Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 รวมรับตรงใช้ 9 วิชาสามัญ (สทศ.) ปีการศึกษา 60 จำนวนคนเปิดอ่าน 15,885 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (889)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (431)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (808)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (410)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (517)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

และตัวช่วยลุ้นสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ The Act. ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ “รวมรับตรง’60 ที่ใช้เกณฑ์คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ” มาฝากน้อง ๆ กันค่ะ

 

 

รวมรับตรงใช้ 9 วิชาสามัญ (สทศ.) ปีการศึกษา 60


 

 

 

 

                 รับตรง’60 ช่วงนี้มีหลายโครงการที่ได้ดำเนินการรับสมัครกันไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังคงมีอีกหลายโครงการเช่นกัน ที่ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สามารถเลือกและตัดสินใจกันได้อยู่ และเป็นที่ทราบกันดีว่าเกณฑ์รับเข้าศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย
นั้นไม่เหมือนกัน มีทั้งใช้ผลคะแนน GPAX, GAT, PAT, การสอบข้อเขียน หรือผลคะแนนจาก 9 วิชาสามัญ (สทศ.) 
ที่ทุกคนกำลังตั้งตารอผลสอบกันอย่างตื่นเต้น สถาบัน The Act. ขอเอาใจช่วยน้อง ๆ ทุกคนให้ได้ผลคะแนนสอบดี ๆ นะจ้ะ

             และตัวช่วยลุ้นสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ The Act. ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ “รวมรับตรง’60
ที่ใช้เกณฑ์คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ”
มาฝากน้อง ๆ กันค่ะ มาติดตามกันเลยว่าจะมีโครงการอะไรบ้าง....


 

>> วิชาสามัญ 9 วิชา ประกอบไปด้วย

1.       รหัสวิชา 09 : วิชาภาษาไทย

2.       รหัสวิชา 19 : วิชาสังคมศึกษา

3.       รหัสวิชา 29 : วิชาภาษาอังกฤษ

4.       รหัสวิชา 39 : วิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

5.       รหัสวิชา 49 : วิชาฟิสิกส์

6.       รหัสวิชา 59 : วิชาเคมี

7.       รหัสวิชา 69 : วิชาชีววิทยา

8.       รหัสวิชา 79 : วิชาคณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

9.       รหัสวิชา 89 : วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

** เกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นไม่เหมือนกัน มีทั้งใช้ผลคะแนน GPAX, GAT, PAT, การสอบข้อเขียน
หรือผลคะแนนจาก 9 วิชาสามัญ (สทศ.)รับตรง โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดเพื่อการเรียนทางเภสัชศาสตร์ (คณะจัดสอบ) >> คะแนนเต็ม 35%

2.       มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (7 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1,

เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560 จัดสอบโดย สทศ. >> คะแนนเต็ม 65%

3.       การสอบสัมภาษณ์ >> ผ่าน/ไม่ผ่าน

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 15  ธ.ค. 59 (อัพเดทขยายเวลา ล่าสุด)

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >> 19 ธ.ค. 59

3.       สอบวิชาความถนัดเพื่อการเรียนทางเภสัชศาสตร์ >> 7 ม.ค. 60

4.       คณะเภสัชฯ มข. ดึงคะแนนสอบวิชาสามัญ จาก สทศ. >> 31 ม.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ >> 20 ก.พ. 60

6.       สอบสัมภาษณ์ >> 18 มี.ค. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา >> 23 มี.ค. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> 

>> รายละเอียดขยายเวลารับสมัคร <<คลิกที่นี่>>รับตรง โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       ผลคะแนนสอบวิชา English Competency Test for Pharmacy Education (คณะจัดสอบ)

>> คะแนนเต็ม 35%

2.       มีผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (7 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย,สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1,

เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560 จัดสอบโดย สทศ. >> คะแนนเต็ม 65%

3.       การสอบสัมภาษณ์ >> ผ่าน/ไม่ผ่าน

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 15  ธ.ค. 59 (อัพเดทขยายเวลา ล่าสุด)

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก >> 19 ธ.ค. 59

3.       สอบ English Competency Test for Pharmacy Education >> 8 ม.ค. 60

4.       คณะเภสัชฯ มข. ดึงคะแนนสอบวิชาสามัญ จาก สทศ. >> 31 ม.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ >> 20 ก.พ. 60

6.       สอบสัมภาษณ์ >> 19 มี.ค. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา >> 23 มี.ค. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> 

>> รายละเอียดขยายเวลารับสมัคร <<คลิกที่นี่>>รับตรง โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รอบที่ 2)

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของ สทศ.

