Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ทปอ. เบรกข้อสอบกลาง ปี 61 ขยับใช้ ปี 62 ในการสอบเข้ามหาลัยระบบใหม่ จำนวนคนเปิดอ่าน 23,820 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

18 ธ.ค. 59 การประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 6/2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ศ.คลีนิก ดร.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 

 

ทปอ. เบรกข้อสอบกลาง ปี 61

ขยับใช้ ปี 62 ในการสอบเข้ามหา’ลัยระบบใหม่

 

 

 

                18 ธ.ค. 59 การประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 6/2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ศ.คลีนิก ดร.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จากที่ได้มีการแถลงข่าวที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ว่า การคัดเลือกระบบใหม่ จะมี 5 รอบ คือ 

                1.   การรับนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบคัดเลือก 

                2.   ระบบโควตาหรือรับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง (จัดสอบช่วง มี.ค. – เม.ย. 61

                3.   ระบบเคลียริ่งเฮาส์ (รอบที่ 1) 

                4.   ระบบเคลียริ่งเฮาส์ (รอบที่ 2) 

                5.   รับตรงอิสระ ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้เอง รวมทั้ง มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา ต่าง ๆ สามารถเปิดสอบวิชาเฉพาะได้เอง

            ** โดย นักเรียนมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการกั๊กที่นั่ง
ทั้งนี้โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร. ) มาเข้าร่วมด้วยนั้น 

 

 

                ศ.คลีนิก ดร.นพ.อุดม คชินทร ได้รายงานแนวทางดังกล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ทปอ. สนับสนุนให้มีการปรับการดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียนและผู้ปกครอง โดยระบบใหม่จะทำให้เกิดความเสมอภาค เพราะนักเรียนทุกคน
จะมีเพียง 1 สิทธิ์  1 ที่นั่งเท่าเทียมกัน  แตกต่างจากการคัดเลือกที่ผ่านมา ที่นักเรียนถือได้หลายสิทธิ์ เด็กรวยเด็กจน
มีสิทธิ์ไม่เท่ากัน และเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครอง ดังนั้นจึงได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. ทุกแห่ง
เข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

 

                 ศ.คลีนิก ดร.นพ.อุดม คชินทร กล่าวต่อไปว่า “ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและเป็นห่วงถึงการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เข้าร่วมและต้องใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน ซึ่งแต่เดิมมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่ม
มีการใช้ข้อสอบแตกต่างกัน และข้อสอบเดิมของ ทปอ. ที่ใช้อาจไม่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.)
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ดังนั้น ที่ประชุมได้เสนอให้มีการบูรณาการข้อสอบกลางให้เหมาะสม
กับทุกมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้ทางคณะทำงานศึกษาแอดมิชชันฟอรัมไปหารือร่วมกับคณะทำงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ในการจัดทำข้อสอบกลางร่วมกันต่อไป

 

                 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2561 ยังคงหลักการ
คือการวางระบบคัดเลือกใหม่ 5 รอบ และต้องเป็นระบบคัดเลือกที่ให้นักเรียน 1 คน มี 1 สิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ได้ 1 ที่นั่งเท่านั้น
 แต่การใช้ข้อสอบกลางอย่างที่ได้ประกาศไว้ในตอนแรกคงไม่สามารถดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2561 เนื่องจากต้องมีการบูรณาการข้อสอบกลางให้เหมาะสมกับบริบท ทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ซึ่งต้องใช้เวลาและวิเคราะห์ข้อสอบให้ถี่ถ้วน ดังนั้น ปีการศึกษา 2561 จึงเป็นการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้เองโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบหรือใช้คะแนนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เช่น O - NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ  แต่จะต้อง
จัดสอบในช่วงเวลาเดียวกัน ภายหลังนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2561
 ส่วนการคัดเลือกระบบใหม่  5 รอบ ที่จะใช้การบูรณาการข้อสอบกลาง จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป
” 

 

 

               ด้าน ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะเลขานุการ ทปอ.
 กล่าวว่า ทปอ.ได้กำหนดกรอบเวลาให้คณะทำงานศึกษาแอดมิชชันฟอรัมของ ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เร่งดำเนินการวิเคราะห์
และกำหนดแนวทางของข้อสอบที่จะใช้เป็นข้อสอบกลางมานำเสนอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ สาเหตุที่ ทปอ.
ต้องเลื่อนการคัดเลือกระบบใหม่ที่ใช้การบูรณาการข้อสอบกลาง ในปีการศึกษา 2562 นั้น
นอกจากต้องการบูรณาการข้อสอบเพื่อให้เหมาะสมกับทุกบริบทของมหาวิทยาลัยที่เข้าแล้ว ทปอ. เกรงว่า
หากนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เด็กอาจไม่มีความพร้อม และมีเวลาเตรียมตัวน้อยเกินไป

 

 

 

 ขอบคุณข้อมูลจาก

             -      เว็บไซต์ p-dome

             -      เว็บไซต์ thaipost

             -      ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[แนะนำ!] ตัวช่วยสอบติดโควตา มข. และเอนทรานซ์ 4.0 ปี 61
 
"The Act. Summer Camp 60"
ติวเตรียมสอบเอนทรานซ์ 4.0 และ โควตา มข. 61"
 
น้อง ม.4 ขึ้น ม.5 และ ม.5 ขึ้น ม. 6 คนไหนอยากสอบติดโควตา มข. ห้ามพลาด!  กับคอร์สเรียนที่เข้มข้น
 
 
    
ม.5 ขึ้น ม.6 : คอร์สฟื้นฟู และ คอร์สพิชิต
 
 ติวทบทวนเนื้อหา ม.4, ม.5 ล่วงหน้า ม.6 
 ฝึกตะลุยโจทย์ทุกรูปแบบด้วยเทคนิคเด็ด ๆ
 วิเคราะห์ แก้โจทย์ข้อสอบตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสูง
 ติวเก็งแนวข้อสอบโควตา มข.’61,วิชาสามัญ,
 
GAT/PAT และ O-NET 
-------------------------------------------------------------------
 
 
น้อง ม. 4 ขึ้น ม.5  : คอร์สปราดเปรื่อง
  ติวเข้มเนื้อหา เรียนล่วงหน้า ม.5 เทอม 1
  คว้าเกรด 4 และ GPA สูงสุด พร้อมพื้นฐานแน่น       
 
 
"ทุกคอร์สเหมาะสำหรับน้อง ๆ ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ที่ต้องการเตรียมความพร้อม รับเทอม 1  เพื่อทำเกรดเพิ่ม GPA สูงสุด และทำความคุ้นเคยกับข้อสอบโควตา  มข.ล่วงหน้าก่อนใคร" 
 
 
 
 
 
              นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากทีมติวเตอร์มือเซียนผู้คร่ำหวอดแล้ว  น้องก็จะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  "แล้วพบกันในคอร์ซัมเมอร์'60"ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 20/12/2559 10:37:57 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net