Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 (ลาดกระบัง) เปิด!รับตรง60 คณะวิทยาศาสตร์ (แบบโควตา) จำนวนคนเปิดอ่าน 1,906 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

(ลาดกระบัง) เปิด!รับตรง’60 คณะวิทยาศาสตร์ (แบบโควตา) 


 

 

                เปิดอีกแล้ว!รับตรง’60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ซึ่งการเปิดรับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตครั้งนี้ อยู่ในโควตา 5 ประเภทด้วยกัน และเปิดรับ 9 สาขาวิชา รวม 550 คน
(เยอะได้อีก!!) น้อง ๆ ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประเภทโควตาไหน โอกาสมาถึงแล้วนะจ้ะ รอบนี้ห้ามพลาด!
ปักหมุดรอได้เลย เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60 รายละเอียดมีอะไรบ้างมาดูกันเลย...

               

 

>> จำนวนที่เปิดรับ – สาขาวิชา

-          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ >> รับจำนวน  60  คน

-          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >> รับจำนวน  80  คน

-          สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  80  คน

-          สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม >> รับจำนวน  40  คน

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ >> รับจำนวน  60  คน

-          สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  60  คน

-          สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ >> รับจำนวน  80  คน

-          สาขาวิชาสถิติประยุกต์ >> รับจำนวน  60  คน

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาเขตชุมพร) >> รับจำนวน  30  คน


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทยฯ – คณิต)


>> คุณสมบัติเฉพาะประเภทโควตา

โควตานักเรียนเรียนดี

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6

2.       มีผลคะแนน GPAX (5 – 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00

โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เช่น

1.       เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช.) หรือ

2.       สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

และเยาวชน หรือ

3.       เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย

(สอบแข่งขันรอบที่ 1 และ/หรือ 2) ของ สสวท. หรือ

4.       เป็นผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ของ สอวน. หรือ

5.       เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัดหรือเทียบเท่า หรือ

6.       เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ สจล. หรือ

7.       เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สจล. หรือ

8.       เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ สจล.

ในระดับ ม.ปลาย

โควตาบุตรบุคลากรในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โควตานักเรียนพิการ

โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชย์เพื่อสังคม

**ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกประเภทโควตาได้ 1 ประเภท เลือกสาขาวิชาได้ 1 สาขาวิชา

เลือกสถานที่สอบสัมภาษณ์ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาคุณสมบัติ (ตามแต่ละประเภทโควตากำหนด)

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร  ฟรี


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 14 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ (คณะวิทยาศาสตร์ สจล.) >> 25 ก.พ. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ (ศูนย์บริการวิชาการ สจล. อาคารนีโอเฮ้าส์โปรดักส์ จำกัด จ.นครราชสีมา) >> 26 ก.พ. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 17 มี.ค. 60

6.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียม >> 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            -         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 11/11/2559 15:59:11 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net