Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ชิง10 ทุนการศึกษา ต่อต่างประเทศ ปี 2017 (รีบสมัครก่อนหมดเขต) จำนวนคนเปิดอ่าน 2,399 ครั้ง

บริการบนเว็บไซต์

มีมาให้เลือกกันอีกแล้วสำหรับทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรีจากต่างประเทศ ซึ่งในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลต่างประเทศ ที่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษาไทย

 
 
 
10 ทุนการศึกษา จากรัฐบาลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2017
(รีบสมัครก่อนหมดเขต)

 

 
 
                 มีมาให้เลือกกันอีกแล้วสำหรับทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรีจากต่างประเทศ ซึ่งในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลต่างประเทศ ที่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษาไทย ได้มีโอกาสไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
และการฝึกอาชีพต่าง ๆ รวมไปถึงเรายังสามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอีกด้วย จะมีประเทศไหนบ้าง
ที่มอบทุนเรียนฟรี มาดูกันเลย
 

ทุนการศึกษา จากรัฐบาลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2017
 
 
1. British Chevening Scholarship – ประเทศอังกฤษ

ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งรายเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางไป-กลับจากอังกฤษ ค่าเตรียมตัว
เมื่อเดินทางถึงอังกฤษ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินในการโดยสารเครื่องบินอีกด้วย

โดยนักศึกษาไทยสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขาวิชา แต่สาขาเหล่านี้จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษเมื่อทำการสมัคร ได้แก่

 • ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลทางการเมือง
 • สิทธิมนุษยชน
 • ปัญหาความขัดแย้ง
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน
 • การค้าและการลงทุน
 • การกำกับดูแลเศรษฐกิจ
ซึ่งทุนการศึกษานี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงกลางปี ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นประจำทุกปี


——————————————–

2. China Scholarship Council (CSC)

สำหรับทุนการศึกษานี้เป็นทุนจากรัฐบาลจีนโดยตรงเลย ซึ่งมีทั้งที่เป็นทุนแบบจำนวนเต็ม ทุนแบบไม่เต็มจำนวน
และทุนให้เปล่า ที่เราไม่ต้องใช้ทุนคืนเลย เป็นอีกหนึ่งทุนการศึกษาที่เราไม่ควรพลาดเลย ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
จะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน


——————————————–

3. Czech Republic Government Scholarships for Developing Countries – สาธารณรัฐเช็ก

ทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัครผู้ต้องการไปเรียนต่อที่สาธารณรัฐเช็ก ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ Economics, Agriculture, Informatics, Environment และ Energetics ในกรณีต้องการเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาเช็ก นักศึกษาจำเป็น
ต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเช็กเพิ่มตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน โดย Institute for Language
and Preparatory Studies (ILPS) of Charles University จัดสอนเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นจริง ๆ โดยทุนนี้เปิดรับสมัครอีกทีในวันที่ 20 กรกฎาคม 2017

ระยะเวลาแต่ละระดับของปริญญาตรี โท และเอก ที่เรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • Bachelor’s study programmes 3-4 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ CZK 14,000
 • Master’s study programmes 4-6 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ CZK 14,000
 • Doctoral study programmes 3*4 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ CZK 15,000
 
——————————————–

4. Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) – ประเทศเยอรมนี

โดยทุนการศึกษานี้ เป็นทุนจากรัฐบาลเยอรมันที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก
ในทุกสาขาวิชา เช่น ด้านศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง เป็นต้น ทุนการศึกษาที่ DAAD มอบให้กับนักศึกษาไทยนั้นในแต่ละปีมีจำนวนไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงทุน
การทำวิจัยทั้งในระยะสั้น 1-3 เดือน และในระยะยาว 1-3 ปี นอกจากนี้ยังมีทุนในการเรียนภาษาเยอรมัน
ให้กับนักศึกษาต่างชาติทุกคนอีกด้วย


——————————————–

5. Endeavour Scholarships – ประเทศออสเตรเลีย

เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ที่มอบโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถ ได้ไปทำการศึกษาเรียนรู้ ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพให้มากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าเป็นทุนเต็มจำนวนแบบให้เปล่าเยอะเลยทีเดียว
ซึ่งมีรายละเอียดโดยประมาณดังนี้

 • ค่าเดินทาง AUD$ 4,500
 • เงินตั้งหลัก AUD$ 4,000
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน AUD$ 2,500/เดือน
 • ค่าเทอม AUD$ 12,500/เทอม
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship)
ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Scholarships)
ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive Fellowships)
 

