Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ขยายเวลาเปิดรับ! 88 ทุนรัฐบาลไทย เป็น 30 ม.ค.60 จำนวนคนเปิดอ่าน 6,123 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ สํานักงาน ก.พ. จึงขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 และขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัครสอบไปจนถึง 31 มกราคม 2560

 
 
 
ขยายเวลาเปิดรับ! 88 ทุนรัฐบาลไทย เป็น 30 ม.ค.60 
 

 
 
 
 
 
               ประกาศขยายเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา โดยสํานักงาน ก.พ. ซึ่งประกาศเปิดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2560 และหมดเขตรับสมัครไปเมื่อวันที่     29 ธันวาคม 2559 แล้วนั้น

 
                 เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ  สํานักงาน ก.พ. จึงขยายเวลาการรับสมัครไป จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2560  และขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัครสอบไปจนถึง  31 มกราคม 2560


 
ทุนที่รับสมัคร 57 หน่วย รวม 88 ทุน
กําหนดช่วงเวลาให้ทุน 2 ระยะ
 
 
- ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร
ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

- ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

 
ข้อผูกพันในการรับทุน

- เมื่อสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการ
ที่ ก.พ. กําหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

- กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุน
ที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

- ในระหว่างการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องพัฒนาข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

  • การรับสมัครสอบ

ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ https://www.ocsc.go.th หรือ https://uis.ocsc.go.th

พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้


  • กําหนดวันรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มกราคม 2560 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก  สำนักงาน ก.พ. 
 
 
 


ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 4/1/2560 11:18:15 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net