Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รับตรง โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 60 จำนวนคนเปิดอ่าน 969 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (892)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (810)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ล่าสุด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talent

 

 

รับตรง โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง’60


 

 

 

 

                ล่าสุด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talent
ซึ่งรอบนี้เปิดรับใน 2 หลักสูตร รวม 6 สาขาวิชาด้วยกัน และสำหรับน้อง ๆ คนใหนที่ตั้งใจและใฝ่ฝันอยากเป็นศิษย์สถาบัน อย่ารอช้านะจ้ะ!! โอกาสดี ๆ แบบนี้รีบคว้ากันเลย
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 ก.พ. 60 มาดูรายละเอียดกันเลย


 

>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.       อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.       เป็นผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาใน 5 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

3.       เป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาระบบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ)

4.       เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต หรือ สายคณิต – อังกฤษ

2.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.25 **สำหรับผู้จบชั้น ม.6

ต้องมีผลคะแนน GPAX ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 และ

3.       เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์

หรือมีผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต เท่านั้น

2.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.25 **สำหรับผู้จบชั้น ม.6

ต้องมีผลคะแนน GPAX ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 และ

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.       เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านคอมพิวเตอร์ หรือได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต หรือ สายวิทย์ – คอมฯ

2.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.25 **สำหรับผู้จบชั้น ม.6

ต้องมีผลคะแนน GPAX ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 และ

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.25

4.       เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในระดับจังหวัดขึ้นไป

ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า

2.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.25 **สำหรับผู้จบชั้น ม.6

ต้องมีผลคะแนน GPAX ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 และ

3.       เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านมัลติมีเดีย กราฟฟิก และแอนนิเมชั่น หรือได้รับรางวัล

การประกวดแข่งขันด้านมันติมีเดีย หรือ มีแฟ้มสะสมผลงานด้านมัลติมีเดีย

ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต เท่านั้น

2.       มีผลคะแนน GPAX 5 เทอม (ม.4 – ม.6 เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 2.25 **สำหรับผู้จบชั้น ม.6

ต้องมีผลคะแนน GPAX ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 และ

3.       มีผลคะแนน GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.       ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน หรือมีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์,

Computer, Networks, Microcontroller


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

-          พิจารณาผลคะแนนกลุ่มสาระวิชา (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

-          พิจารณาความสามารถพิเศษ

-          พิจารณาการสอบสัมภาษณ์


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>

3.       ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือ E-mail หรือ โทรสาร (ตามระเบียบการ)

4.       ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย

หรือที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ)

**ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น


 

 >> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 17 ก.พ. 60 

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 23 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Online >> 25 – 28 ก.พ. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง >> 28 ก.พ. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา >> 2 มี.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>> 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 25/1/2560 9:10:10 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net