Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ (โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก) ปี60 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,571 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

และโอกาสก็ทยอยมาได้เรื่อย ๆ ค่ะสำหรับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ (โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก) ปี60


 

 

 

 

 

                เชื่อเลยช่วงนี้คงมีน้องหลายคนที่กำลังรอประกาศรับตรงจากหลาย ๆ มหา’ลัยกันอยู่ และโอกาสก็ทยอยมา
ได้เรื่อย ๆ ค่ะสำหรับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2560 และสำหรับรอบนี้มีทุนการศึกษา จำนวนถึง 150 ทุน เพื่อเป็นกำลังให้น้อง ๆ
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่สนใจอยากเป็นศิษของสถาบัน โอกาสดี ๆ แบบนี้เด็ก’60 ห้ามพลาด!! 
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 30 พ.ย. 59)
รายละเอียดแต่ละคณะ สาขาวิชามีอะไรบ้าง มาดูกันเลย...


 

>> จำนวนที่เปิดรับ (ตามระเบียบการ)


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

พื้นที่ 38 จังหวัด

1.       ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน อยู่ในครอบครัวเกษตรกร หรือผู้ใช้แรงงาน หรือผู้ค้าขายย่อย

หรือเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีรายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 200,000 บาท/ปี (รายได้รวมของบิดา

และมารดา)

2.       มีผลคะแนน GPAX (ม.4 – 6 รวม 5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน

ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผู้สมัครต้องกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 38 จังหวัด ดังนี้

-          เขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี

ลพบุรี สระบุรี และ สุพรรณบุรี

-          เขตภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และนครนายก

-          เขตภาคเหนือได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ลำปาง น่าน แพร่

และ พะเยา

-          เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู สกลนคร

เลย นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ

-          เขตภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสตูล

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

4.       ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน

ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต้องอาศัยอยู่ในเขตชุมชนแออัด

หรือ ชุมชนที่มีลักษณะแออัด และผู้สมัครกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

>> คุณสมบัติเฉพาะของคณะ (ตามคณะกำหนดในระเบียบการ)>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาคุณสมบัติ (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2.       พิจารณาผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/60 ของ สทศ. (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ และสอบวิชาเฉพาะ/วิชาปฎิบัติ (ถ้ามี ตามที่คณะกรรมการพิจารณา)

4.       พิจารณาจากการสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ (ตามที่คณะกรรมการพิจารณา)

**ผู้สมัครดำเนินการสมัครกับโรงเรียนต้นสังกัดของตัวเอง และสามารถสมัครได้เพียง 1 โครงการ หรือ 1 คณะ

หรือ 1 สาขาวิชา เท่านั้น (โดยที่โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก และสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

ให้กับนักเรียนในสถาบัน)


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       โรงเรียนเป็นผู้คัดกรองและคัดเลือกนักเรียนเพื่อสมัครโครงการ ตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3.       โรงเรียนส่งเอกสารการสมัครของนักเรียน (หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

ไปที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ที่ 18

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 (ภายในวันที่ 20 ม.ค. 60)

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 1 – 30 พ.ย. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 6 ม.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ และสอบวิชาเฉพาะ/วิชาปฎิบัติ (ถ้ามี) >> 4  ก.พ. 60

4.       ประกาศผลการคัดเลือก >> 18 เม.ย. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 25 – 28 เม.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 19 พ.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            -          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 31/10/2559 14:47:13 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net