Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรง60 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,036 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2560

 

 

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรง'60 


 

 

               ข่าวดีวันนี้สำหรับน้อง ๆ ที่มีใจรักและมีความสามารถด้านศิลปะโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2560
และรอบนี้มีการคัดเลือกประเภทโควตา 3 แบบด้วยกัน น้อง ๆ คนไหนที่สนใจรีบเช็คคุณสมบัติของตัวเองเลยนะจ้ะ ว่าตรงกับโควตาประเภทไหน
ใครช้าเดี่ยวพลาดอีกน่า เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 พ.ย. 59 นี้เท่านั้น มาดูรายละเอียดกันเลย...


 

>> จำนวนที่เปิดรับ

โควตานักเรียนภูมิภาค

-          สาขาวิชาการออกแบบภายใน >> รับจำนวน 8 คน (เหนือ 2 คน, กลาง 2 คน, อีสาน 2 คน, ใต้ 2 คน)

-          สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ >> รับจำนวน 4 คน (เหนือ 1 คน, กลาง 1 คน, อีสาน 1 คน, ใต้ 1 คน)

-          สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ >> รับจำนวน 4 คน (เหนือ 1 คน, กลาง 1 คน, อีสาน 1 คน, ใต้ 1 คน)

-          สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา >> รับจำนวน 8 คน (เหนือ 2 คน, กลาง 2 คน, อีสาน 2 คน, ใต้ 2 คน)

-          สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา >> รับจำนวน 8 คน (เหนือ 2 คน, กลาง 2 คน, อีสาน 2 คน, ใต้ 2 คน)

-          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ >> รับจำนวน 8 คน (เหนือ 2 คน, กลาง 2 คน, อีสาน 2 คน, ใต้ 2 คน)

-          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) >> รับจำนวน 4 คน (เหนือ 1 คน, กลาง 1 คน,

อีสาน 1 คน, ใต้ 1 คน)

โควตานักเรียนสายอาชีพ

-          สาขาวิชาการออกแบบภายใน >> รับจำนวน 1 คน

-          สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ >> รับจำนวน 1 คน

-          สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ >> รับจำนวน 1 คน

-          สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา >> รับจำนวน 2 คน

-          สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา >> รับจำนวน 2 คน

-          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ >> รับจำนวน 2 คน

-          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย >> รับจำนวน 1 คน  

โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

-          สาขาวิชาการออกแบบภายใน >> รับจำนวน 2 คน

-          สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ >> รับจำนวน 1 คน

-          สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ >> รับจำนวน 2 คน

-          สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา >> รับจำนวน 1 คน

-          สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา >> รับจำนวน 2 คน

-          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ >> รับจำนวน 2 คน

-          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย >> รับจำนวน 5 คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือ ปวช. อื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสังกัดสถานศึกษาตามพื้นที่จังหวัด

ในภูมิภาค หรือ

2.       กำลังเรียนชั้นปีสุดท้าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา / วิทยาลัยช่างศิลป์ และวิทยาลัยเพาะช่าง หรือ

3.       กำลังเรียนชั้น ม.6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

(**ตามสังกัดสถานศึกษาประเภทโควตาที่เลือกสมัครสอบ)


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน และเรียงความความสนใจเกี่ยวกับคณะมัณฑนศิลป์

2.       พิจารณาผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชา

3.        พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

(**ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ประเภทโควตา และ1 สาขาวิชา เท่านั้น)


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>

3.       ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยสอบรับตรง (ประเภทโควตา...ระบุ...)

สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท (ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ)


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 25 พ.ย. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชา และสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 1) >> 15 ธ.ค. 59

3.       สอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 2) >> 24 ธ.ค. 59

4.       ประกาศผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 2) >> 10 ม.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 22 ม.ค. 60

6.       ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ >> 25 ม.ค. 60

7.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 3 ก.พ. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก :

-         คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

            -         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 18/11/2559 10:26:06 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net