Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เช็คเลย! รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ ม.ค. (ตอนที่ 1) จำนวนคนเปิดอ่าน 4,432 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (808)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ไม่หมดหวัง...เพราะยังมีอีกหลายมหา’ลัย ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เลือกสมัครกันได้อยู่ กับ รวมรับตรง'60 ที่จะปิดรับ ม.ค. 60 นี้ ที่ The Act. รวบรวมมาฝากกัน

 

 

เช็คเลย! รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ มกราคมนี้ (ตอนที่ 1)


 

 

 

                เชื่อเลย เผลอแป๊ปเดียว เด็ก’60 มาถึงจุดนี้ได้ยังไง จุดที่มีน้อง ๆ หลายคนได้ที่เรียนกับคณะที่ชอบ สาขาที่ใช่
กันไปเรียบร้อย The Act. ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นิสิต - นักศึกษา คนเก่งทุกคนเลยจ้า 
แต่ก็ยังไม่วายหนักใจ
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ที่เรียนหรือยังตัดสินใจไม่ได้นะจ้ะ ไม่หมดหวัง...เพราะยังมีอีกหลายมหา’ลัย ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ 
เลือกสมัครกันได้อยู่ กับ รวมรับตรง'60 ที่จะปิดรับ ม.ค. 60 นี้ ที่ The Act. รวบรวมมาฝากกัน มาดูว่าจะมีคณะ/สาขาวิชา
จากมหาวิทยาลัยไหนบ้าง มาเช็คกันเลย...มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

>> รับตรงทั่วประเทศ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          รับตรงทั่วประเทศ >> ไม่ระบุ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6

2.       มีผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

3.       มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

4.       อื่น ๆ ตามสาขากำหนด

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 19 ธ.ค. 59 - 29 ม.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> รับตรงทั่วประเทศ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต >> รับจำนวน  32  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือ จบชั้น ม.6 (ในสายวิทย์ – คณิต เท่านั้น)

2.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ชั้น ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 3.00

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00  ดังนี้

>> กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

>> กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

>> กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

4.       มีผลการสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัดทางการแพทย์)  ปีการศึกษา  2560

5.       มีผลการสอบวิชาสามัญ 7 รายวิชา ของ สทศ. ปีการศึกษา 2560 (คือวิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา,

ภาษาอังกฤษ,  คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์,  เคมี, และชีววิทยา)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร (แพทย์) >> วันที่ 1 – 31 ม.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> รับตรง ระบบโควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

>> ไม่ระบุ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต เท่านั้น)

2.       ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ดังนี้

-          ผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

-          ผลคะแนน GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75

-          ผลคะแนน GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75

3.       ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ดังนี้

-          ผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

-          ผลคะแนน GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50

-          ผลคะแนน GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.       ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความ หัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับอุตสาหกรรมเกษตรไทย” เป็นภาษาไทย

หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 31 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา >> 10 ก.พ. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

>> รับตรง (แบบโควตา) คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ >> รับจำนวน  60  คน

-          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >> รับจำนวน  80  คน

-          สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  80  คน

-          สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม >> รับจำนวน  40  คน

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ >> รับจำนวน  60  คน

-          สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม >> รับจำนวน  60  คน

-          สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ >> รับจำนวน  80  คน

-          สาขาวิชาสถิติประยุกต์ >> รับจำนวน  60  คน

-          สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาเขตชุมพร) >> รับจำนวน  30  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

โควตานักเรียนเรียนดี

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6

2.       มีผลคะแนน GPAX (5 – 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00

โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เช่น

1.       เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช.)

หรือสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

และเยาวชน หรือ

2.       เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย

(สอบแข่งขันรอบที่ 1 และ/หรือ 2) ของ สสวท. หรือ

3.       เป็นผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ของ สอวน. หรือ

4.       เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัดหรือเทียบเท่า หรือ

5.       เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ สจล. หรือ

6.       เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สจล. หรือ

7.       เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ สจล.

ในระดับ ม.ปลาย

โควตาบุตรบุคลากรในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โควตานักเรียนพิการ

โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชย์เพื่อสังคม

>>กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 14 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ (คณะวิทยาศาสตร์ สจล.) >> 25 ก.พ. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ (ศูนย์บริการวิชาการ สจล. อาคารนีโอเฮ้าส์โปรดักส์ จำกัด จ.นครราชสีมา) >> 26 ก.พ. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 17 มี.ค. 60

6.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียม >> 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> รับตรง หลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) >> รับจำนวน  10  คน

-          สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) >> รับจำนวน  10  คน

-          สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) >> รับจำนวน  10  คน

-          สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร) (ภาษาอังกฤษ) >> รับจำนวน  10  คน

-          สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษ) >> รับจำนวน  5  คน

-          สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาอังกฤษ) >> รับจำนวน  5  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือ เกรด 12 หรือเทียบเท่า

2.       มีผลการสอบแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

(ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

3.       เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 31 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งเวลา สถานที่สอบ >> 6 ก.พ. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> โครงการก้าวสู่ KU เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          คณะเกษตร กำแพงแสน >> รับจำนวน  10  คน

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน >> รับจำนวน  30  คน

-          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะประมง >> รับจำนวน  10  คน

-          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ >> รับจำนวน  35  คน

-          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา >> รับจำนวน  5  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 ทุกสายการเรียน (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

2.       มีผลคะแนน GPAX (5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.00