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> กำหนดการ

1.       สมัครยื่นเลือกคณะ/สาขาวิชา ออนไลน์  >> 18 – 24 ก.พ. 60

2.       ชำระเงินค่าสมัคร >> 18 – 24 ก.พ. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ >> 5 มี.ค. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 7 มี.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 10 มี.ค. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.อุบลราชธานี

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ของ สทศ. (วิชาภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา

ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 30%)

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร >> 1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ >> 3 ก.พ. 60

3.       ทดสอบสุขภาพจิต >> 7 ก.พ. 60

4.       ตรวจร่างกาย >> 8 ก.พ. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 15 ก.พ. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 21 ก.พ. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/60

2.       พิจารณาผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 (สทศ.)

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร >> 19 ธ.ค. 59 – 29 ม.ค. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (โดยวิธีรับตรงแบบปกติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/60

2.       พิจารณาจากผลคะแนนวิชาสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2560 ** ตามสาขาที่กำหนด

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> กำหนดการ

1.       รับสมัครทางเว็บไซต์  >> 1 – 15  มี.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 28 มี.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 3 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา >> 11 เม.ย. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรง หลักสูตรแพทย์ - ทันตฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

2.       พิจารณาผลการสอบ 9 วิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย สทศ.

3.       พิจารณาการตรวจร่างกาย

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร (แพทย์) >> วันที่ 1 – 31 ม.ค. 60 

2.       รับสมัคร (ทันตฯ) >> วันที่ 1 – 28 ก.พ. 60

3.       กำหนดการแบบเต็ม ๆ รอลุ้นกันอีกทีนะ >> เร็ว ๆ นี้

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลการสอบ 7 วิชา จาก 9 วิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย สทศ. (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2.       พิจารณาผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2560

3.       พิจารณาผลการตรวจร่างกายและการตรวจสุขภาพจิต

4.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 31 ม.ค.60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ในขั้นตอนที่ 2 >> 3 เม.ย. 60

3.       ตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพจิต >> 11 เม.ย. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 17 เม.ย. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 3 >> 20 เม.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 24 เม.ย. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาคะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือสอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือคะแนน GAT / PAT

และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา และ/หรือคะแนน TU STAR และ/หรือคะแนน SMART-l

(ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

3.       พิจารณาผลตรวจร่างกาย และ/หรือผลทดสอบสุขภาพจิต

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร >> 1 – 30 พ.ย. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> 19 ธ.ค. 59

3.       สอบข้อเขียน (ตามแต่ละคณะ) >> 15 ม.ค., 21 ม.ค. และ 22 ม.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการแสดง (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการละคร) >> 14 ก.พ. 60

5.       สอบปฏิบัติการแสดง >> 25 – 26 ก.พ. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิชาความถนัดเฉพาะ >> 9 ม.ค., 20 ม.ค. และ 27 มี.ค. 60

7.       สอบสัมภาษณ์ >> 14 ม.ค., 15 ม.ค., 25 มี.ค.และ 2 เม.ย. 60

8.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 30 ม.ค. 60 และ 10 เม.ย. 60

9.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 19 พ.ค. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาคะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือสอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือคะแนน GAT / PAT

และ/หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา และ/หรือคะแนน TU STAR และ/หรือคะแนน SMART-l

(ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

3.       พิจารณาผลตรวจร่างกาย และ/หรือผลทดสอบสุขภาพจิต

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร >> 1 – 30 พ.ย. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> 19 ธ.ค. 59

3.       สอบข้อเขียน (ตามแต่ละคณะกำหนด) >> 22 ม.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 9 ม.ค., 20 ม.ค. และ 27 มี.ค. 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 14 ม.ค., 25 มี.ค.และ 2 เม.ย. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 30 ม.ค. 60 และ 10 เม.ย. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 19 พ.ค. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

กรณียื่นคะแนนมาตรฐาน

1.       พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานทั้ง 2 วิชา (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาละ 100 คะแนน)

หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์

2.       พิจารณาคะแนน PAT1 (ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์) หรือ  PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

และหมวดวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 (ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) หรือ

3.       พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ  (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาละ 50 คะแนน) วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์

4.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

กรณีสอบข้อเขียน

1.       พิจารณาการสอบข้อเขียน 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์

(กรณีคะแนนมาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด)

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 25 ธ.ค. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 9 ม.ค. 60

3.       สอบข้อเขียน (กรณีคะแนนมาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) >> 13 ม.ค 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 19 ม.ค 60

5.       สอบสัมภาษณ์ >> 23 ม.ค 60

6.       ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก >> 30 ม.ค. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาเขตอุดมศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนนสอบ GAT/PAT (ครั้งที่ 1/60 เท่านั้น) และ/หรือสอบวิชาสามัญ

และ/หรือสอบปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> กำหนดการ

1.       รับสมัครทางไปรษณีย์ >> วันนี้ – 19 ธ.ค. 59

2.       ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ >> 11 ม.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 5 ก.พ. 60

4.       ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา >> 10 ก.พ. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>>รับตรง คณะโบราณคดี (โดยวิธีรับตรง) มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/60 และ/หรือ สอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของ สทศ.

(ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> กำหนดการ

1.       รับสมัครทางไปรษณีย์ >> 21 ธ.ค. 59 – 21 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ >> 17 มี.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 25 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา >> 9 พ.ค. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.ศิลปากร (รอบที่ 2)

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลสอบวิชาสามัญ 5 วิชา ของ สทศ. ครั้งที่ 1/60 (ได้แก่ วิชาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์,

และภาษาอังกฤษ)

2.       พิจารณาการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 2 วิชา ได้แก่ วิชา PSAT และ วิชาความถนัดทางเภสัชศาสตร์

(จัดสอบโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> กำหนดการ

1.       รับสมัครสอบวิชาเฉพาะ >> 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 59

2.       ประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบวิชาเฉพาะ >> 11 ม.ค. 60

3.       สอบข้อเขียน >> 21 ม.ค. 60

4.       ประกาศผลสอบ >> 15 ก.พ. 60

5.       สมัครเลือกโครงการที่ต้องการเข้าศึกษา >> 20 ก.พ. – 10 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 27 มี.ค. 60

7.       สอบสัมภาษณ์ >> 1 เม.ย. 60

8.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 4 เม.ย. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรงทั่วประเทศ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยบูรพา

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/60 (ตามเกณฑ์คณะ/สาขาวิชากำหนด)

2.       พิจารณาผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของ สทศ.  (ตามเกณฑ์คณะ/สาขาวิชากำหนด)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์

>> กำหนดการ (ครั้งที่ 1)

1.       รับสมัคร >> 18 พ.ย. – 21 ธ.ค. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย >> 17 ม.ค. 60

3.       สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย >> 21 – 22 ม.ค. 60

4.       ประกาศผลขั้นสุดท้าย >> 31 ม.ค. 60

5.       รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา >> 6 – 8 ก.พ. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรง รวม 5 โครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/60 (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2.       พิจารณาผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของ สทศ. (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร >> 1 – 30 พ.ย. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเฉพาะ ความถนัด >> 8 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ >> 20 – 26 ก.พ. 60

4.       ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 25 – 28 เม.ย. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 12 พ.ค. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรง โครงการส่งเสริมโอกกาสศึกษาต่อคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนน GAT / PAT ครั้งที่ 1/60 ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน หรือ 16%

2.       พิจารณาผลคะแนนวิชาสามัญ (สทศ.) 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (29), คณิตศาสตร์ 1 (39),

ฟิสิกส์ (49), เคมี (59), ชีววิทยา (69)

3.       พิจารณาการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะทางวนศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

4.       พิจารณาการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะทางวนศาสตร์ และวิชาเฉพาะทางสังคมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

5.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์และวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ระยะเวลา 2.4 กิโลเมตร เวลา 20 นาที

(เฉพาะผู้ที่ผ่านข้อเขียน)

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร >> 14 พ.ย. – 16 ธ.ค. 59

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >> 30 ธ.ค. 59

3.       สอบข้อเขียน >> 22 ม.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิ่งทดสอบ >> 24 ก.พ. 60

5.       สอบสัมภาษณ์และวิ่งทดสอบ >> 18 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 24 มี.ค. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรง โครงการ KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทั้ง 4 วิทยาเขต)

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

2.       พิจารณาจากผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

3.       พิจารณาจากผลการทดสอบ GAT, PAT (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

4.       พิจารณาจากผลการสอบเฉพาะด้าน (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)

5.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร >> วันนี้ – 30 ม.ค. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) >> 27 ก.พ. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) >> 7 – 8 มี.ค. 60

4.       ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) >> 13 มี.ค. 60

5.       ชำระเงิน/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) >> 13 – 15 มี.ค. 60

6.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) >> 17 มี.ค. 60

7.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) >> 27 มี.ค. 60

8.       สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) >> 31 มี.ค. 60

9.       ชำระเงิน/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) >> 3 – 4 เม.ย. 60

10.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) >> 7 เม.ย. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัคร (ใบสมัคร และเอกสารหลักฐาน)

2.       พิจารณาคะแนนสอบวิชาสามัญ (สทศ.)

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนรับ)

>> กำหนดการ

1.       รับสมัคร >> 26 ม.ค. – 6 ก.พ. 60

2.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 14 มี.ค. 60

3.       สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย และทดสอบทางจิตวิทยา >> 24 มี.ค. 60

4.       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >> 4 เม.ย. 60

>> ติดตามรายละเอียดโครงการ <<คลิกที่นี่>> ขอบคุณข้อมูลจาก

-         ฝ่ายรับเข้าศึกษา ทุกสถาบัน

-         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 26/1/2560 11:10:11 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net