Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรฯ (บางเขน) รับตรง!โควตาเรียนดี ปี60 จำนวนคนเปิดอ่าน 1,569 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

สายขยันให้ไว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประกาศรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2560 

 

 

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรฯ (บางเขน) รับตรง!โควตาเรียนดี ปี60


 

 

 

 

                สายขยันให้ไว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประกาศรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) รับตรงสำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 และรับในรอบนี้มีทั้งหมด 7 สาขาวิชา รวม 24 คน น้อง ม.6 ที่มีผลการเรียนดี มีความสนใจ โอกาสมาถึงแล้วนะจ้ะ
เตรียมตัวรอได้เลย เปิดรับสมัครวันที่ 24 – 28 เม.ย. 60 มาดูรายละเอียดกันก่อนเลย...


 

>> จำนวนที่เปิดรับ – สาขาวิชา

-          สาขาวิชาจิตวิทยา >> รับจำนวน  4  คน

-          สาขาวิชาภูมิศาสตร์ >> รับจำนวน  4  คน

-          สาขาวิชานิติศาสตร์ >> รับจำนวน  4  คน

-          สาขาวิชาประวัติศาสตร์ >> รับจำนวน  4  คน

-          สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ >> รับจำนวน  4  คน

-          สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา >> รับจำนวน  4  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่น

ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรนอกโรงเรียน สายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

2.       มีคุณสมบัติเฉพาะ (ตามที่สาขาวิชากำหนด)

3.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.       เป็นผู้มีผลงานทางด้านสังคม เช่น การนำกลุ่มหรือการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข และการช่วยเหลือสังคม

ในด้านต่าง ๆ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร แผนการเรียน (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

2.       พิจารณาผลการสอบ O-NET (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

3.       พิจารณาผลการสอบ GAT/PAT (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

4.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

 

**หมายเหตุ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เลือกสมัครได้เฉพาะสาขาวิชาประวัติศาสตร์เท่านั้น และ

-          สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ไม่รับผู้มีความบกพร่องทางสายตา (ตาบอดสี ตาบอด ตาเหล่ และโรคต้อ)

-          สาขาวิชาประวัติศาสตร์/นิติศาสตร์ เลือกสอบ PAT 1 (71) หรือ PAT 7 (77 – 82) 1 วิชา

-          สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบ PAT 1 (71) หรือ PAT 7 (77 – 82) 1 วิชา

ยกเว้น (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบ PAT 1 (71) หรือ PAT 7 (77 – 81) 1 วิชา

-          เกณฑ์ขั้นต่ำของผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (วิชาภาษาอังกฤษ) โดยเกณฑ์ขั้นต่ำ

ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 300

4.       ค่าใบสมัครชุดละ 50 บาท


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 24 – 28 เม.ย. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 13 มิ.ย. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 23 มิ.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 23 มิ.ย. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

-         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 9/1/2560 15:00:10 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net