Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ม.แม่ฟ้าหลวง รับตรง!โควตาผู้มีความสามารถเด่น (ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา) ปี60 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,214 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (515)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

กับ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560 ในโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

 

 

ม.แม่ฟ้าหลวง รับตรง!โควตาผู้มีความสามารถดีเด่น

(ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา) ปี 60

 

 

 

 

 

                อัพเดทรับตรง’60 วันนี้เอาใจน้อง ๆ ที่มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา กันเลยค่ะ
กับ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560 ในโครงการ
ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
 สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจและรู้ตัวว่ามีความสามารถเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง
จากทั้ง 3 ด้านนี้ เตรียมตัวให้พร้อมรอสมัครกันได้เลย (เปิดรับถึง 23 สาขาวิชาเลยรอบนี้)!!
เปิดรับสมัครวันที่ 16 ม.ค. – 24 ก.พ. 60 มาดูรายละเอียดกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ - ตามระเบียบการ

 

 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       เป็นผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

2.       เป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาระบบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (**มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ)

3.       เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทางด้านการเล่นดนตรี

นาฏศิลป์ และกีฬา

4.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

5.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 - ม.6 เทอม 1) (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

 

>> คุณสมบัติเฉพาะด้านของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.       เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีสากล

-          มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี (ประเภทเครื่องเป่า ได้แก่ ทรัมเปท เทเนอร์แซกโซโฟน

บาริโทน แซกโซโฟน และทรอมโบน ประเภทเครื่องให้จังหวะ ได้แก่ คีร์บอร์ด กีตาร์ เบสไฟฟ้า และกลองชุด

ประภทเครื่องสาย ได้แก่ ไวโอลิน เชลโล และเบส

-          มีความสามารถในการอ่านและเล่นเครื่องดนตรีสากลตามโน้ตดนตรีสากลได้

2.       เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีไทย – พื้นบ้านล้านนา

-          มีความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทย ประเภทปี่พาทย์และเครื่องสาย หรือ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ได้แก่ สะล้อ ซึง ขลุ่ย ปี่ จ๊อย และซอ เป็นต้น

-          มีความสามารถในการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง กลองสะบัดชัย และกลองปู่จา

เป็นต้น

-          เคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ หรือการแข่งขัน

3.       ด้านนาฏศิลป์

-          มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา (นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา

จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

-          เคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ หรือการแข่งขัน

4.       ด้านกีฬา

-          มีคุณสมบัติ คือ มีประวัติ ผลงาน และความสามารถด้านกีฬา ในระดับใดระดับหนึ่งย้อนหลัง

ไม่เกิน 3 ปี ดังต่อไปนี้

>> เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือเยาวชนทีมชาติไทย

>> เคยได้รับรางวัล อันดับที่ 1 – 3 ในการแข่งขันกีฬาที่จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา

หรือโรงเรียนกีฬา

>> เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด

>> เคยเป็นนักกีฬาที่สังกัดสโมสรกีฬาอาชีพ ซึ่งจดทะเบียนรับรองสโมสรตามพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ

>> เคยได้รับรางวัล อันดับที่ 1 – 3 ของการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด

**หมายเหตุ ให้ผู้สมัครจัดทำ Portfolio เพื่อแสดงความสามารถมาแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาผลคะแนนกลุ่มสาระวิชา (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

-          พิจารณาผลการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ

-          พิจารณาผลการทดสอบความถนัดทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย

หรือที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ)

**ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 16 ม.ค. – 24 ก.พ. 60 

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >> 3 มี.ค. 60

3.       สอบคัดเลือก >> 17 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 24 มี.ค. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 24 มี.ค. – 7 เม.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 21 เม.ย. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 5/1/2560 14:21:48 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net