Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง!ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี60 จำนวนคนเปิดอ่าน 3,512 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (515)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

รับตรง!ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี60


 

 

 

 

                 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560
ซึ่งรอบนี้เปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ
ที่จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งหญิงและชาย รวมจำนวนถึง 50 คน และน้องคนไหนที่ใฝ่ฝันอยากเรียนต่อ
ในสายนี้ เตรียมตัวให้พร้อม เปิดรับสมัครวันที่ 13 – 24 มี.ค. 60 เท่านั้น มาดูรายละเอียดกันเลย


 

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ทั้งชายและหญิง) >> รับจำนวน  50  คน


 

>> คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2.       มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

3.       เพศหญิงหรือเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันเปิดเทอม วันที่ 15 ส.ค. 60)

4.       เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

5.       เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกหายใจออก ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

รอบอกหายใจเข้า ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร

6.       เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล

เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

7.       มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อหรือการปฏิบัติงาน


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาการสอบข้อเขียน (วิชาความถนัดด้านภาษา, ด้านเหตุผล, ด้านมิติสัมพันธ์)

-          พิจารณาผลการตรวจร่างกาย

-          พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

***หมายเหตุ สิทธิพิจารณาเพิ่มพิเศษ

1.       เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจที่ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

2.       เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจที่ถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ
ในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย หรือผู้ก่อความไม่สงบ (ให้คะแนนเพิ่ม 4 คะแนน)

3.       เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่ถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ เนื่องจากช่วยเหลือราชการ
ในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย หรือผู้ก่อความไม่สงบ (ให้คะแนนเพิ่ม 4 คะแนน)

4.       เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญดุษฎีมาลา หรือเข็มกล้าหาญขึ้นไป
(รวมเหรียญรามมาลา เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร) (ให้คะแนนเพิ่ม 3 คะแนน)

5.       ข้าราชการตำรวจ หรือเป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ ที่เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์
ในสถาบันการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ให้คะแนนเพิ่ม 2 คะแนน)

6.       เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจประจำการหรือนอกประจำการที่ได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ
หรือเป็นข้าราชการตำรวจปัจจุบัน (ให้คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน)


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       ดาวโหลดใบสมัคร <<คลิกที่นี่>>

3.       สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ระหว่างวันที่ 13 – 24 มี.ค. 60 เวลา 19.00 น. – 15.30 น.)

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท กรณีสมัครด้วยตนเอง

5.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 350 บาท กรณีดาวโหลดใบสมัคร


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 13 – 24 มี.ค. 60

2.       สอบข้อเขียน >> 26 พ.ค. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 16 มิ.ย. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 22 มิ.ย. 60

5.       ตรวจร่างกาย >> 23 มิ.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวจริงและตำสำรอง) >> 6 ก.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> ดาวโหลดปฏิทิน – กำหนดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-         วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

-         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 17/1/2560 16:43:35 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net