Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรง60 (รอบที่ 2) จำนวนคนเปิดอ่าน 2,776 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. น...

รวมให้แล้ว 20 มหาลัย ที่จะเปิดรับโควตา ก.พ. นี้ TCAS’62 รอบที่ 2 โควตาเตรียมตัวให้พร้อม ... (882)

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

มาแล้ว โครงการเด็กไทยสู่สากล ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 น้องคนไหนที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะ... (429)

โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS 62

โอกาสสำหรับน้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถเฉพาะด้านมาอีกแล้ว กับ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 ... (801)

โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอบที่ ...

น้อง ๆ 62 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม โควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ม.เกษตรฯ รอ... (407)

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ ...

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่น ม.เกษตรฯ รอบที่ 2 TCAS’62 รับเยอะ 373 คน สำหรับน้องๆ... (514)

ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

ล่าสุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรง’60 (รอบที่ 2) 


 

 

               ล่าสุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
(รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจในสายสุขภาพ
และมุ่งมั่นอยากจะเรียนต่อกับสถาบัน รอบนี้บอกเลยพลาดไม่ได้แล้วจ้า (เปิดรอบสุดท้ายแล้วจริง ๆ ) เปิดรับสมัคร
วันที่ 1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 60 
รายละเอียดแต่ละโครงการมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

 

               

>> จำนวนที่เปิดรับ

-          โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป >> รับจำนวน 24 คน

-          โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ตามโครงการการพัฒนากำลังคน

ทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม >> รับจำนวน  14  คน

-          โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต

“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา >> รับจำนวน  4  คน


 

>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.ปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษา

ทั่วประเทศ หรือต่างประเทศ

โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม

1.       กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.ปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษา

ทั่วประเทศ หรือต่างประเทศ

2.       เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน

(ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยา

แห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง

หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง)

3.       ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในรายวิชา ที่คณะวิชากำหนด

โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

1.       กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

2.       มีผลคะแนน GPAX (5 – 6 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.       หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชมชนสัมพันธ์ ฯลฯ

อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แต่ต้องสมัครและเข้าสอบเช่นเดียวกัน)


 

>> เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

1.       พิจารณาผลคะแนน GPAX (5 – 6 เทอม) 10%

2.       พิจารณาผลคะแนน GAT / PAT 90%

3.       พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน


 

>> การสมัคร

1.       ศึกษาข้อมูลการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

2.       สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต <<คลิกที่นี่>>

3.       ค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการละ 500 บาท (ชำระค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และที่ทำการไปรษณีย์

ทุกสาขาทั่วประเทศ)

**หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ (ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์) และในกรณีที่ผู้สมัคร
ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 โครงการ จะพิจารณารับจากโครงการที่ได้รับผลคะแนนที่สูงกว่า


 

>> กำหนดการคัดเลือก

1.       รับสมัคร >> 1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 60

2.       ชำระค่าสมัคร >> 1 เม.ย. – 16 มิ.ย. 60

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 28 มิ.ย. 60

4.       สอบสัมภาษณ์ >> 1 ก.ค. 60

5.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> 6 ก.ค. 60

6.       รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 12 – 13 ก.ค. 60


 

>> ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร <<คลิกที่นี่>>

>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร <<คลิกที่นี่>>


 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

-          มหาวิทยาลัยบูรพา

-          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 2/3/2560 14:05:33 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net