Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 เช็คเลย! รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ ม.ค. (ตอนที่ 2) จำนวนคนเปิดอ่าน 2,140 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (808)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

กับ รวมรับตรง'60 ที่จะปิดรับ ม.ค. 60 นี้ ที่ The Act. รวบรวมมาฝากกัน มาดูว่าจะมีคณะ/สาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยไหนบ้าง มาเช็คกันเลย...

 

 

เช็คเลย! รวมรับตรง’60 ที่จะปิดรับ มกราคมนี้ (ตอนที่ 2)


 

  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (หลักสูตรภาษาไทย)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม >> รับจำนวน  75  คน

-          หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต >> รับจำนวน  35  คน

-          หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต >> รับจำนวน  10  คน

-          หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิต >> รับจำนวน  20  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

>> รับจำนวน  17  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 สายสามัญ

2.       ผู้ที่กำลังเรียนชั้น ม.6 มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

3.       ผู้ที่จบชั้น ม.6 มีผลคะแนน GPAX 4 เทอม (ตั้งแต่ ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.       เป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 15 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 10 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 25 ก.พ. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 10 มี.ค 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 10 – 19 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 3 เม.ย. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สมัครสอบคัดเลือกแบบที่ 1 >> รับจำนวน  60  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาในประเทศ

หรือ ต่างประเทศ

2.       กรณีที่จบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาในประเทศ

หรือ ต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จะต้องได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการ

3.       ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(โดยต้องส่งใบรับรองผลการทดสอบ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร ยื่นที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

-          TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

-          TOEFL ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ Internet-based >> 61 คะแนน,

Computer- based >> 173 คะแนน, Paper- based >> 500 คะแนน

-          IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 31 ม.ค. 60

2.       วันสุดท้ายของการส่งผลคะแนนการทดสอบความรู้ SAT >> 15 ก.พ. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 21 ก.พ. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 26 ก.พ. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 3 มี.ค. 60

6.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 9 – 11 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) >> รับจำนวน  90  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับผู้ที่จบจากประเทศไทย

1.       สอบผ่านการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

2.       กำลังเรียนชั้น ม.6 เทอมสุดท้าย หรือกำลังเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 ในเทอมสุดท้าย และ

3.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

สำหรับผู้ที่จบจากต่างประเทศ

1.       สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้น ม.ปลาย จากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

(ส่งเอกสารหลักฐานและใบเทียบวุฒิการศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์)

2.       มีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 12 ธ.ค. 59 – 13 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 27 ม.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 11 ก.พ. 60

4.       ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก>> 24 ก.พ. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์ชำระค่าธรรมเนียม >> 24 ก.พ. – 10 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 20 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> รับตรง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  40  คน (โดยประมาณ)

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

(ผู้ที่จบจากต่างประเทศต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ

>> ผู้ที่จบชั้น ม.ปลาย สายสามัญ ต้องมีผลคะแนน GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือต้องได้คะแนน GPA

หมวดวิชาคณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

>> ผู้ที่กำลังเรียนชั้น ม.6 ต้องมีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 - ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.50

หรือต้องได้คะแนน GPA หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

>> ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GCE GCSE หรือ IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 วิชา (รายวิชาไม่ช้ำกัน)

โดยได้เกรดแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า C (ไม่นับรวมผลการสอบวิชาภาษาไทย)

>> ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบ GED ต้องมีผลคะแนนขั้นต่ำ 2,500 คะแนน และต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน

>> ผู้สมัครที่ใช้ผลสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.5 ตามการคำนวณของ NZQA

2.       มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร)

>> IELTS (Academic) ระดับ 6 ขึ้นไป หรือ

>> TOEFL : CBT 173 คะแนนขึ้นไป, PBT (paper-based test) 500 คะแนนขึ้นไป,

IBT (internet- based test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ

>> TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป

>> OLD SAT 400 คะแนนขึ้นไป

>> NEW SAT 450 คะแนนขึ้นไป

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 27 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 8 ก.พ. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 19 ก.พ. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 20 ก.พ. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 28 ก.พ. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยมหิดล

>> ระบบรับตรง

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          กลุ่มที่ 1 นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย >> รับจำนวน  10  คน

-          กลุ่มที่ 2 นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มที่ 1 นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือจบชั้น ม.6 มาแล้วไม่เกิน 1 ปี

2.       มีผลคะแนน GPAX (ตั้งแต่ ม.4 ถึงวันรับสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า

3.       มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-          TOEFL (Internet – based testing, iBT) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

-          IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน

-          CU – TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

-          มีผลคะแนนสอบวิชา GAT, PAT1, PAT2หรือ SAT Subject Test วิชา Mathematics Level 2

และวิชา Biology Molecular (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

กลุ่มที่ 2 นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 ในระบบโรงเรียนปกติ ที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2559 มีผลคะแนน GPAX

ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ

2.       กำลังเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ

ที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2559 โดยต้องมีเอกสารเทียบความรู้ทางการศึกษาจากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศ

ทางการศึกษาสำนักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และมีผลคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า

3.       อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 24 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)

4.       ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

          -       TOEFL (Internet – based testing, iBT) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

          -       IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน

          -       CU – TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

5.       มีผลคะแนนสอบวิชา GAT, PAT1, PAT2 หรือ SAT Subject Test วิชา Mathematics Level 2

และวิชา Biology Molecular (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 19 ธ.ค. 59 – 23 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย >> 6 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย >> 16 ก.พ. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >>2 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

>> รับตรง (ระบบโควตา)

>> จำนวนที่เปิดรับ - ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทโควตาเรียนดี

1.       กำลังเรียนชั้น ม.6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.       ผู้ที่กำลังเรียนชั้น ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลคะแนน GPAX (5 เทอม)

(ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

3.       กำลังเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลคะแนน GPAX (3 เทอม)

(ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

4.        มีความประพฤติดี

ประเภทโควตาด้านความสามารถพิเศษ ประเภทกีฬา

1.       เป็นตัวแทนกีฬาจังหวัด หรือเยาวชนจังหวัด หรือตัวแทนกีฬาแห่งชาติ โดยใช้ผลงานด้านกีฬา

ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี

2.       เป็นตัวแทนสถาบัน หรือวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ และจะต้องได้ตำแหน่ง

อันดับที่ 1, 2 หรือ 3 หรือเป็นตัวแทนกีฬานักเรียนจังหวัด หรือเยาวชนจังหวัด หรือตัวแทนกีฬาแห่งชาติ

โดยใช้ผลงานด้านกีฬาย้อนหลัง ไม่เกิน 2 ปี

3.       มีเอกสารรับรองการเป็นนักกีฬา หรือ ประกาศนียบัตรจากการแข่งขันประกอบการสมัครฯ

**ชนิดกีฬาที่คัดเลือก (กรีฑา ว่ายน้ำ ตะกร้อ เทนนิส มวยสากลสมัครเล่น ลีลาส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอลแบดมินตัน

เปตอง หมากกระดาน ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล กอล์ฟ เทควันโด และวอลเล่ย์บอลชายหาด)

ประเภทโควตาด้านความสามารถพิเศษประเภทผู้นำกิจกรรม / ศิลปวัฒนธรรม / กิจกรรมสร้างสรรค์

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

1.       เป็นคณะกรรมการนักศึกษา ในตำแหน่งนายกสโมสร นายกสภานักศึกษา หรือหัวหน้าชมรม

หรือตำแหน่งในชื่อเรียกอื่น (เทียบเท่าขึ้นไป)

2.       เป็นคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา ขึ้นไป

3.       ผู้สมัครด้านศิลปวัฒนธรรม จะต้องมีความสามารถทางด้านดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล

ขับร้องการแสดงพิธีกร หรือนักจัดรายการวิทยุ เป็นต้น

4.       ผู้สมัครด้านสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ต้องเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลระดับภาค ระดับประเทศ

หรือได้รับอนุสิทธิบัตร โดยเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ

5.       มีเอกสารรับรอง หรือประกาศนียบัตร ที่ออกให้โดยสถานศึกษา / หรือหน่วยงานราชการ

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> 1 ธ.ค. 59 – 20 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ >> 26 ม.ค. 60

3.       สอบคัดเลือกฯ >> 29 ม.ค. 60

4.       ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ >> 10 ก.พ. 60

5.       รายงานตัวเข้าศึกษา >> 28 ก.พ. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> รับตรงหลักสูตรนานาชาติ (9 หลักสูตร)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ >> รับจำนวน  160  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ >> รับจำนวน  100  คน

-          หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม >> รับจำนวน  100  คน

-          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต >> รับจำนวน  200  คน

-          หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ >> รับจำนวน  50  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> รับจำนวน  80  คน

-          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา >> รับจำนวน  55  คน

-          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร >> รับจำนวน  80  คน

-          หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ >> รับจำนวน  150  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร/ตามระเบียบการแต่ละหลักสูตร

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัครพร้อมกัน >> วันที่ 3 – 31 ม.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

>> รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  20  คน

-          สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  20  คน

-          การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  20  คน

-          ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       ผู้สมัครสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต เท่านั้น

2.       ผู้สมัครสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) จบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต หรือ

คณิต – ภาษาอังกฤษ เท่านั้น

3.       ผู้สมัครการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต หรือ

คณิต – ภาษาอังกฤษ เท่านั้น

4.       ผู้สมัครออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) จบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต หรือ

คณิต – อังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ เท่านั้น

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 15 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >> 17 ม.ค. 60

3.       ชำระค่าสมัคร (เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ) >> 17 – 22 ม.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว >> 25 ม.ค. 60

5.       สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ >> 30 ม.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 3 ก.พ. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

>> โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (รอบที่ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  20  คน

-          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  20  คน

-          วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  10  คน

-          วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  20  คน

-          วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  10  คน

-          วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) >> รับจำนวน  20  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       จบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต เท่านั้น

2.       มีผลการสอบ GAT/ PAT ที่จัดสอบโดย สทศ.

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 15 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >> 17 ม.ค. 60

3.       ชำระค่าสมัคร (เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ) >> 17 – 22 ม.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว >> 25 ม.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 30 ม.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 3 – 13 ก.พ. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยบูรพา

>> รับตรง ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 คณะดนตรีและการแสดง

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย >> รับจำนวน  30  คน

-          สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีสากล >> รับจำนวน  60  คน

-          สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา >> รับจำนวน  30  คน

-          สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกศิลปะการละคร >> รับจำนวน  30  คน

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2.       มีความประพฤติเรียบร้อย

3.       ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 31 ม.ค. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> วันนี้ – 31 ม.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 24 ก.พ. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 4 มี.ค. 60

5.       ประกาศผลขั้นสุดท้าย >> 10 มี.ค. 60

6.       รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต >> 7 – 8 มี.ค. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

>> รับตรง โดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามรถดีเด่นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์-หุ่นยนต์

>> จำนวนที่เปิดรับ – ตามระเบียบการ

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       กำลังเรียนชั้น ม.ปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หรือเทียบเท่า (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด) มีผลคะแนน GPA (ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

>> กำหนดการสมัคร

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 20 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 1 ก.พ. 60

3.       ส่งผลตรวจสุขภาพ >> 2 – 6 ก.พ. 60

4.       ประกาศผลสอบคัดเลือก >> 10 ก.พ. 60

>> ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>ขอบคุณข้อมูลจาก

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 11/1/2560 14:40:24 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net