——————————————–

6. Erasmus Mundus – สหภาพยุโรป 

อีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus) คือ โครงการทุนการศึกษาของสหภาพยุโรป (อียู) สำหรับนักศึกษา
และนักวิชาการจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอียู รวมทั้งประเทศไทย โดยทุนที่มอบให้นั้นเป็นทุนให้เปล่า ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่ค่าเดินทางไปจนถึงค่าที่พักและอาหาร ตลอดจนค่าเล่าเรียน และประกันต่าง ๆ นอกจาก
จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่งแล้ว ทุนอีราสมุส มุนดุส ยังเปิดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของยุโรปอีกด้วย ซึ่งจะทำการเปิดรับสมัครในระหว่างเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคมของทุกปี

จำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้ มีดังนี้

 • หลักสูตรปริญญาโทสูงสุดอยู่ที่ 24,000 ยูโรต่อปี
 • หลักสูตรปริญญาเอกอยู่ระหว่าง 60,000 ถึง 130,000 ยูโรต่อระยะเวลาหลักสูตรสามปี

——————————————–

7. Fulbright Scholarship – ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับทุนการศึกษานี้ เป็นการมอบทุนให้กับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในสหรัฐอเมริกา และยังเป็นทุนการศึกษาที่ติดอันดับว่าดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย ซึ่งทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครจะขึ้นอยู่กับประเภทของทุนย่อย ๆ แต่โดยรวมแล้วมีเปิดรับอยู่ตลอดทั้งปี

ทุนการศึกษา Fulbright จะเน้นการสนับสนุนหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมเป็นหลัก เช่น
ภาษาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
 
——————————————–

8. International Cooperation and Development Fund (ICDF) – ประเทศไต้หวัน

เป็นทุนการศึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของไต้หวัน ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างและมีหลักสูตร
ปรับพื้นฐานภาษาจีนให้ด้วย ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครจะอยู่ช่วงประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนมีนาคม และสาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ เกษตร, เภสัช, วิศวะ, การบริหารจัดการ, เทคโนโลยี

เงินเดือนแต่ละระดับปริญญา มีดังนี้

 • ปริญญาตรี : NT$12,000 (สูงสุด 4 ปี)
 • ปริญญาโท : NT$15,000 (สูงสุด 2 ปี)
 • ปริญญาเอก : NT$17,000 (สูงสุด 4 ปี)
 

——————————————–
 
9. Korean Government Scholarship Program for International Students (KGSP) – ประเทศเกาหลีใต้

KGSP สำหรับปริญญาตรี เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + การศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี (ไม่รวมคณะแพทยศาสตร์/
ทันตแพทยศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์)

KGSP สำหรับปริญญาโทและเอก เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + การศึกษาในระดับปริญญาโท 2 ปี หรือ เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + การศึกษาในระดับปริญญาเอก 3 ปี


——————————————–

10. Singapore International Graduate Awards (SINGA) – ประเทศสิงคโปร์

สำหรับทุนการศึกษาปริญญาเอกนี้ เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ของประเทศสิงคโปร์ และสถาบันระดับโลก มีดังนี้

 • Nanyang Technological University (NTU)
 • Technology & Research (A*STAR)
 • National University of Singapore (NUS)
 • สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ Sciences และ Engineering ซึ่งทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัครช่วงปลายปีของทุกปี

 

——————————————–
 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
เฟซบุ๊ก Creative C 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ตัวช่วยสอบติดโควตา มข. และเอนทรานซ์ 4.0 ปี 61
The Act. Summer Camp'60
ติวเตรียมสอบเอนทรานซ์ 4.0 และ โควตา มข. 61
น้อง ม.4 ขึ้น ม.5 และ ม.5 ขึ้น ม.6 อยากสอบติดโควตา มข. ห้ามพลาด! กับคอร์สเรียนที่เข้มข้น
 
 
 
 
 
             นอกจากจะได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยม จากทีมติวเตอร์มือเซียน ผู้คร่ำหวอดแล้ว  ยังได้พบกับกิจกรรมดี ๆ
รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ทีมงานคุณภาพ ที่ The Act. เตรียมไว้ในคอร์สนี้  แล้วพบกันในคอร์ส ซัมเมอร์'60
 
 
 
 
           ศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 2/3/2560 14:22:54 -


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 088-5642554
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net