Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับตรง60 (2 โครงการ) จำนวนคนเปิดอ่าน 2,401 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (880)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (797)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (513)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ด่วน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (รวม 2 โครงการ) ประจำปีการศึกษา 2560 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับตรง’60 (2 โครงการ)


 

 

 

 

                ด่วน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตามโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
(รวม 2 โครงการ) ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ตั้งใจอยากเรียนในสายนี้ รีบเช็คคุณสมบัติตัวเองด่วนเลยจ้า (รอบนี้รับจำนวนจำกัดนะจ้ะ!!เปิดรับสมัครพร้อมกันตั้งแต่วันนี้ – 20 ม.ค. 60 เท่านั้น มาดูรายละเอียดกันเลย


 

>>จำนวนที่เปิดรับ – หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-          โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ >> รับจำนวน  5  คน

-          โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ >> รับจำนวน  3  คน


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

1.       เป็นผู้จบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบการศึกษาชั้น ม.6 ภายในปีการศึกษา 2559 โดยเน้นสายวิทย์ – คณิต

ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

2.       มีคะแนน GPAX (ม.4, ม.5, ม.6 (เทอม 1)) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีคะแนน GPA ของ 3 กลุ่มสาระ

(ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ไม่ต่ำกว่า 2.75

3.       มีสุขภาพสมบูรณ์และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

และการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

4.       เป็นทายาทสายตรง (ทายาทสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา เป็นเจ้าของฟาร์ม) ของเจ้าของฟาร์ม

ตามขนาดที่คณะสัตวแพทย์กำหนด และทำอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก โดยมีหลักฐานหลักฐานเอกสารรับรอง

5.       มีเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่

>> สัตว์ปีก, สุกร, โคนม, โคเนื้อ และสัตว์น้ำ

>> กรณีที่เป็นสัตว์ชนิดอื่นปศุสัตว์เชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้มีหลักฐานรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.       เป็นผู้เข้าร่วมระบบการสอบคัดเลือกในระบบ Admission กลาง ครั้งที่ 1/60 กลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

(คะแนน GAT, PAT2)

โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

1.       มีคะแนน GPAX (ม.4, ม.5, ม.6 (เทอม 1)) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีคะแนน GPA ของ 3 กลุ่มสาระ

(ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ไม่ต่ำกว่า 2.75

2.       เป็นผู้มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.       มีสุขภาพสมบูรณ์และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

และการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลการทดสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/60 โดย สทศ.

2.       พิจารณาผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

(เฉพาะผู้สมัครโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ) (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ <<คลิกที่นี่>>

2.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ <<คลิกที่นี่>>

3.       ดาวโหลดใบสมัคร <<คลิกที่นี่>>

4.       สมัครผ่านทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารไปที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 หรือ

5.       สมัครทาง e-mail address : nattawan.b@cmu.ac.th และ nattawan.kwan@gmail.com

(ส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริงทางไปรษณีย์) หรือ

6.       สมัครทางโทรสาร หมายเลข 0 5394 8065 (ส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริงทางไปรษณีย์) หรือ

7.       สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท (ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์

สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 667-2-12002-0)


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 20 ม.ค.60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 1 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 10 ก.พ. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 28 ก.พ. 60

5.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 1 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 31 พ.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัครโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ <<คลิกที่นี่>>

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัครโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ <<คลิกที่นี่>>

>> ดาวโหลดใบสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 16/1/2560 10:11:56 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net