Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช.60 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,214 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560

 

 

รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช.’60 


 

 

                เผลอนิดเดียวก็ใกล้เข้ามาทุกที ๆ สำหรับชีวิตในรั้วมหา’ลัย น้อง ๆ คนไหนที่ยังตัดสินใจไม่ได้  วันนี้ The Act.
มีข่าวรับตรงมาฝากกันอีกเช่นเคย และล่าสุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560
บอกเลยรอบนี้ไม่มีสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ
แต่ข้อเขียนที่คณะจัดสอบล้วน ๆ จ้า สู้สุดใจโล้ด!! เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 59 – 28 ก.พ. 60 มาดูรายละเอียดกันเลย....


 

>>จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) >> รับจำนวน  40  คน

-          สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม >> รับจำนวน  50  คน

-          สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ >> รับจำนวน  60  คน

-          โควตาพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ >> รับจำนวน  30  คน

-          โควตาพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประกวดแข่งขัน Award >> รับจำนวน  30  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) (SE)

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.30

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.30

สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม (ANI)

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต) หรือ (ศิลป์ – คำนวณ)

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.30

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.30

สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (MMIT)

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)หรือ (ศิลป์ – คำนวณ)

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.30

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.30

โควตาพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Gifted IT)

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       มีผลคะแนน GPAX (ไม่น้อยกว่า 5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.80

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.80

4.       เรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 4 เทอม หรือ

นำเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และศักยภาพทางด้าน IT

5.       มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร

หมายเหตุ**เฉพาะสาขาแอนนิเมชันและเกม ต้องมีการเรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และ เกี่ยวข้องกับแอนนิเมชัน และเกม หรือ นำเสนอผลงานของนักเรียที่แสดงความสามารถและศักยภาพทางด้าน IT

โควตาพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกวดแข่งขัน Award

>> คุณสมบัติเฉพาะสาขา SE และ ANI

1.       กำลังเรียนชั้น ม. 6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       มีผลคะแนน GPAX (ไม่น้อยกว่า 5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ

ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดังต่อไปนี้

-          โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ

-          โครงการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์

(SYC.CS & YSC.EN) หรือ

-          โคงการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)

-          โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.       มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร 

>> คุณสมบัติเฉพาะสาขา MMIT

1.       กำลังเรียนชั้น ม. 6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       มีผลคะแนน GPAX (ไม่น้อยกว่า 5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

4.       มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลการสอบข้อเขียน (วิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ)

2.       พิจารณาผลการสอบข้อเขียนวิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชา

3.       พิจารณาการจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       ดาวโหลดเอกสารการสมัคร <<คลิกที่นี่>>

3.       สมัครด้วยตนเอง ยื่นเอกสารหลักฐาน ได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้อง 101-1

ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในวันและเวลาราชการ)

4.       สมัครทางไปรษณีย์ส่งเอกสารหลักฐาน ไปที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

5.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ)


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัครด้วยตนเอง >> 1 ธ.ค. 59 – 28 ก.พ. 60

2.       สมัครทางไปรษณีย์ >> 1 ธ.ค. 59 – 10 ก.พ. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 10 มี.ค. 60

4.       สอบข้อเขียน >> 18 – 19 มี.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 31 มี.ค. 60

6.       สอบสัมภาษณ์ >> 8 เม.ย. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 10 เม.ย. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-         วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            -         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 18/11/2559 10:42:35 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net