3.       มีผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 15 ม.ค. 60

2.       ชำระเงินค่าสมัคร >> วันนี้ – 16 ม.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) >> 20 ม.ค. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ และชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (รอบแรก) >> 24 ม.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) >> 25 ม.ค. 60

6.       สอบสัมภาษณ์ และชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (รอบสอง) >> 27 ม.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ >> รับจำนวน  15  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นผู้ที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์ หรือ เทียบเท่า

2.       จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3.       จบจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับ ม.ปลาย จากประเทศนั้น

และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือ

4.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

5.       เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ที่ดี

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 ธ.ค. 59 – 13 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 20 ม.ค. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 28 ม.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 3 ก.พ. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 10 ก.พ. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 17 ก.พ. 60

7.       รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 21 – 23 ก.พ. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

>> รับตรง โควตาเรียนดี

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา >> รับจำนวน  2  คน

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน >> รับจำนวน  22  คน

-          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ >> รับจำนวน  29  คน

-          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ >> รับจำนวน  13  คน

-          คณะประมง >> รับจำนวน  2  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศ

2.       มีผลการเรียนดีเด่น 20 เปอร์เซ็นต์แรกแต่ละแผนการเรียนของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนเป็นผู้รับรอง

ผลการเรียนและอันดับทางการศึกษาของโรงเรียน

3.       มีผลคะแนน GPAX (5 เทอม) (ตามคณะ/สาขาวิชากำหนด)

4.       มีผลคะแนนการทดสอบ GAT/PAT (ตามคณะ/สาขาวิชากำหนด)

5.       กรณีสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต้องมีผลคะแนนความถนัดทางวิศวกรรม (PAT3)

6.       กรณีสมัครคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ต้องมีผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)

7.       ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน GAT ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) คะแนนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 16 ม.ค. 60

2.       ชำระเงินค่าสมัคร >> วันนี้ – 17 ม.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) >> 26 ม.ค. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) >> 31 ม.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบแรก) >> 31 ม.ค. 60

6.       รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบแรก) >> 31 ม.ค. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) >> 2 ก.พ. 60

8.       สอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) >> 6 ก.พ. 60

9.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบสอง) >> 6 ก.พ. 60

10.    รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบสอง) >> 6 ก.พ. 60

11.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทั้งหมด) >> 10 ก.พ. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> ระบบรับตรง (KU Admission)

>> จำนวนที่เปิดรับ – ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า มีคะแนน GPAX (ม.4 – ม.6) รวม 5 เทอม

2.       จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า มีคะแนน GPAX (ม.4 – ม.6) รวม 6 เทอม

3.       มีผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา,

คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่จัดสอบโดย สทศ.

4.       มีผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/60 ที่จัดสอบโดย สทศ. (กรณีกำลังเรียนชั้น ม.6)

5.       มีผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/60 ครั้งที่ 2/59 ครั้งที่ 1/59 ที่จัดสอบโดย สทศ.

(กรณีเรียนจบชั้น ม.6 แล้วหรือเทียบเท่า)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 30 ม.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 31 ม.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) >> 27 ก.พ. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) >> 7 – 8 มี.ค. 60

5.       ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) >> 13 มี.ค. 60

6.       ชำระเงิน/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) >> 13 – 15 มี.ค. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) >> 17 มี.ค. 60

8.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) >> 27 มี.ค. 60

9.       สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) >> 31 มี.ค. 60

10.    ชำระเงิน/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) >> 3 – 4 เม.ย. 60

11.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) >> 7 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> โครงการสืบสานภาษาไทย

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการสืบสานภาษาไทย >> รับจำนวนไม่เกิน  16  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.ปลาย (ที่คาดว่าจะจบ ต้องมีใบรับรองจากสถานศึกษา) หรือจบชั้น ม.6

2.       มีรายวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ชีววิทยา และเคมี แสดงในระเบียนแสดงผลการเรียน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร (ร.ร.ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน) >> วันนี้ – 13 ม.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> โครงการนักศึกษารับเพิ่มพิเศษ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ >> รับจำนวน  30  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 (สายวิทย์ – คณิต)

2.       ไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้

-          ตาบอดทั้งสองข้าง

-          ตาบอดสีทุกกรณี

-          หูหนวกทั้งสองข้าง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

-          มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

-          โรคติดยาเสพติดให้โทษ

-          โรคพิษสุราเรื้อรัง

-          โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุ

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 13 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 20 ม.ค. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 28 ม.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 3 ก.พ. 60

5.       สอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจร่างกาย >> 18 ก.พ. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >>  3 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> โครงการนักศึกษารับเพิ่มพิเศษ

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  >> รับจำนวน  30  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบชั้น ม.6 โดยมีคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

2.       กำลังเรียนชั้น ม.6 โดยมีคะแนน GPAX 4 เทอม (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00

3.       ไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้

-          ตาบอดทั้งสองข้าง

-          ตาบอดสีทุกกรณี

-          หูหนวกทั้งสองข้าง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

-          มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

-          โรคติดยาเสพติดให้โทษ

-          โรคพิษสุราเรื้อรัง

-          โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุ

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 ธ.ค. 59 – 13 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประเมินความสามารถ >> 27 ม.ค. 60

3.       ประเมินความสามารถทางวิทย์ฯและวิศวฯ และสอบสัมภาษณ์ >> 11 ก.พ. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 15 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 11/1/2560 14:11:50 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net