Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 มทร.อีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) เปิดรับตรงโควตา ปี60 จำนวนคนเปิดอ่าน 3,449 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ระบบโควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

 

 

มทร.อีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) เปิดรับตรงโควตา ปี60


 

 

 

 

              อัพเดทล่าสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ (ระบบโควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
น้อง ๆ คนไหนที่สนใจรีบฟิตตัวเองให้พร้อม ปักหมุดรอได้เลยนะจ้ะ เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 59 – 20 ม.ค. 60 
มาดูรายละเอียดกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ (ตามระเบียบการ)


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ประเภทโควตาเรียนดี

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.       ผู้ที่กำลังเรียนชั้น ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลคะแนน GPAX (5 เทอม)

(ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

3.       กำลังเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลคะแนน GPAX (3 เทอม)

(ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

4.       มีความประพฤติดี


ประเภทโควตาด้านความสามารถพิเศษ ประเภทกีฬา

1.       เป็นตัวแทนกีฬาจังหวัด หรือเยาวชนจังหวัด หรือตัวแทนกีฬาแห่งชาติ โดยใช้ผลงานด้านกีฬาย้อนหลัง

ไม่เกิน 2 ปี

2.       เป็นตัวแทนสถาบัน หรือวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ และจะต้องได้ตำแหน่ง

อันดับที่ 1, 2 หรือ 3 หรือเป็นตัวแทนกีฬานักเรียนจังหวัด หรือเยาวชนจังหวัด หรือตัวแทนกีฬาแห่งชาติ

โดยใช้ผลงานด้านกีฬาย้อนหลัง ไม่เกิน 2 ปี

3.       มีเอกสารรับรองการเป็นนักกีฬา หรือประกาศนียบัตรจากการแข่งขันประกอบการสมัครฯ

**ชนิดกีฬาที่คัดเลือก (กรีฑา ว่ายน้ำ ตะกร้อ เทนนิส มวยสากลสมัครเล่น ลีลาส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล

แบดมินตัน เปตอง หมากกระดาน ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล กอล์ฟ เทควันโด และวอลเล่ย์บอลชายหาด)


ประเภทโควตาด้านความสามารถพิเศษประเภทผู้นำกิจกรรม / ศิลปวัฒนธรรม / กิจกรรมสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรม

1.       เป็นคณะกรรมการนักศึกษา ในตำแหน่งนายกสโมสร นายกสภานักศึกษา หรือหัวหน้าชมรม

หรือตำแหน่งในชื่อเรียกอื่น (เทียบเท่าขึ้นไป)

2.       เป็นคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา ขึ้นไป

3.       ผู้สมัครด้านศิลปวัฒนธรรม จะต้องมีความสามารถทางด้านดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล ขับร้องการแสดง

พิธีกร หรือนักจัดรายการวิทยุ เป็นต้น

4.       ผู้สมัครด้านสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ต้องเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลระดับภาค ระดับประเทศ

หรือได้รับอนุสิทธิบัตร โดยเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ

5.       มีเอกสารรับรอง หรือประกาศนียบัตร ที่ออกให้โดยสถานศึกษา / หรือหน่วยงานราชการ


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ตามคณะ/สาขาวิชากำหนด)


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาผลคะแนน GPAX (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

-          พิจารณาการสอบข้อเขียน (เฉพาะประเภทโควตาเรียนดี)

-          พิจารณความสามารถ (เฉพาะประเภทโควตากีฬาและกิจกรรม)

-          พิจารณาการสอบปฏิบัติ (เฉพาะประเภทโควตากีฬาและกิจกรรม)

-          พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน / ไม่ผ่าน


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       ดาวโหลดใบการสมัคร <<คลิกที่นี่>>

3.       สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องแผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกสาน วิทยาเขตขอนแก่น

4.       สมัครผ่านทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารไปที่ “หัวหน้าแผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (คัดเลือกฯ โควตา ปี 2560) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกสาน

วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 59 – 13 ม.ค. 60)

5.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (ชำระเงินผ่านทางธนาคารธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ)


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 1 ธ.ค. 59 – 20 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ >> 26 ม.ค. 60

3.       สอบคัดเลือกฯ >> 29 ม.ค. 60

4.       ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ >> 10 ก.พ. 60

5.       รายงานตัวเข้าศึกษา >> 28 ก.พ. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกสาน วิทยาเขตขอนแก่น

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 28/11/2559 17:08:46 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net