแล้ว! รับตรง’60 สาขาวิชาด้านสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) น้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าเรียนในสายนี้
ต้องดูเลยจ้ะ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 เด็ก’60 รู้แบบนี้แล้ว
ก็รีบเลยจ้า เปิดรับสมัครวันที่ 1 พ.ย. 59 – 4 ม.ค. 60 รายละเอียดมีอะไรบ้างมาดูกันเลย...


 

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)

>> รับจำนวน  80  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณี นักเรียนสัญชาติไทยที่จบจากโรงเรียนสายสามัญหรือเทียบเท่า

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 สายสามัญ

2.       มีผลคะแนน GPAX (ม.4 – 6) รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

-          TOEFL Paper-based >> ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

-          TOEFL Computer-based >> ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน

-          TOEFL Internet-based >> ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน

-          TU-GET >> ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

-          IELTS >> ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน

-          SAT >> ไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนน

-          SAT (New SAT) >> ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

กรณี นักเรียนสัญชาติไทยที่จบจากต่างประเทศหรือจากโรงเรียนนานาชาติ

1.       จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศต้องแสดงใบเทียบวุฒิเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

จากกระทรวงศึกษาธิการ

2.       มีผลคะแนน GPAX ปีสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       มีผลสอบ ดังนี้

-          ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน

แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C 

-          ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4.00

-          ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GED ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 500

4.       มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

-          TOEFL Paper-based >> ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

-          TOEFL Computer-based >> ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน

-          TOEFL Internet-based >> ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน

-          TU-GET >> ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

-          IELTS >> ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน

-          SAT >> ไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนน

-          SAT (New SAT) >> ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

กรณีนักเรียนต่างชาติทุกกรณี

1.       จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2.       มีผลคะแนน GPAX (3 ปีสุท้าย) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       มีผลสอบ ดังนี้

-          ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน

แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C

-          ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4.00

-          ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GED ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 500

4.       มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

-          TOEFL Paper-based >> ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

-          TOEFL Computer-based >> ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน

-          TOEFL Internet-based >> ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน

-          TU-GET >> ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

-          IELTS >> ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน

-          SAT >> ไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนน

-          SAT (New SAT) >> ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาการสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ด้านสื่อสารมวลชน เหตุการณ์ปัจจุบัน (เป็นภาษาอังกฤษ)

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ (เป็นภาษาอังกฤษ)


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต  <<คลิกที่นี่>>  

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ชำระเงินผ่านทางธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระ) ตามมหาวิทยาลัยกำหนด

-          กรณีผู้สมัครอยู่ประเทศไทย คนละ 1,000 บาท

-          กรณีผู้สมัครอยู่ต่างประเทศ คนละ US$50


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 1 พ.ย. 59 – 4 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 12 ม.ค. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 14 ม.ค. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ (กรณีพักอยู่ต่างประเทศ) >> 14 ม.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 27 ก.พ. 60

6.       สอบสัมภาษณ์  (กรณีอยู่ในประเทศไทย) >> 3 มี.ค. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 17 มี.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            -          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 28/10/2559 9:02:23 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net