Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง60 เภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (รอบที่ 2) จำนวนคนเปิดอ่าน 3,516 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (942)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (479)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (957)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (478)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (582)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

รอบที่ 2 ที่กำลังจะเปิดรับสมัครกันแล้ว จากประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560

 

 

รับตรง'60 เภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (รอบที่ 2)


 

 

 

 

               สายขยันให้ไว สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่พลาดรับตรง เภสัชฯ ม.ศิลปากร รอบที่ 1 ไปไม่ต้องเสียใจนะจ้ะ
เพราะยังมีอีกรอบที่ 2 ที่กำลังจะเปิดรับสมัครกันแล้ว จากประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560
ซึ่งใครที่สนใจอยากเข้าเรียนในสายนี้
ต้องตั้งใจสอบ GAT / PAT กันให้ดีนะ เพราะมีผลต่อการพิจารณาเข้าเรียนด้วย เตรียมตัวเองให้พร้อมหละ
เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 59 มาดูรายละเอียดกันเลย...


 

>> จำนวนที่เปิดรับ >> รวมรับทั้งหมด  181  คน

-          โควตาพิเศษ >> รับจำนวน  20  คน

-          รับตรง >> รับจำนวน  55  คน

-          เพิ่มพิเศษ >> รับจำนวน  90  คน

-          ร้านยาคุณภาพ >> รับจำนวน  5  คน

-          ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น >> รับจำนวน  10  คน

-          โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร >> รับจำนวน  1  คน


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

โครงการ โควตาพิเศษ

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษา 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา

เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี

อ่างทอง และ อุทัยธานี

โครงการ รับตรง และ โครงการ เพิ่มพิเศษ

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ

โครงการ ร้านยาคุณภาพ

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ และ

2.       มีความสัมพันธ์เป็นบุตร หรือบุตรบุญธรรมของผู้รับอนุญาติร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาติถูกต้อง

และเป็นสมาชิกสมาคมร้านยาแห่งประเทศไทย หรือชมรมร้านยาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

(ประเทศไทย) องค์กรใดองค์กรหนึ่ง

โครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น

1.       กำลังเรียนหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังเรียนในเทอมสุดท้ายในสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หรือ ก.พ. รับรอง และ

2.       ศึกษารายวิชาทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ มาแล้วด้านละไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิจ

โครงการ โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.       กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีสุดท้าย


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลสอบวิชาสามัญ 5 วิชา ของ สทศ. ครั้งที่ 1/60 (ได้แก่ วิชาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์,

และภาษาอังกฤษ)

2.       พิจารณาการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 2 วิชา ได้แก่ วิชา PSAT และ วิชาความถนัดทางเภสัชศาสตร์

(จัดสอบโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ชำระเงินผ่านทางธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชีตามใบแจ้งยอดชำระ)

-          สมัครสอบวิชาเฉพาะ 500 บาท

-          สมัครโครงการละ 200 บาท

**ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัครสอบวิชาเฉพาะ >> 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 59

2.       ประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบวิชาเฉพาะ >> 11 ม.ค. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 21 ม.ค. 60

4.       ประกาศผลสอบ >> 15 ก.พ. 60

5.       สมัครเลือกโครงการที่ต้องการเข้าศึกษา >> 20 ก.พ. – 10 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 27 มี.ค. 60

7.       สอบสัมภาษณ์ >> 1 เม.ย. 60

8.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 4 เม.ย. 60

9.       รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก >> 6 เม.ย. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>  


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

            -          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 31/10/2559 14:57:02 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net